เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026592' GROUP BY pri.code order by pri.Url Laser Printer
พบสินค้า 31 รายการ
RICOH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151059' and sp.pic_type='s'
RICOH Laser SP 230DNw
ประกัน 3 ปี
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151061' and sp.pic_type='s'
RICOH Laser P 311
ประกัน 3 ปี
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151063' and sp.pic_type='s'
RICOH Laser Color P C200W
ประกัน 3 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท

FUJIFILM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131683' and sp.pic_type='s'
FUJI-XEROX Laser P375DW
ประกัน 3 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143433' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser ApeosPort APP3410SD
ประกัน 3 ปี
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143432' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser Color ApeosPort APPC2410
ประกัน 3 ปี
12,070 บาท
รวม VAT แล้ว
12,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139365' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser Color ApeosPrint C325DW
ประกัน 3 ปี
14,550 บาท
รวม VAT แล้ว
15,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128226' and sp.pic_type='s'
HP Laser 107A
ประกัน 3 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128225' and sp.pic_type='s'
HP Laser 107W
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137673' and sp.pic_type='s'
HP Laser M211DW
ประกัน 3 ปี
4,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095083' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M203DN
ประกัน 3 ปี
11,470 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095173' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M203DW
ประกัน 3 ปี
13,100 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148130' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro 4003DN
ประกัน 3 ปี
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131480' and sp.pic_type='s'
HP Laser Color 150A
ประกัน 3 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132772' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro Color M155A
ประกัน 3 ปี
13,350 บาท
รวม VAT แล้ว
13,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142307' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro Color M454DN
ประกัน 3 ปี
21,600 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151542' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro Color M454DW
ประกัน 3 ปี
25,700 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 3,200 บาท

BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057337' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-1110
ประกัน 2 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070902' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-1210W
ประกัน 2 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085690' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L2320D
ประกัน 3 ปี
3,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122745' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L2370DN
ประกัน 3 ปี
6,250 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120794' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L3230CDN
ประกัน 3 ปี
8,890 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110778' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L2375DW
ประกัน 3 ปี
8,890 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118901' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser Color HL-L3270CDW
ประกัน 3 ปี
10,690 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149979' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser Color HL-L8360CDW
ประกัน 3 ปี
21,500 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท

CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069336' and sp.pic_type='s'
CANON Laser LBP-6030
ประกัน 3 ปี
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073130' and sp.pic_type='s'
CANON Laser LBP-6030W
ประกัน 3 ปี
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท

PANTUM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107690' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser P2500W
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141237' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser P3010DW
ประกัน 3 ปี
4,770 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141262' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser BP5100DW
ประกัน 3 ปี
8,150 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141263' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser Color CP2200DW
ประกัน 3 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท