เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024672' GROUP BY pri.code order by pri.Url Dot Matrix Printer
พบสินค้า 5 รายการ
EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054025' and sp.pic_type='s'
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
8,750 บาท
รวม VAT แล้ว
9,300 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118760' and sp.pic_type='s'
EPSON LQ-590II (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124670' and sp.pic_type='s'
EPSON LQ-590IIN (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
34,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0007167' and sp.pic_type='s'
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
12,950 บาท
รวม VAT แล้ว
13,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121263' and sp.pic_type='s'
EPSON LQ-2090ll (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
31,350 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป