เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025995' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 333 รายการ
PC DDR2
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023058' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB HYNIX
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131976' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131977' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท

PC DDR3
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1066) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
315 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065018' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB HYNIX 16 CHIP
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0031274' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065390' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065019' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039504' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046599' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072945' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073026' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
395 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041707' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078279' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS 8 CHIP
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151957' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB HIKVISION
(HKED3041AAA2A0ZA1)
Life time
433 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB APACER
(DL.04G2K.HAM)
Life time
433 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11S8/4WP)
Life time
705 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111639' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150371' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051699' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073743' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS 16 CHIP
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088275' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134410' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 25 บาท

PC DDR4(2133-2400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088748' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088752' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108332' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139772' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB HYNIX 8 CHIP
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128257' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 4 CHIP
Life time
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088750' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088756' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101504' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108333' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088758' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 25 บาท

PC DDR4(2666-3000)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152177' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB HYNIX
Life time
355 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147875' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129350' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY
(MAXIMUS)
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145007' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB PNY (MD4GSD42666-TB)
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128561' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB ADATA 4 CHIP
(AD4U26664G19-SGN)
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150129' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB ADATA 8 CHIP
(AD4U26664G19-SGN)
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125036' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S6/4)
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/4)
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146667' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124779' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124780' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144033' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB HIKVISION
(HKED4081CBA1D0ZA1)
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144195' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB PNY 8 CHIP
(MD8GSD42666-TB)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129947' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER 8 CHIP
(EL.08G2V.GNH)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145989' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER NOX
(AH4U08G26C08YMBAA-1)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147509' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER NOX RGB BLACK
(AH4U08G26C08YNBAA-1)
Life time
855 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133194' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM ZEUS
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125546' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125545' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM VULCAN Z RED
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136772' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136771' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124915' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S8/8)
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/8)
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141866' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBA/8)
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118527' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118526' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132003' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132409' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB HIKVISION
(HKED4161DAB1D0ZA1)
Life time
865 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150158' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB ADATA 8 CHIP
(AD4U266616G19-SGN)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145990' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB APACER NOX
(AH4U16G26C08YMBAA-1)
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133196' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM ZEUS
Life time
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125548' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM VULCAN Z RED
Life time
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125547' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133765' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S8/16)
Life time
1,295 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143693' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/16)
Life time
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138042' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BB1A/16)
Life time
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140021' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145988' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) APACER NOX
(AH4U16G26C08YMBAA-2)
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134514' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133195' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) TEAM ZEUS
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125549' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125550' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) TEAM VULCAN Z RED
Life time
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138041' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BBK2/16)
Life time
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138043' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBAK2/16)
Life time
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133197' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) TEAM ZEUS
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 100 บาท

PC DDR4(3200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141169' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32N22S6/4)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140073' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/4)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152534' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133311' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133312' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150372' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY ASGARD
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144032' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION
(HKED4081CAB2F1ZB1)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144031' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION URIEN
(HKED4081CAA2F0ZB2)
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148007' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION U100 RGB
(HKED4081CBA2D2ZA4)
Life time
840 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152411' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI ARMOR
(HSC408U32Z2)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152405' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKSEMI U100 RGB
(HSC408U32Z4)
Life time
835 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154169' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PATRIOT VIPER STEEL
(PVS48G320C6)
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135975' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY XLR8 RGB BLACK
(MD8GD4320016XRGB)
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135976' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY XLR8 RGB WHITE
(MD8GD4320016XRGBW)
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150512' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB ADATA 16 CHIP
(AD4U32008G22-SGN)
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135090' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER
(EL.08G21.GSH)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148378' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER TEX
(AH4U08G32C28YTBAA-1)
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147065' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX
(AH4U08G32C28YMBAA-1)
Life time
740 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134736' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
(AH4U08G32C28Y7GAA-1)
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124078' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX RGB BLACK
(AH4U08G32C28YNBAA-1)
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147067' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX RGB WHITE
(AH4U08G32C28YNWAA-1)
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148990' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM VULCAN Z RED
(TLZRD48G3200HC16C01)
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148991' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM VULCAN Z GRAY
(TLZGD48G3200HC16C01)
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127686' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139453' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON VALUE
(KVR32N22S8/8)
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138037' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/8)
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138038' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBA/8)
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139780' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK8GX4M1E3200C16)
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148364' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 8 CHIP
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146669' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148141' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148142' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150373' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY ASGARD
Life time
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKVISION
(HKED4161CAB2F1ZB1)
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145549' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKVISION URIEN
(HKED4161DAA2F0ZB2)
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148008' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKVISION U100 RGB
(HKED4161DAA2D2ZA4)
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152412' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI ARMOR
(HSC416U32Z2)
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152406' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKSEMI U100 RGB
(HSC416U32Z4)
Life time
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154170' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB PATRIOT VIPER STEEL
(PVS416G320C6)
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135977' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB PNY XLR8 RGB BLACK
(MD16GD4320016XRGB)
Life time
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145986' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER 16 CHIP
(EL.16G21.GSH)
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148377' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER TEX
(AH4U16G32C28YTBAA-1)
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147064' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER NOX
(AH4U16G32C28YMBAA1)
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131873' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER PANTHER GOLDEN
(AH4U16G32C28Y7GAA-1)
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147508' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER NOX RGB BLACK
(AH4U16G32C28YNBAA-1)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149282' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB ADATA 16 CHIP
(AD4U320016G22-SGN)
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148933' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM VULCAN Z GRAY
(TLZGD416G3200HC16F01)
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148934' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM VULCAN Z RED
(TLZRD416G3200HC16F01)
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134530' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134895' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32N22S8/16)
Life time
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143361' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/16)
Life time
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152959' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M1E3200C16)
Life time
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140022' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154171' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PATRIOT VIPER STEEL
(PVS416G320C6K)
Life time
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141721' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 BLACK
(MD16GK2D4320016LP)
Life time
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141726' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 RGB BLACK
(MD16GK2D4320016XRGB)
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141729' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 RGB WHITE
(MD16GK2D4320016XRGBW)
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 RGB SILVER
(MD16GK2D4320016XSRGB)
Life time
1,585 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148497' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA DR30 RED
(AX4U32008G16A)
Life time
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154140' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D35 XPG BLACK
(AX4U32008G16A-DTBKD35)
Life time
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154142' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D35 XPG WHITE
(AX4U32008G16A-DTWHD35)
Life time
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154136' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D35G XPG RGB BLACK
(AX4U32008G16A-DTBKD35G)
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154138' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D35G XPG RGB WHITE
(AX4U32008G16A-DTWHD35G)
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135641' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D50 XPG RGB BLACK
(AX4U32008G16A)
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144884' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D50 XPG RGB WHITE
(AX4U32008G16A)
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131978' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D60 XPG RGB BLACK
(AX4U32008G16A)
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143527' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX
(AH4U16G32C28YMBAA-2)
Life time
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133628' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138587' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX RGB BLACK
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143528' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX RGB WHITE
(AH4U16G32C28YNWAA-2)
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148992' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM VULCAN Z RED
(TLZRD416G3200HC16CDC01)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148993' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM VULCAN Z GRAY
(TLZGD416G3200HC16CDC01)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129189' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z RED
Life time
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137457' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126514' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138045' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BBK2/16)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138046' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBAK2/16)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135262' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2E3200C16)
Life time
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138964' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RS RGB BLACK
(CMG16GX4M2E3200C16)
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134692' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB BLACK
(CMH16GX4M2E3200C16)
Life time
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135063' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB WHITE
(CMH16GX4M2E3200C16W)
Life time
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152178' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) G.SKILL TRIDENT Z RGB BLACK
(F4-3200C16D-16GTZR)
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149673' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB APACER TEX
(AH4U32G32C282TBAA-1)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148144' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB APACER PANTHER GOLDEN
(AH4U32G32C2827GAA-1)
Life time
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148496' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB ADATA 16 CHIP
(AD4U320032G22-SGN)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148994' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB TEAM VULCAN Z RED
(TLZRD432G3200HC16C01)
Life time
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148995' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB TEAM VULCAN Z GRAY
(TLZGD432G3200HC16C01)
Life time
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141516' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB KINGSTON VALUE
(KVR32N22D8/32)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143881' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/32)
Life time
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148143' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154172' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER STEEL
(PVS432G320C6K)
Life time
2,395 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154176' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER STEEL RGB
(PVSR432G320C6K)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148145' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
(AH4U32G32C28Y7GAA-2)
Life time
2,355 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148146' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) APACER NOX RGB BLACK
(AH4U32G32C28YNBAA-2)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145987' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) APACER NOX RGB WHITE
(AH4U32G32C28YNWAA-2)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154139' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) ADATA D35 XPG BLACK
(AX4U320016G16A-DTBKD35)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154141' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) ADATA D35 XPG WHITE
(AX4U320016G16A-DTWHD35)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154135' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) ADATA D35G XPG RGB BLACK
(AX4U320016G16A-DTBKD35G)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154137' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) ADATA D35G XPG RGB WHITE
(AX4U320016G16A-DTWHD35G)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149664' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM VULCAN Z RED
(TLZRD432G3200HC16FDC01)
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149283' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM VULCAN Z GRAY
(TLZGD432G3200HC16FDC01)
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135774' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DARK Z RED
Life time
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134529' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145119' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BBK2/32)
Life time
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138055' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BB1AK2/32)
Life time
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138057' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE
(KF432C16RB1K2/32)
Life time
3,070 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137043' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2E3200C16)
Life time
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149546' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX WHITE
(CMK32GX4M2E3200C16W)
Life time
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138963' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RS RGB BLACK
(CMG32GX4M2E3200C16)
Life time
3,070 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144357' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB BLACK
(CMH32GX4M2E3200C16)
Life time
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135282' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB WHITE
(CMH32GX4M2E3200C16W)
Life time
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 140 บาท

PC DDR4(3600-4800)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152414' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB APACER NOX RGB BLACK
(AH4U16G36C25YNBAA-1)
Life time
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154173' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) PATRIOT VIPER STEEL
(PVS416G360C8K)
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154177' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) PATRIOT VIPER STEEL RGB
(PVSR416G360C8K)
Life time
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140378' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) ADATA D45 XPG RGB BLACK
(AX4U36008G18IDCBK)
Life time
1,585 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134745' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134746' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114184' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XCALIBUR
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130943' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB BLACK
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136773' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB WHITE
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138051' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF436C17BBK2/16)
Life time
1,715 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138052' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF436C17BBAK2/16)
Life time
1,815 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134054' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2D3600C18)
Life time
1,915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138962' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RS RGB BLACK
(CMG16GX4M2D3600C18)
Life time
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135875' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB BLACK
(CMH16GX4M2Z3600C18)
Life time
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147088' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB BLACK
(CMH16GX4M2D3600C18)
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135284' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB WHITE
(CMH16GX4M2D3600C18W)
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152837' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) G.SKILL TRIDENT Z RGB BLACK
(F4-3600C18D-16GTZR)
Life time
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154174' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER STEEL
(PVS432G360C8K)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154178' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER STEEL RGB
(PVSR432G360C0K)
Life time
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140377' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) ADATA D45 XPG RGB BLACK
(AX4U360016G18IDCBK)
Life time
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134747' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142296' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF436C18BBAK2/32)
Life time
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138607' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2D3600C18)
Life time
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138961' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RS RGB BLACK
(CMG32GX4M2D3600C18)
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147867' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB BLACK
(CMH32GX4M2D3600C18)
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136722' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE PRO SL RGB WHITE
(CMH32GX4M2D3600C18W)
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152839' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z RGB BLACK
(F4-3600C18D-32GTZR)
Life time
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 140 บาท

PC DDR5(4800)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141609' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 8GB PNY (MD8GSD54800-TB)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154526' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 8GB APACER 4 CHIP
(FL.08G2A.RTH)
Life time
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143231' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 8GB KINGSTON VALUE
(KVR48U40BS6-8)
Life time
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149548' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF548C38BB-8)
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149550' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF548C38BBA-8)
Life time
1,535 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154147' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB HYNIX
Life time
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150374' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB BLACKBERRY
Life time
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142695' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB APACER
Life time
1,815 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141517' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB KINGSTON VALUE
(KVR48U40BS8-16)
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140207' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF548C38BB-16)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149285' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF548C38BBA-16)
Life time
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149284' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF548C38BBK2-16)
Life time
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140208' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF548C38BBK2-32)
Life time
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 160 บาท

PC DDR5(5200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150802' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF552C40BB-8)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149669' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB APACER GAMING BLACK
(AH5U16G52C5027BAA-1)
Life time
1,915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149671' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB APACER GAMING RGB BLACK
(AH5U16G52C5029BAA-1)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140209' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF552C40BB-16)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151575' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF552C40BBA-16)
Life time
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154179' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB (8GBX2) PATRIOT VIPER VENOM
(PVV516G520C36K)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154144' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB (8GBX2) ADATA LANCER BLACK
(AX5U5200C388G-DCLABK)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143232' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF552C40BBK2-16)
Life time
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144652' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF552C40BBAK2-16)
Life time
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150427' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE BLACK
(CMK16GX5M2B5200C40)
Life time
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149670' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) APACER GAMING BLACK
(AH5U32G52C5027BAA-2)
Life time
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140856' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) ADATA LANCER BLACK
(AX5U5200C3816G-DCLABK)
Life time
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154145' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) ADATA LANCER WHITE
(AX5U5200C3816G-DCLAWH)
Life time
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150187' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) TEAM VULCAN RED
(FLRD532G5200HC40CDC01)
Life time
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140242' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF552C40BBK2-32)
Life time
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150800' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST WHITE
(KF552C40BWK2-32)
Life time
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144653' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF552C40BBAK2-32)
Life time
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140964' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX5M2B5200C40)
Life time
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150794' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-5200J3636C16GX2-TZ5RK)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150795' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-5200J3636C16GX2-TZ5RS)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153218' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 128GB (32GBX4) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF552C40BBAK4-128)
Life time
17,290 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 700 บาท

PC DDR5(5600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152404' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB APACER GAMING RGB BLACK
(AH5U16G56C5229BAA-1)
Life time
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148385' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D516G5600HC3201)
Life time
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148386' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D516G5600HC3201)
Life time
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149549' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF556C36BBEA-16)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150423' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF556C40BBK2-16)
Life time
2,580 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152184' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF556C40BBAK2-16)
Life time
2,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148389' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G5600HC36B01)
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148390' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G5600HC36B01)
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154180' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER VENOM
(PVV532G560C36K)
Life time
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154181' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER VENOM RGB
(PVVR532G560C36K)
Life time
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149544' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) APACER GAMING RGB BLACK
(AH5U32G56C5229BAA-2)
Life time
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148088' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G5600HC32DC01)
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148387' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G5600HC32DC01)
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150184' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
(FF5D532G5600HC36BDC01)
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141518' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF556C40BBK2-32)
Life time
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150122' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF556C40BBAK2-32)
Life time
4,420 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140963' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX5M2B5600C36)
Life time
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147068' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK
(CMH32GX5M2B5600C36K)
Life time
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154934' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK
(CMH32GX5M2B5600C40K)
Life time
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141716' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE
(CMT32GX5M2X5600C36W)
Life time
6,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149863' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 SILVER
(F5-5600J3636C16GX2-TZ5S)
Life time
5,480 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148584' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK)
Life time
5,660 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148583' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS)
Life time
5,660 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148388' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 64GB (32GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D564G5600HC36BDC01)
Life time
9,140 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151327' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 96GB (48GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-5600J4040D48GX2-TZ5RK)
Life time
18,330 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151328' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 96GB (48GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 NEO RGB BLACK
(F5-5600J4040D48GX2-TZ5NR)
Life time
18,330 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 660 บาท

PC DDR5(6000)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150191' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB TEAM DELTA a RGB BLACK
(FF7D516G6000HC38A01)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150190' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB TEAM DELTA a RGB WHITE
(FF8D516G6000HC38A01)
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150804' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF560C36BBEA-16)
Life time
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150425' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB KINGSTON FURY RENEGADE RGB
(KF560C32RSA-16)
Life time
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148365' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF560C40BBK2-16)
Life time
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149547' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF560C40BBAK2-16)
Life time
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148392' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G6000HC38A01)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148393' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G6000HC38A01)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154182' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER VENOM RGB
(PVVR532G600C36K)
Life time
4,180 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149814' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) PNY XLR8 GAMING MAKO RGB
(MD32GK2D5600040MXRGB)
Life time
4,610 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141185' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) ADATA LANCER RGB BLACK
(AX5U6000C4016G)
Life time
4,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149545' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) APACER GAMING RGB BLACK
(AH5U32G60C5129BAA-2)
Life time
4,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153635' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) GIGABYTE AORUS RGB BLACK
(ARS32G60D5R)
Life time
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143720' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143719' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150189' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA a RGB BLACK
(FF7D532G6000HC38ADC01)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150188' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA a RGB WHITE
(FF8D532G6000HC38ADC01)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150185' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
(FF5D532G6000HC38ADC01)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141519' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF560C40BBK2-32)
Life time
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150426' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF560C40BBAK2-32)
Life time
5,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153616' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK
(CMH32GX5M2E6000C36)
Life time
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154935' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE
(CMH32GX5M2E6000C36W)
Life time
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148372' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK)
Life time
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148371' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS)
Life time
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154183' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 48GB (24GBX2) PATRIOT VIPER ELITE RGB WHITE
(PVER548G60C42KW)
Life time
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147916' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
9,420 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148391' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D564G6000HC38ADC01)
Life time
9,420 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148374' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK)
Life time
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,090 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152840' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB WHITE
(F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW)
Life time
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,090 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148373' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS)
Life time
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,090 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150623' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 NEO RGB BLACK
(F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR)
Life time
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,090 บาท
ประหยัด 500 บาท

PC DDR5(6200-8200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154798' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER ELITE 5 RGB WHITE
(PVER532G62C42KW)
Life time
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145763' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK
(CMH32GX5M2B6200C36)
Life time
6,050 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141715' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB BLACK
(CMT32GX5M2X6200C36)
Life time
7,310 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146718' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE
(CMT32GX5M2X6200C36W)
Life time
7,310 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150424' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 16GB KINGSTON FURY RENEGADE RGB
(KF564C32RSA-16)
Life time
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140317' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G6400HC40BDC01)
Life time
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150121' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE RGB
(KF564C32RSAK2-32)
Life time
5,950 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154796' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 48GB (24GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 NEO RGB BLACK
(F5-6400J3239F24GX2-TZ5NR)
Life time
9,610 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154797' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 48GB (24GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 NEO RGB WHITE
(F5-6400J3239F24GX2-TZ5NRW)
Life time
9,610 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150796' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 96GB (48GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK)
Life time
22,140 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152841' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 96GB (48GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB WHITE
(F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW)
Life time
22,140 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150797' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 96GB (48GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-6400J3239F48GX2-TZ5RS)
Life time
22,140 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154184' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7200) 32GB (16GBX2) PATRIOT VIPER VENOM RGB
(PVVR532G720C34K)
Life time
5,620 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150624' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7200) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Life time
12,540 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150625' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7200) 48GB (24GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK)
Life time
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152842' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7200) 48GB (24GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB WHITE
(F5-7200J3646F24GX2-TZ5RW)
Life time
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150626' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7200) 48GB (24GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-7200J3646F24GX2-TZ5RS)
Life time
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146982' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G7600HC36DDC01)
Life time
9,630 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148087' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G7600HC36DDC01)
Life time
9,630 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148376' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7800) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK)
Life time
15,940 บาท
รวม VAT แล้ว
16,590 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148375' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7800) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-7800J3646H16GX2-TZ5RS)
Life time
15,940 บาท
รวม VAT แล้ว
16,590 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150629' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(8000) 48GB (24GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK)
Life time
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
21,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150630' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(8000) 48GB (24GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS)
Life time
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
21,990 บาท
ประหยัด 800 บาท