เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025995' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 226 รายการ
PC DDR2
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023058' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB HYNIX
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131976' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131977' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท

PC DDR3(1066)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1066) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท

PC DDR3(1333)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065018' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB HYNIX 16 CHIP
Life time
292 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0031274' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
303 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065019' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065390' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039504' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046599' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,198 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 42 บาท

PC DDR3(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072945' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073026' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041707' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078279' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS 8 CHIP
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11S8/4WP)
Life time
915 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111639' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051699' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073743' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS 16 CHIP
Life time
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137234' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11/8WP)
Life time
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 45 บาท

PC DDR3L(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088275' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134410' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137232' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LN11/8WP)
Life time
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 60 บาท

PC DDR4(2133)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088748' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088752' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108332' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท

PC DDR4(2400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139772' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB HYNIX 8 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128257' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 4 CHIP
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088750' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088756' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101504' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108333' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088758' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท

PC DDR4(2666)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147875' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129350' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY
(MAXIMUS)
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145007' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB PNY (MD4GSD42666-TB)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128561' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB ADATA 4 CHIP
(AD4U26664G19-SGN)
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125036' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S6/4)
Life time
765 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/4)
Life time
935 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146667' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124779' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124780' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
835 บาท
รวม VAT แล้ว
865 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144033' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB HIKVISION
(HKED4081CBA1D0ZA1)
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144195' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB PNY 8 CHIP
(MD8GSD42666-TB)
Life time
840 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129947' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER 8 CHIP
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145989' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER NOX
(AH4U08G26C08YMBAA-1)
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147509' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER NOX RGB BLACK
(AH4U08G26C08YNBAA-1)
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133194' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM ZEUS
Life time
905 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125546' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
945 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136771' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125766' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124915' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S8/8)
Life time
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/8)
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141866' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBA/8)
Life time
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118527' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118526' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146668' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,535 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132003' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY
Life time
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132409' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB HIKVISION
(HKED4161DAB1D0ZA1)
Life time
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138630' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB PNY 8 CHIP
(MD16GSD42666-TB)
Life time
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144004' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB APACER
(EL.16G2V.GNH)
Life time
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145990' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB APACER NOX
(AH4U16G26C08YMBAA-1)
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146540' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB ADATA 8 CHIP
(AD4U266616G19-RGN)
Life time
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125548' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM VULCAN Z RED
Life time
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125547' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133765' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S8/16)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138040' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB1/16)
Life time
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138042' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BB1A/16)
Life time
2,395 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118529' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M1A2666C16)
Life time
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140021' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145988' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) APACER NOX
(AH4U16G26C08YMBAA-2)
Life time
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134514' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133195' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM ZEUS
Life time
1,825 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125549' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125550' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM VULCAN Z RED
Life time
1,885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138041' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BBK2/16)
Life time
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138043' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBAK2/16)
Life time
2,505 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082913' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082171' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133197' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) TEAM ZEUS
Life time
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125552' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 120 บาท

PC DDR4(3200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141169' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32N22S6/4)
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140073' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/4)
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133311' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133312' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144032' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION
(HKED4081CAB2F1ZB1)
Life time
915 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144031' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION URIEN
(HKED4081CAA2F0ZB2)
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148007' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION U100 RGB
(HKED4081CBA2D2ZA4)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148495' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB ADATA 4 CHIP
(AD4U32008G22-SGN)
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141441' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY BLACK
(MD8GD4320016LP)
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135975' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY XLR8 RGB BLACK
(MD8GD4320016XRGB)
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135976' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY XLR8 RGB WHITE
(MD8GD4320016XRGBW)
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135090' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER
(EL.08G21.GSH)
Life time
895 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148378' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER TEX
(AH4U08G32C28YTBAA-1)
Life time
935 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147065' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX
(AH4U08G32C28YMBAA-1)
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134736' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124078' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX RGB BLACK
(AH4U08G32C28YNBAA-1)
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147067' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX RGB WHITE
(AH4U08G32C28YNWAA-1)
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145452' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM DARK Z GREY
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145453' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM DARK Z RED
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127686' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138038' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBA/8)
Life time
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139780' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK8GX4M1E3200C16)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148364' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 8 CHIP
Life time
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146669' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148142' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKVISION
(HKED4161CAB2F1ZB1)
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145549' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKVISION URIEN
(HKED4161DAA2F0ZB2)
Life time
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148008' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKVISION U100 RGB
(HKED4161DAA2D2ZA4)
Life time
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145986' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER 16 CHIP
(EL.16G21.GSH)
Life time
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148377' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER TEX
(AH4U16G32C28YTBAA-1)
Life time
1,685 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131873' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147508' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER NOX RGB BLACK
(AH4U16G32C28YNBAA-1)
Life time
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140828' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB ADATA
(AD4U320016G22-RGN)
Life time
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134532' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DARK Z RED
Life time
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134530' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
2,115 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134895' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32N22S8/16)
Life time
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143361' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/16)
Life time
2,365 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140022' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141721' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 BLACK
(MD16GK2D4320016LP)
Life time
1,825 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141726' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 RGB BLACK
(MD16GK2D4320016XRGB)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141729' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 RGB WHITE
(MD16GK2D4320016XRGBW)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 RGB SILVER
(MD16GK2D4320016XSRGB)
Life time
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148497' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA DR30 RED
(AX4U32008G16A)
Life time
2,015 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135641' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D50 XPG RGB BLACK
(AX4U32008G16A)
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144884' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D50 XPG RGB WHITE
(AX4U32008G16A)
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131978' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D60 XPG RGB BLACK
(AX4U32008G16A)
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143527' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX
Life time
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133628' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138587' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX RGB BLACK
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143528' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX RGB WHITE
Life time
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129189' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z RED
Life time
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129190' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z GREY
Life time
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137457' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126514' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138045' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BBK2/16)
Life time
2,075 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138046' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBAK2/16)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138050' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE RGB
(KF432C16RBAK2/16)
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133848' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM Z-ONE RGB
(R019D408GX2-3200C16A)
Life time
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126761' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135262' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2E3200C16)
Life time
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138964' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG16GX4M2E3200C16)
Life time
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138959' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT WHITE
(CMN16GX4M2Z3200C16W)
Life time
2,695 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138958' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT BLACK
(CMN16GX4M2Z3200C16)
Life time
2,695 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147115' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH16GX4M2C3200C18)
Life time
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135063' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH16GX4M2E3200C16W)
Life time
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148496' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB ADATA 16 CHIP
(AD4U320032G22-SGN)
Life time
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141516' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB KINGSTON VALUE
(KVR32N22D8/32)
Life time
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148143' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145987' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) APACER NOX RGB WHITE
(AH4U32G32C28YNWAA-2)
Life time
4,220 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135774' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DARK Z RED
Life time
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134529' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
Life time
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145119' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BBK2/32)
Life time
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138055' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BB1AK2/32)
Life time
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138057' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE
(KF432C16RB1K2/32)
Life time
4,430 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137043' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2E3200C16)
Life time
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138963' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG32GX4M2E3200C16)
Life time
4,280 บาท
รวม VAT แล้ว
4,440 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138957' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT WHITE
(CMN32GX4M2Z3200C16W)
Life time
4,535 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144357' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH32GX4M2E3200C16)
Life time
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135282' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH32GX4M2E3200C16W)
Life time
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 150 บาท

PC DDR4(3600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140378' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) ADATA D45 XPG RGB BLACK
(AX4U36008G18IDCBK)
Life time
2,395 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134745' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134746' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130943' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB BLACK
Life time
4,360 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136773' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB WHITE
Life time
4,360 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138051' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF436C17BBK2/16)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138962' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG16GX4M2D3600C18)
Life time
2,885 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147088' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH16GX4M2D3600C18)
Life time
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135875' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH16GX4M2Z3600C18)
Life time
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135284' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH16GX4M2D3600C18W)
Life time
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134748' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134747' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138058' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF436C18BBK2/32)
Life time
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142296' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF436C18BBAK2/32)
Life time
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138607' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2D3600C18)
Life time
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138961' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG32GX4M2D3600C18)
Life time
5,000 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT WHITE
(CMN32GX4M2Z3600C18W)
Life time
5,000 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147867' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH32GX4M2D3600C18)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136722' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH32GX4M2D3600C18W)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท

PC DDR5(4800)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142695' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB APACER
Life time
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141517' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB KINGSTON VALUE
(KVR48U40BS8-16)
Life time
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 120 บาท

PC DDR5(5200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141389' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) APACER NOX
Life time
5,580 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140242' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF552C40BBK2-32)
Life time
5,680 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 210 บาท

PC DDR5(5600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148385' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D516G5600HC3201)
Life time
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148386' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 16GB TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D516G5600HC3201)
Life time
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148389' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G5600HC36B01)
Life time
6,740 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148390' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G5600HC36B01)
Life time
6,740 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148387' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G5600HC32DC01)
Life time
6,940 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141518' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF556C40BBK2-32)
Life time
7,510 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147068' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK
(CMH32GX5M2B5600C36K)
Life time
8,290 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147069' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE
(CMH32GX5M2B5600C36WK)
Life time
8,290 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143346' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM BLACK RGB
(CMT32GX5M2B5600C36)
Life time
11,950 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141716' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM WHITE RGB
(CMT32GX5M2X5600C36W)
Life time
11,920 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148584' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK)
Life time
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148583' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS)
Life time
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148089' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 64GB (32GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D564G5600HC36BDC01)
Life time
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148388' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 64GB (32GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D564G5600HC36BDC01)
Life time
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148585' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 64GB (32GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK)
Life time
14,350 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 550 บาท

PC DDR5(6000)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148365' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF560C40BBK2-16)
Life time
4,810 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148392' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G6000HC38A01)
Life time
8,320 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148393' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G6000HC38A01)
Life time
8,320 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141185' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) ADATA LANCER RGB BLACK
(AX5U6000C4016G)
Life time
8,670 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143720' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
9,010 บาท
รวม VAT แล้ว
9,350 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143719' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
9,010 บาท
รวม VAT แล้ว
9,350 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141519' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF560C40BBK2-32)
Life time
9,510 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148372' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK)
Life time
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148371' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS)
Life time
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148391' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D564G6000HC38ADC01)
Life time
15,040 บาท
รวม VAT แล้ว
15,590 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148374' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK)
Life time
16,310 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148373' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 64GB (32GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS)
Life time
16,310 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 590 บาท

PC DDR5(6200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140315' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140316' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145763' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB BLACK
(CMH32GX5M2B6200C36)
Life time
12,750 บาท
รวม VAT แล้ว
13,200 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145764' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB WHITE
(CMH32GX5M2B6200C36W)
Life time
12,750 บาท
รวม VAT แล้ว
13,200 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141715' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM BLACK RGB
(CMT32GX5M2X6200C36)
Life time
14,250 บาท
รวม VAT แล้ว
14,800 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146718' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM WHITE RGB
(CMT32GX5M2X6200C36W)
Life time
14,250 บาท
รวม VAT แล้ว
14,800 บาท
ประหยัด 550 บาท

PC DDR5(6400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140317' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
12,110 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140937' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
12,110 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 480 บาท

PC DDR5(7200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146769' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G7200HC34ADC01)
Life time
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,590 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146770' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G7200HC34ADC01)
Life time
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,590 บาท
ประหยัด 600 บาท

PC DDR5(7600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146982' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
(FF3D532G7600HC36DDC01)
Life time
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,590 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148087' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
(FF4D532G7600HC36DDC01)
Life time
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,590 บาท
ประหยัด 700 บาท

PC DDR5(7800)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148376' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7800) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB BLACK
(F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK)
Life time
21,050 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148375' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(7800) 32GB (16GBX2) G.SKILL TRIDENT Z5 RGB SILVER
(F5-7800J3646H16GX2-TZ5RS)
Life time
21,050 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 850 บาท