เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023349' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for NoteBook
พบสินค้า 72 รายการ
NOTEBOOK DDR2
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131457' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052070' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800, NB) 2GB HYNIX
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131458' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท

NOTEBOOK DDR3(1066)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042904' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1066, NB) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
315 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NOTEBOOK DDR3(1333)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146666' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB HYNIX 16 CHIP
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034612' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB BLACKBERR 16 CHIP
Life time
315 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072762' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
5,770 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065391' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
571 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 19 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041535' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท

NOTEBOOK DDR3(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092772' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
665 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064737' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
655 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137236' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16S11S8/4WP)
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050855' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137235' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16S11/8WP)
Life time
1,595 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 55 บาท

NOTEBOOK DDR3L(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078312' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137233' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LS11/4WP)
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078313' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136031' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LS11/8WP)
Life time
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 60 บาท

NOTEBOOK DDR4(2133)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094424' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113657' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 40 บาท

NOTEBOOK DDR4(2400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114145' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB HYNIX 8 CHIP
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118530' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB BLACKBERRY 8CHIPS
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122520' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 40 บาท

NOTEBOOK DDR4(2666)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129351' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB BLACKBERRY 8CHIP
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142670' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB ADATA 4 CHIP
(AD4S26664G19-RGN)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148498' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB ADATA 4 CHIP
(AD4S26664G19-SGN)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125088' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S6/4)
Life time
725 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130813' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129352' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144028' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB HIKVISION
(HKED4082CBA1D0ZA1)
Life time
855 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124924' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB APACER 8 CHIP
(ES.08G2V.GNH)
Life time
915 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137456' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB TEAM ZEUS
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124632' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S8/8)
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138059' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF426S15IB/8)
Life time
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120724' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX8GX4M1A2666C18)
Life time
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147510' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB HIKVISION
(HKED4162DAB1DOZA1)
Life time
1,825 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147063' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB APACER
(ES.16G2V.GNH)
Life time
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137305' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TEAM ZEUS
Life time
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133779' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26S19S8/16)
Life time
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144070' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF426S16IB/16)
Life time
2,205 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121033' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX16GX4M1A2666C18)
Life time
2,305 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 85 บาท

NOTEBOOK DDR4(3200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131495' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S6/4 )
Life time
765 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148326' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144030' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB HIKVISION
(HKED4082CAB1G4ZB1)
Life time
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138558' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148379' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB PNY XLR8
(MN8GSD43200XR-RB)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144109' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB APACER 8 CHIP
(ES.08G21.GSH)
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148093' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB ADATA 8 CHIP
(AD4S32008G22-SGN)
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135213' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB TEAM ZEUS
Life time
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131494' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S8/8)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138060' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF432S20IB/8)
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139416' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX8GX4M1A3200C22)
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144029' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB HIKVISION
(HKED4162CAB1G4ZB1)
Life time
1,855 บาท
รวม VAT แล้ว
1,920 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145156' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB PNY
(MN16GSD43200-TB)
Life time
1,845 บาท
รวม VAT แล้ว
1,920 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144545' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB PNY XLR8
(MN16GSD43200XR-RB)
Life time
1,875 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142666' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB APACER 16 CHIP
(ES.16G21.GSH)
Life time
1,915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133768' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32S22S8/16)
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138062' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF432S20IB/16)
Life time
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139486' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX16GX4M1A3200C22)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138703' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY IMPACT
(KF432S20IBK2/16)
Life time
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132216' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE
(CMSX16GX4M2A3200C22)
Life time
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131936' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB ADATA
(AD4S320032G22-RGN)
Life time
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148499' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB ADATA 16 CHIP
(AD4S320032G22-SGN)
Life time
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138347' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB TEAM ZEUS
Life time
4,430 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141990' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB KINGSTON FURY IMPACT
(KF432S20IB/32)
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 190 บาท

NOTEBOOK DDR5(4800)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142648' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800, NB) 16GB ADATA
(AD5S480016G-S)
Life time
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143676' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800, NB) 16GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX16GX5M1A4800C40)
Life time
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148582' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800, NB) 16GB G.SKILL RIPJAWS
(F5-4800S3434A16GX1-RS)
Life time
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143675' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800, NB) 32GB CORSAIR VENGEANCE
(CMSX32GX5M1A4800C40)
Life time
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148370' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800, NB) 32GB G.SKILL RIPJAWS
(F5-4800S3838A32GX1-RS)
Life time
7,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 250 บาท

NOTEBOOK DDR5(5200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148369' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200, NB) 16GB G.SKILL RIPJAWS
(F5-5200S3838A16GX1-RS)
Life time
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 140 บาท