เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 48 รายการ
Desktop PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139860' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R38G0T00Mi/T005
3-3-3
17,390 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136578' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0MGi/T005
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142154' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0Mi/T00L
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142155' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G0TMi/T00M
3-3-3
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141749' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R58G1T00MGi/T003
3-3-3
24,790 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142156' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1178G2T0MGi/T00N
3-3-3
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท

Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143319' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R5600G004WS
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141217' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6
(90RX006YTA)
3-3-3
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144162' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V50t G2-13IOB
(11QES00400)
3-3-3
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143980' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR003HTA)
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143981' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V50t G2 (11QC002ETA)
3-3-3
12,390 บาท
รวม VAT แล้ว
13,300 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133206' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IMB05
(90NA003QTA)
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143652' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR003RTA)
3-3-3
15,390 บาท
รวม VAT แล้ว
16,200 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141531' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6
(90RX006VTA)
3-3-3
16,390 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141218' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ003STA)
3-3-3
17,390 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138859' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre M70t
(11EVS0BP00)
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143608' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ004QTA)
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143779' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR003TTA)
3-3-3
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139747' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre M70t
(11EVS0BQ00)
3-3-3
23,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท

Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138531' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11M-021TH
ประกัน 3 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
10,400 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Desktop PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140880' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC001
3-3-3
13,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140881' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC002
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140882' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC003
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140883' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC004
3-3-3
23,290 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140895' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 5090-SNS59MC002
3-3-3
23,390 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140889' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF001
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138385' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3681-W26868700THW10
3-3-3
13,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140890' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF002
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138386' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3681-W26816207THCOM
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140891' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF003
3-3-3
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140892' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF004
3-3-3
21,690 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140893' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF005
3-3-3
23,190 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138387' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3681-W26816510THW10
3-3-3
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
24,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140884' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT001
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140885' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT002
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139176' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT014
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140886' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT003
3-3-3
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134787' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3888-W26818113THHS
3-3-3
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140887' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT004
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140896' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5090MT-SNS59MT004
3-3-3
22,690 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140888' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT005
3-3-3
23,290 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,210 บาท

Desktop PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141428' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G8MT
(5C141PA#AKL)
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143814' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 400 G7
(55R76PA#AKL)
3-3-3
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136481' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1008d
(4C9R1PA#AKL)
3-3-3
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136484' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1011d
(4C9R4PA#AKL)
3-3-3
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143576' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 285 G6
(33V87PA#AKL)
3-3-3
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143845' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 285 G6
(33V88PA#AKL)
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143846' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G6
(55S90PA#AKL)
3-3-3
20,690 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท