เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 58 รายการ
Desktop PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147294' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1214G0T0Mi/T00W
3-3-3
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145526' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1214G0T0Mi/T007
3-3-3
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144869' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1218G0T0Mi/T001
3-3-3
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144870' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1248G0T0Mi/T004
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144871' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1248G0T0Mi/T002
3-3-3
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144510' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R58G1T00MGi/T007
3-3-3
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141749' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R58G1T00MGi/T003
3-3-3
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145524' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-12F8G0T0MGi/T003
3-3-3
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144392' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-310105055W
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144803' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SD-312100003WS
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144742' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SD-512400002WS
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146887' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R4600G032W
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144391' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TD-512400022W
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143319' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R5600G004WS
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145755' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TC-51140F007W
3-3-3
26,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146889' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-75700G003W
3-3-3
24,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144307' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TD-712700013W
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147261' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RRS06L00)
3-3-3
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148147' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t
(11SC005ATA)
3-3-3
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146225' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3002WTA)
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145445' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3005LTA)
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147114' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR004BTA)
3-3-3
16,390 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148525' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t 11SC005CTA
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144513' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ007NTA)
3-3-3
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 3,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148678' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3007YTA)
3-3-3
18,910 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145444' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3005NTA)
3-3-3
18,710 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146659' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR003ETA)
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148438' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo P348 (30EQS02E00)
3-3-3
23,690 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148433' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t
(11SC005ETA)
3-3-3
24,590 บาท
รวม VAT แล้ว
25,400 บาท
ประหยัด 810 บาท

Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143592' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11MA-030TH
ประกัน 3 ปี
16,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 4,510 บาท

Desktop PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146417' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC055
3-3-3
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146418' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC056
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146419' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC057
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146420' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC058
3-3-3
26,990 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144462' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 5000-SNS50MC051
3-3-3
26,990 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144855' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7000-SNS70MC051
3-3-3
34,790 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144467' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF051
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144468' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF052
3-3-3
19,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144469' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF053
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144470' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF054
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144473' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000SFF-SNS50SF051
3-3-3
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144474' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000SFF-SNS50SF052
3-3-3
29,990 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144463' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT051
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144464' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT052
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144465' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT053
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144466' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT054
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144471' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000MT-SNS50MT051
3-3-3
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144472' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000MT-SNS50MT052
3-3-3
33,990 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148138' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Precision Workstation SNST366001
3-3-3
43,790 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท

Desktop PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145401' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3013d
(6Q4F0PA#AKL)
3-2-1
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145385' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3012d
(6Q3X0PA#AKL)
3-2-1
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144973' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3005d
(6R3Z4PA#AKL)
3-2-1
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148629' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2022d
(767X1PA#AKL)
3-2-1
19,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144972' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3004d
(6R3T9PA#AKL)
3-2-1
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148627' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2021d
(767X0PA#AKL)
3-2-1
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144971' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3002d
(6R3Y0PA#AKL)
3-2-1
24,490 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145402' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3003d
(6R3T8PA#AKL)
3-2-1
24,990 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148625' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2020d
(767W9PA#AKL)
3-2-1
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 910 บาท