เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 93 รายการ
Desktop PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148744' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1318G0T0Mi/T002
3-3-3
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145526' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1214G0T0Mi/T007
3-3-3
17,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144869' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1218G0T0Mi/T001
3-3-3
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148745' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1318G0T0Mi/T003
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148746' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1348G0T0Mi/T004
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144870' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1248G0T0Mi/T004
3-3-3
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144871' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1248G0T0Mi/T002
3-3-3
21,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148747' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1348G0T0Mi/T005
3-3-3
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148748' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1378G0T0Mi/T007
3-3-3
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148749' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-13716G0T0Mi/T006
3-3-3
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144392' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-310105055W
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146887' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R4600G032W
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150712' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus D700MCES-511400014W
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144391' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TD-512400022W
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144742' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SD-512400002WS
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150720' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TE-513400001WS
3-3-3
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150719' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TE-513400003WS
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150716' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TE-713700001WS
3-3-3
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147261' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RRS06L00)
3-3-3
10,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146225' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3002WTA)
3-3-3
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148147' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t
(11SC005ATA)
3-3-3
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149802' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3007WTA)
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151459' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IRB8
(90VK0039TA)
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147114' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR004BTA)
3-3-3
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148525' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t
(11SC005CTA)
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148678' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3007YTA)
3-3-3
18,720 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 680 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151458' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IRB8
(90VK003BTA)
3-3-3
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146659' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR003ETA)
3-3-3
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149970' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo P348 (30EQS04100)
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151765' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo Workstation TS P358
(30GLS02X00)
3-3-3
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148433' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t
(11SC005ETA)
3-3-3
23,290 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151644' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T3005PTA)
3-3-3
25,390 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 510 บาท

Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151425' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP130 11-436XTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151155' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-614TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150771' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-044TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150776' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-045TH
(White)
ประกัน 3 ปี
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150765' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-613TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150763' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-612TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150769' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-042TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150774' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-043TH
(White)
ประกัน 3 ปี
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151154' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-063TH
(White)
ประกัน 3 ปี
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151153' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-040TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151426' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP130 12RK-433TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151427' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP130 12SA-431TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
27,590 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150768' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-038TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
26,190 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150773' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-039TH
(White)
ประกัน 3 ปี
26,190 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150871' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-610TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
28,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146417' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC055
3-3-3
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150931' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC001
3-3-3
17,390 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146418' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC056
3-3-3
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150933' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC003
3-3-3
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150932' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC002
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146419' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC057
3-3-3
19,090 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146420' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC058
3-3-3
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144462' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 5000-SNS50MC051
3-3-3
25,090 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144855' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7000-SNS70MC051
3-3-3
26,190 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150934' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC004
3-3-3
26,690 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144467' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF051
3-3-3
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144468' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF052
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150939' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010SFF-SNS7010SF001
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150940' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010SFF-SNS7010SF002
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144469' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF053
3-3-3
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149428' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3020SFF-W268412018STH
3-3-3
21,090 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144470' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF054
3-3-3
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150941' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010SFF-SNS7010SF003
3-3-3
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144473' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000SFF-SNS50SF051
3-3-3
26,190 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150737' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7000SFF-SNS70SF051
3-3-3
26,190 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150942' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010SFF-SNS7010SF004
3-3-3
27,290 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144463' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT051
3-3-3
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149426' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3020MT-W268412042MTH
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144464' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT052
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150935' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010MT-SNS7010MT001
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150936' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010MT-SNS7010MT002
3-3-3
21,890 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144465' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT053
3-3-3
18,190 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146082' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3910-W2687565MTH
3-3-3
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149427' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3020MT-W268412050MTH
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144466' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT054
3-3-3
22,290 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150937' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010MT-SNS7010MT003
3-3-3
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144471' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000MT-SNS50MT051
3-3-3
24,990 บาท
รวม VAT แล้ว
26,400 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150938' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010MT-SNS7010MT004
3-3-3
27,290 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151764' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7000MT-SNS70MT051
3-3-3
31,190 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148138' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Precision Workstation SNST366001
3-3-3
37,690 บาท
รวม VAT แล้ว
39,900 บาท
ประหยัด 2,210 บาท

Desktop PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145401' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3013d
(6Q4F0PA#AKL)
3-3-3
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149684' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G9
(735C3PA#AKL)
3-3-3
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145385' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3012d
(6Q3X0PA#AKL)
3-3-3
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150014' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3043d
(7Z0D9PA#AKL)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149870' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2027d
(7Z0D7PA#AKL)
3-3-3
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150505' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pro 285 G8 (711Q0PA#AKL)
3-3-3
15,190 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148627' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2021d
(767X0PA#AKL)
3-3-3
15,090 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149685' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G9
(734V9PA#AKL)
3-3-3
17,790 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150015' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3042d
(7Z0D8PA#AKL)
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136488' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2012d
(4C9R8PA#AKL)
3-3-3
25,890 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150646' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pro 285 G8 (711Q3PA#AKL)
3-3-3
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท