เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 91 รายการ
Desktop PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148744' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1318G0T0Mi/T002
3-3-3
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148745' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1318G0T0Mi/T003
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148746' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1348G0T0Mi/T004
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144871' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1760-1248G0T0Mi/T002
3-3-3
21,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148747' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1348G0T0Mi/T005
3-3-3
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154271' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Veriton VS2690G/T008
3-3-1
20,090 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148748' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1780-1378G0T0Mi/T007
3-3-3
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154825' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Veriton VS2690G/T00A
3-3-1
27,390 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,510 บาท

Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152153' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SD-312100048W
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146887' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R4600G032W
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150712' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus D700MCES-511400014W
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144742' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SD-512400002WS
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150720' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TE-513400001WS
3-3-3
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150719' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TE-513400003WS
3-3-3
24,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150716' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TE-713700001WS
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153188' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RN002CTA)
3-3-3
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152820' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t G4
(12JD003UTA)
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152950' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90T30098TA)
3-3-3
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152726' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IAB7
(90VK003CTA)
3-3-3
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151459' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IRB8
(90VK0039TA)
3-3-3
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153421' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2-13ACN
(11RN002DTA)
3-3-3
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154474' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t G4
(11SC0060TA)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148525' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t
(11SC005CTA)
3-3-3
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153073' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t G4
(12JD003WTA)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153268' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t
(12JB0036TA)
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152929' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre3 07IAB7
(90SM00DFTA)
3-3-3
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151353' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo Workstation TS P360 Tiny
(30FAS0DJ00)
3-3-3
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151008' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IRB8
(90VK003ATA)
3-3-3
19,090 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151458' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IRB8
(90VK003BTA)
3-3-3
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154624' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50s
(12JF0028TB)
3-3-3
24,990 บาท
รวม VAT แล้ว
25,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153553' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo Workstation TS P358 Tiny
(30GL0066TA)
3-3-3
19,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153420' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre Neo 50t G4
(12JD003VTA)
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153170' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre5 14IRB8
(90VK003DTA)
3-3-3
30,090 บาท
รวม VAT แล้ว
31,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท

Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150771' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-044TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
14,190 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150776' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-045TH
(White)
ประกัน 3 ปี
14,190 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152692' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-064TH
(White)
ประกัน 3 ปี
14,190 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150765' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-613TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154806' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP180 13-078XTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
15,190 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154804' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP180 13-070TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150763' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-612TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150761' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-611TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
19,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154805' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP180 13-074XTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150769' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-042TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150774' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-043TH
(White)
ประกัน 3 ปี
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151154' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-063TH
(White)
ประกัน 3 ปี
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151153' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-040TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152691' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-041TH
(White)
ประกัน 3 ปี
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154803' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP180 13-069TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150768' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-038TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
25,490 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150773' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP10 13M-039TH
(White)
ประกัน 3 ปี
25,490 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150871' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 13M-610TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
28,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC Dell
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150931' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC001
3-3-3
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150932' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC002
3-3-3
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150933' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC003
3-3-3
20,090 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150934' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7010-SNS7010MC004
3-3-3
21,890 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144855' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7000-SNS70MC051
3-3-3
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144462' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 5000-SNS50MC051
3-3-3
24,490 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144467' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000 SFF-SNS30SF051
3-3-3
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150939' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 SFF-SNS7010SF001
3-3-3
15,090 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144468' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000 SFF-SNS30SF052
3-3-3
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150940' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 SFF-SNS7010SF002
3-3-3
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144469' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000 SFF-SNS30SF053
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149428' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3020 SFF-W268412018STH
3-3-3
21,090 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150941' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 SFF-SNS7010SF003
3-3-3
21,290 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150942' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 SFF-SNS7010SF004
3-3-3
24,090 บาท
รวม VAT แล้ว
25,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150737' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7000 SFF-SNS70SF051
3-3-3
24,690 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151980' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 SFF-SNS7010SFP01
3-3-3
35,790 บาท
รวม VAT แล้ว
37,400 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151981' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 SFF-SNS7010SFP02
3-3-3
36,590 บาท
รวม VAT แล้ว
38,400 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144464' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000 MT-SNS30MT052
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150935' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 MT-SNS7010MT001
3-3-3
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150936' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 MT-SNS7010MT002
3-3-3
20,890 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144465' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000 MT-SNS30MT053
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150937' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 MT-SNS7010MT003
3-3-3
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149427' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3020 MT-W268412050MTH
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144466' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000 MT-SNS30MT054
3-3-3
22,690 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144471' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000 MT-SNS50MT051
3-3-3
23,190 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150938' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 MT-SNS7010MT004
3-3-3
23,590 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153565' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3020MT-W268412062MTH
3-3-3
28,090 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151978' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 MT-SNS7010MTP01
3-3-3
35,390 บาท
รวม VAT แล้ว
37,400 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151979' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 7010 MT-SNS7010MTP02
3-3-3
37,190 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท

Desktop PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153178' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pro Mini 400 G9
(88V16PA#AKL)
3-3-3
21,290 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153177' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G9 SFF
(732X3PA#AKL)
3-3-3
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153176' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 400 G9 SFF
(70G11PA#AKL)
3-3-3
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154320' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 285 G8
(711P7PA#AKL)
3-3-3
13,190 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149870' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2027d
(7Z0D7PA#AKL)
3-3-3
14,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150014' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3043d
(7Z0D9PA#AKL)
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150505' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 285 G8 MT
(711Q0PA#AKL)
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150015' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3042d
(7Z0D8PA#AKL)
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153179' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G9 MT
(81P20PA#AKL)
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154808' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-3046d
(91Q48PA#AKL)
3-3-3
26,090 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154809' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-4015d
(91Q49PA#AKL)
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท