เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024863' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mini PC
พบสินค้า 9 รายการ
Mini PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143325' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PN51-E1-B3200ZD
3-3-3
17,420 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 980 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143326' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PN51-E1-B5201ZD
3-3-3
18,630 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143324' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PN62-B5737ZD
3-3-3
20,460 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,440 บาท

Mini PC INTEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138797' and sp.pic_type='s'
Mini PC Intel NUC_Celeron J4005
(BOXNUC7CJYSAMN)
ประกัน 3 ปี
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,400 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135561' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i3-1115G4
(RNUC11PAHi30000)
ประกัน 3 ปี
10,790 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135564' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i5-1135G7
(RNUC11PAHI50001)
ประกัน 3 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137624' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i5-1135G7
(RNUC11PAHI50000)
ประกัน 3 ปี
14,250 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139748' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i7-11700B
(RNUC11BTMI70000)
ประกัน 3 ปี
30,450 บาท
รวม VAT แล้ว
32,400 บาท
ประหยัด 1,950 บาท

Mini PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138067' and sp.pic_type='s'
Mini PC Msi Cubi 5 10M-233TH
ประกัน 3 ปี
13,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 710 บาท