เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026714' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mini PC
พบสินค้า 23 รายการ
Mini PC NUC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151196' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel_NUC_i5-1340P
(RNUC13ANHI50001)
ประกัน 3 ปี
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151197' and sp.pic_type='s'
KIT Mini PC Intel NUC_i7-1360P
(RNUC13ANHI70001)
ประกัน 3 ปี
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท

Mini PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155147' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi N ADL-044TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155146' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi N ADL-043TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153600' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-064BTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155153' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-099BTH
(White)
ประกัน 3 ปี
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,400 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155145' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-242TH
(White)
ประกัน 3 ปี
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155142' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-241TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153599' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-065BTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155149' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-096BTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155152' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-097BTH
(White)
ประกัน 3 ปี
14,190 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150772' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-071TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150831' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-072TH
(White)
ประกัน 3 ปี
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155144' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-238TH
(White)
ประกัน 3 ปี
18,690 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155141' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-237TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155151' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-095BTH
(White)
ประกัน 3 ปี
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155148' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-094BTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153598' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-066BTH
(Black)
ประกัน 3 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155140' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-235TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155143' and sp.pic_type='s'
Mini PC MSI Cubi 5 12M-236TH
(White)
ประกัน 3 ปี
23,690 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท

Mini PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146237' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PN41-S1-BC351AD
3-3-3
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147743' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PN63-S1-S3121AV
(90MS02D1-M003T0)
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150874' and sp.pic_type='s'
Mini PC Asus PN63-S1-S5024AD
(90MS02D1-M000S0)
3-3-3
19,090 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 900 บาท