เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023300' GROUP BY pri.code order by pri.Url Visualizer
พบสินค้า 5 รายการ
Visualizer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107508' and sp.pic_type='s'
Digital Visualizer RAZR PT-545
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135901' and sp.pic_type='s'
Digital Visualizer RAZR EV528A
ประกัน 2 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135900' and sp.pic_type='s'
Digital Visualizer RAZR EV-598A
ประกัน 2 ปี
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134089' and sp.pic_type='s'
Digital Visualizer RAZR LX-560A
ประกัน 2 ปี
14,100 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092697' and sp.pic_type='s'
Digital Visualizer GYGAR GL-843
ประกัน 2 ปี
8,200 บาท
รวม VAT แล้ว
9,500 บาท
ประหยัด 1,300 บาท