เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023006' GROUP BY pri.code order by pri.Url SET กล้องวงจรปิด
พบสินค้า 17 รายการ
Set HDCVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143750' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A-I
ประกัน 1 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145692' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR001X-I3
ประกัน 1 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146652' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR001X-I3
(WVI20191-S5)
ประกัน 1 ปี
7,440 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143751' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A-I
ประกัน 1 ปี
9,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146651' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR002X-I3
(WVI20191-S5)
ประกัน 1 ปี
11,640 บาท
รวม VAT แล้ว
13,290 บาท
ประหยัด 1,650 บาท

Set. IP Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122115' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera HIKARI#H-614
ประกัน 1 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145074' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera HIKARI#W-H615
ประกัน 1 ปี
5,275 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 615 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150448' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera HIKVISION#NK42W08H
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095410' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. Smart IP Camera HIKARI#H-608
ประกัน 1 ปี
9,640 บาท
รวม VAT แล้ว
10,890 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145073' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. Smart IP Camera HIKARI#W-H616
ประกัน 1 ปี
10,490 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
ประหยัด 1,300 บาท

Set HDTVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145483' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HVIITF04
ประกัน 3 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145477' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HVICOLOR04
ประกัน 3 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145478' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HVICOLOR04HD
ประกัน 3 ปี
8,340 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145486' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HVIITF08HD
ประกัน 3 ปี
9,420 บาท
รวม VAT แล้ว
10,690 บาท
ประหยัด 1,270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145479' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HVICOLOR08
ประกัน 3 ปี
10,640 บาท
รวม VAT แล้ว
12,090 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145488' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HVIITF16HD
ประกัน 3 ปี
15,940 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 2,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145482' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HVICOLOR16HD
ประกัน 3 ปี
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 3,200 บาท