เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023007' GROUP BY pri.code order by pri.Url SET กล้องวงจรปิด
พบสินค้า 67 รายการ
Set HDTVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135236' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HITFS04
ประกัน 3 ปี
3,120 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135232' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HIF08
ประกัน 3 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135238' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HITFS08
ประกัน 3 ปี
6,230 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135239' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HITFS08HD
ประกัน 3 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135240' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HITFS16
ประกัน 3 ปี
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

Set HDCVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142474' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETRED5XX
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142491' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG1XX
ประกัน 1 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142472' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETRED1XX
-
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142484' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG12X
ประกัน 1 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142473' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETRED2XX
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142480' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG8XX
ประกัน 1 ปี
4,010 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142481' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG9XX
ประกัน 1 ปี
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142100' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#CPP-SET4CH4MP
ประกัน 1 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142482' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG10X
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126684' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143750' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A-I
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132723' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
5,870 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132724' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
8,340 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142486' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG15X
ประกัน 1 ปี
6,140 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142479' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG7XX
ประกัน 1 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142485' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG14X
ประกัน 1 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142102' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI CP-PLUS#CPP-SET8CH4MP
ประกัน 1 ปี
9,310 บาท
รวม VAT แล้ว
9,950 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142101' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI CP-PLUS#CPP-ST8CH4M4K
ประกัน 1 ปี
9,350 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142489' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETIND1XX
ประกัน 1 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142478' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG6XX
ประกัน 1 ปี
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143751' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A-I
ประกัน 2 ปี
9,140 บาท
รวม VAT แล้ว
10,290 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132725' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
10,490 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132726' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
16,090 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142103' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI CP-PLUS#CPP-SET16CH.1M
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142476' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG3XX
ประกัน 1 ปี
13,100 บาท
รวม VAT แล้ว
13,800 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142487' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG16X
ประกัน 1 ปี
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,490 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143752' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR025X-I
ประกัน 2 ปี
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
16,690 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132728' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(Coler Vu) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142475' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 32CH.. HDCVI CP-PLUS#SET-CPP-SETORG2XX
ประกัน 1 ปี
26,090 บาท
รวม VAT แล้ว
27,990 บาท
ประหยัด 1,900 บาท

Set. IP Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142106' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera CP-PLUS#CPP-SET4CH3MP
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142449' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET9XXX
ประกัน 1 ปี
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142446' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 4CH IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET4XXX
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142447' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET7XXX
ประกัน 1 ปี
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142466' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET28XX
ประกัน 1 ปี
7,050 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142448' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET8XXX
ประกัน 1 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142451' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET11XX
ประกัน 1 ปี
7,350 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142104' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera CP-PLUS#CPP-POE4CH4MP
ประกัน 1 ปี
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128278' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera WATASHI#WPM026
ประกัน 2 ปี
7,960 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122115' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera HIKARI#H-614
ประกัน 1 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142442' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. IP Camera CP-PLUS#CPP-IPSET8CH2M
ประกัน 1 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142452' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 8CH IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET12XX
ประกัน 1 ปี
13,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,600 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142450' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 8CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET10XX
-
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
15,290 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142471' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET36XX
ประกัน 1 ปี
18,850 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142470' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET35XX
ประกัน 1 ปี
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,890 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095410' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. Smart IP Camera HIKARI#H-608
ประกัน 1 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142445' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET3XXX
ประกัน 1 ปี
22,400 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142444' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. IP Camera CP-PLUS#CPP-IPSET1XXX
ประกัน 1 ปี
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
30,990 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142459' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET20XX
ประกัน 1 ปี
43,490 บาท
รวม VAT แล้ว
44,990 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142460' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET21XX
ประกัน 1 ปี
60,990 บาท
รวม VAT แล้ว
63,990 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142462' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET23XX
ประกัน 1 ปี
76,990 บาท
รวม VAT แล้ว
79,990 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142105' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. IP Camera CP-PLUS#CPP-SET16CH.4M
ประกัน 1 ปี
76,990 บาท
รวม VAT แล้ว
79,990 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142461' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 16CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET22XX
ประกัน 1 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142464' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 32CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET26XX
ประกัน 1 ปี
78,300 บาท
รวม VAT แล้ว
81,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142455' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 32CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET16XX
ประกัน 1 ปี
50,990 บาท
รวม VAT แล้ว
52,990 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142456' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 32CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET17XX
ประกัน 1 ปี
53,690 บาท
รวม VAT แล้ว
55,990 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142463' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 32CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET25XX
ประกัน 1 ปี
54,200 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142467' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 32CH IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET29XX
ประกัน 1 ปี
34,090 บาท
รวม VAT แล้ว
35,590 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142469' and sp.pic_type='s'
CCTV Set 32CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET32XX
ประกัน 1 ปี
34,390 บาท
รวม VAT แล้ว
35,990 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142468' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 32CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET30XX
ประกัน 1 ปี
111,400 บาท
รวม VAT แล้ว
116,900 บาท
ประหยัด 5,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142465' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 32CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET27XX
ประกัน 1 ปี
220,000 บาท
รวม VAT แล้ว
229,000 บาท
ประหยัด 9,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142457' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 64CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET18XX
ประกัน 1 ปี
148,500 บาท
รวม VAT แล้ว
155,000 บาท
ประหยัด 6,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142458' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 64CH. IP Camera CP-PLUS#SET-CPP-IPSET19XX
ประกัน 1 ปี
148,500 บาท
รวม VAT แล้ว
155,000 บาท
ประหยัด 6,500 บาท