เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026198' GROUP BY pri.code order by pri.Url Scanner / FAX
พบสินค้า 24 รายการ
Scanner HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146744' and sp.pic_type='s'
HP ScanJet Pro 2000 s2 Sheet-feed
ประกัน 1 ปี
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

FAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063687' and sp.pic_type='s'
BROTHER FAX-2840
ประกัน 1 ปี
7,560 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073865' and sp.pic_type='s'
BROTHER FAX-2950
ประกัน 1 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,550 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092806' and sp.pic_type='s'
CANON FAX-L170
ประกัน 1 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
13,100 บาท
ประหยัด 700 บาท

Scanner EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152195' and sp.pic_type='s'
EPSON V39ll
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153118' and sp.pic_type='s'
EPSON DS-410
ประกัน 1 ปี
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 800 บาท

Scanner Brother
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130430' and sp.pic_type='s'
BROTHER DS-640
ประกัน 1 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,440 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130431' and sp.pic_type='s'
BROTHER DS-740D
ประกัน 1 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122926' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-1200
ประกัน 1 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119485' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-1700W
ประกัน 3 ปี
10,780 บาท
รวม VAT แล้ว
11,980 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132131' and sp.pic_type='s'
BROTHER SDX-1200
ประกัน 1 ปี
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144581' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-3100
ประกัน 1 ปี
14,800 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144681' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-3300W
ประกัน 1 ปี
18,600 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144673' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-4300N
ประกัน 1 ปี
20,600 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144675' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-4700W
ประกัน 1 ปี
26,400 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144674' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-4900W
ประกัน 1 ปี
31,400 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 3,500 บาท

Scanner CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118913' and sp.pic_type='s'
CANON Lide 300
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132767' and sp.pic_type='s'
CANON Lide 400
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117510' and sp.pic_type='s'
CANON DR-C225 II
ประกัน 1 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098476' and sp.pic_type='s'
CANON DR-C240
ประกัน 1 ปี
25,000 บาท
รวม VAT แล้ว
27,000 บาท
ประหยัด 2,000 บาท

Scanner FUJITSU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141620' and sp.pic_type='s'
FUJITSU SP-1125N
ประกัน 1 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,750 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152935' and sp.pic_type='s'
FUJITSU iX1600
ประกัน 1 ปี
18,100 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123548' and sp.pic_type='s'
FUJITSU Fi-7140
ประกัน 1 ปี
18,100 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150282' and sp.pic_type='s'
FUJITSU Fi-8170
ประกัน 1 ปี
30,200 บาท
รวม VAT แล้ว
32,000 บาท
ประหยัด 1,800 บาท