เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026198' GROUP BY pri.code order by pri.Url Scanner / FAX
พบสินค้า 15 รายการ
Scanner HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146744' and sp.pic_type='s'
HP ScanJet Pro 2000 s2 Sheet-feed
ประกัน 1 ปี
10,590 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

FAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092806' and sp.pic_type='s'
CANON FAX-L170
ประกัน 1 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
13,100 บาท
ประหยัด 700 บาท

Scanner BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130430' and sp.pic_type='s'
BROTHER DS-640
ประกัน 1 ปี
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130431' and sp.pic_type='s'
BROTHER DS-740D
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122926' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-1200
ประกัน 1 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144581' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-3100
ประกัน 1 ปี
14,700 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144673' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-4300N
ประกัน 1 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144681' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-3300W
ประกัน 1 ปี
20,190 บาท
รวม VAT แล้ว
20,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144675' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-4700W
ประกัน 1 ปี
27,200 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144674' and sp.pic_type='s'
BROTHER ADS-4900W
ประกัน 1 ปี
32,200 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 2,700 บาท

Scanner CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132767' and sp.pic_type='s'
CANON Lide 400
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117510' and sp.pic_type='s'
CANON DR-C225 II
ประกัน 1 ปี
18,600 บาท
รวม VAT แล้ว
19,100 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098476' and sp.pic_type='s'
CANON DR-C240
ประกัน 1 ปี
25,300 บาท
รวม VAT แล้ว
27,000 บาท
ประหยัด 1,700 บาท

Scanner FUJITSU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141620' and sp.pic_type='s'
FUJITSU SP-1125N
ประกัน 1 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,750 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123548' and sp.pic_type='s'
FUJITSU Fi-7140
ประกัน 1 ปี
20,700 บาท
รวม VAT แล้ว
21,500 บาท
ประหยัด 800 บาท