เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023413' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 86 รายการ
ADVICE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123854' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123853' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,770 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100208' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132993' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE Ultrasine
-
3,470 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132994' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE Ultrasine
-
5,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,180 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132995' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE Ultrasine
-
5,770 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 820 บาท

APC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137616' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BV500I MST
-
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046864' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BR500CI AS
-
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046865' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BK500EI
-
3,480 บาท
รวม VAT แล้ว
3,880 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074354' and sp.pic_type='s'
UPS 625VA APC BX625CI-MS
-
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137564' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA APC BR650MI
-
6,380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136616' and sp.pic_type='s'
UPS 700VA APC BVX700LUI MS
-
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135243' and sp.pic_type='s'
UPS 750VA APC BX750MI MS
-
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138105' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BVX900LI MS
-
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137615' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BR900MI
-
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135242' and sp.pic_type='s'
UPS 950VA APC BX950MI MS
-
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145400' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRV1KI-E
-
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136615' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BVX1200LI MS
-
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137565' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BX1200MI MS
-
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138492' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BX1600MI MS
-
8,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137574' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BR1600MI
-
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083341' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA APC SMC2000I
-
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085156' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA APC SMC2000I 2U
-
38,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132674' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC SMT2200IC
-
42,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092258' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA APC SMC3000I
-
41,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147405' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA APC SRV3KI-E
-
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ABLEREX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143874' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ABLEREX GR2000
-
5,045 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 855 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134081' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ABLEREX GR1200
-
2,980 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141358' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ABLEREX GR1500
-
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143873' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ABLEREX EVO2000
-
16,300 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 3,200 บาท

DELTA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142582' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA DELTA RT-Series RT-1K
-
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142602' and sp.pic_type='s'
UPS 1100VA DELTA MX-Series MX-1100VA
-
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142606' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA DELTA N-Series N-2000VA
-
21,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142583' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA DELTA RT-Series RT-2K
-
29,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142604' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA DELTA MX-Series MX-3000VA
-
21,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142584' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA DELTA RT-Series RT-3K
-
39,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ETECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099252' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH Thor By ZIRCON
-
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056713' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH Ego By ZIRCON
-
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099253' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH Thor By ZIRCON
-
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099254' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Thor By ZIRCON
-
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064494' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Ego By ZIRCON
-
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128927' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Eazy IG By ZIRCON
-
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078238' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH Grand By ZIRCON
-
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
3,080 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130609' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH E-Sport RGB By ZIRCON
-
3,370 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078508' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH Grand By ZIRCON
-
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130610' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH E-Sport RGB By ZIRCON
-
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078509' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH Grand By ZIRCON
-
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,100 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130612' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH E-Sport RGB By ZIRCON
-
5,540 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 650 บาท

SUN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061386' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061532' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108595' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109423' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061387' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061539' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079539' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079540' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,280 บาท
รวม VAT แล้ว
4,780 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079541' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,570 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 520 บาท

SYNDOME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111174' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco ll 800
-
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070804' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Premium 800
-
1,585 บาท
รวม VAT แล้ว
1,770 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121410' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco ll 800i
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145784' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco ll 801
-
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136868' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Gold 800i
-
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129886' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SYNDOME Atom 850i
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071456' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071025' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087532' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Atom 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141653' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco ll 1000
-
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075534' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME TE1000
-
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135519' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SYNDOME Eco ll 1200
-
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135948' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME Eco ll 1500
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,830 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087526' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME Atom 1500
-
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071070' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Atom 2000
-
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135520' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA SYNDOME Eco ll 2200
-
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086284' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYNDOME Hercules HE-RT3K
-
43,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SYSTEM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0020514' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095054' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM S1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
10,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,300 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099571' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM H1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095055' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYSTEM S2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
19,500 บาท
รวม VAT แล้ว
21,800 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099572' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYSTEM H2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
21,500 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095056' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYSTEM S3000 By CKT
ประกัน 2 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
28,500 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119084' and sp.pic_type='s'
UPS 6000VA SYSTEM S6000 By CKT
ประกัน 1 ปี
54,500 บาท
รวม VAT แล้ว
60,900 บาท
ประหยัด 6,400 บาท

VERTIV
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146708' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA VERTIV PSA650-SOHO
-
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146709' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA VERTIV PSA850-SOHO
-
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,930 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146710' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA VERTIV PSA1000-SOHO
-
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,580 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146711' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA VERTIV PSA1000MT3-230U
-
5,230 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146712' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA VERTIV PSA1500MT3-230U
-
6,340 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 750 บาท