เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023414' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 87 รายการ
APC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046865' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BK500EI
-
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074354' and sp.pic_type='s'
UPS 625VA APC BX625CI MS
-
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137564' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA APC BR650I MS
-
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136616' and sp.pic_type='s'
UPS 700VA APC BVX700LUI MS
-
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135243' and sp.pic_type='s'
UPS 750VA APC BX750MI MS
-
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138105' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BVX900LI MS
-
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135242' and sp.pic_type='s'
UPS 950VA APC BX950MI MS
-
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139315' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SMV1000I MS
-
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145400' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRV1KI-E
-
11,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136615' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BVX1200LI MS
-
4,100 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137565' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BX1200MI MS
-
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072886' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA APC SMC1500I
-
20,240 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 3,660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138492' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BX1600MI MS
-
8,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137574' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BR1600MI
-
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083341' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA APC SMC2000I
-
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085156' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA APC SMC2000I 2U
-
40,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ADVICE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123854' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100206' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123853' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,770 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100208' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132993' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE Ultrasine
-
3,480 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151571' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE Smart Plus
-
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132994' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE Ultrasine
-
5,545 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 645 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132995' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE Ultrasine
-
5,780 บาท
รวม VAT แล้ว
6,580 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151572' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE Smart Plus
-
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 640 บาท

ABLEREX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148869' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ABLEREX EVO RT-1000
-
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 2,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143874' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ABLEREX GR2000
-
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148867' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA ABLEREX EVO3000
-
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
21,500 บาท
ประหยัด 3,200 บาท

DELTA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142582' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA DELTA RT-Series RT-1K
-
15,600 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 5,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142602' and sp.pic_type='s'
UPS 1100VA DELTA MX-Series MX-1100VA
-
8,150 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 2,750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142603' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA DELTA MX-Series MX-2000VA
-
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 3,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142606' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA DELTA N-Series N-2000VA
-
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
21,800 บาท
ประหยัด 5,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142583' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA DELTA RT-Series RT-2K
-
22,000 บาท
รวม VAT แล้ว
29,500 บาท
ประหยัด 7,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142607' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA DELTA N-Series N-3000VA
-
19,400 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 10,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142584' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA DELTA RT-Series RT-3K
-
27,300 บาท
รวม VAT แล้ว
39,000 บาท
ประหยัด 11,700 บาท

ETECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099252' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH Thor
-
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056713' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH Ego
-
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099253' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH Thor
-
1,285 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085428' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH Ego
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099254' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Thor
-
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064494' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Ego
-
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128927' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Eazy IG
-
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078238' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH Grand
-
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130609' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH E-Sport RGB
-
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078508' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH Grand
-
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130610' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH E-Sport RGB
-
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,770 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078509' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH Grand
-
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,100 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130612' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH E-Sport RGB
-
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 640 บาท

SUN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061386' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061532' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,580 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109423' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061387' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061539' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079539' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079540' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079541' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
4,565 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 525 บาท

SYNDOME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111174' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco II 800
-
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121410' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco II 800i
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145784' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco II 801
-
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136868' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Gold 800i
-
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129886' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SYNDOME Atom 850i
-
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071456' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071025' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087532' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Atom 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151131' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco II 1000i
-
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141653' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco II 1000
-
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075534' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME TE-1K
-
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135948' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME EcoII 1500
-
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087526' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME Atom 1500
-
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071070' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Atom 2000
-
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142186' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Claire II
-
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075535' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME TE-2K
-
23,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075536' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYNDOME TE-3K
-
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SYSTEM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0020514' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095054' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM S1000
ประกัน 2 ปี
10,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,300 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099571' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM H1000
ประกัน 2 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095055' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYSTEM S2000
ประกัน 2 ปี
19,600 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099572' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYSTEM H2000
ประกัน 2 ปี
21,600 บาท
รวม VAT แล้ว
24,000 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095056' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYSTEM S3000
ประกัน 2 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
28,500 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099573' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA SYSTEM H3000
ประกัน 2 ปี
29,500 บาท
รวม VAT แล้ว
34,000 บาท
ประหยัด 4,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119084' and sp.pic_type='s'
UPS 6000VA SYSTEM S6000
ประกัน 1 ปี
54,500 บาท
รวม VAT แล้ว
60,900 บาท
ประหยัด 6,400 บาท

VERTIV
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146708' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA VERTIV PSA650-SOHO
-
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146709' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA VERTIV PSA850-SOHO
-
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146710' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA VERTIV PSA1000-SOHO
-
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,580 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146712' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA VERTIV PSA1500MT3-230U
-
6,325 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 765 บาท

ZIRCON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120982' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ZIRCON ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
11,250 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120988' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA ZIRCON ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
25,950 บาท
รวม VAT แล้ว
29,000 บาท
ประหยัด 3,050 บาท