เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023413' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 82 รายการ
ADVICE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123854' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100206' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123853' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100208' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152868' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE S1000
-
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152804' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ADVICE H1000
-
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151571' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE Smart Plus
-
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132993' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ADVICE Ultrasine
-
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151572' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE Smart Plus
-
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132994' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ADVICE Ultrasine
-
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151573' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE Smart Plus
-
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 860 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132995' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE Ultrasine
-
5,800 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152805' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ADVICE H2000
-
22,100 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 3,800 บาท

APC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137616' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BV500I-MS
-
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046864' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BR500CI AS
-
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046865' and sp.pic_type='s'
UPS 500VA APC BK500EI
-
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,720 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074354' and sp.pic_type='s'
UPS 625VA APC BX625CI MS
-
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137564' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA APC BR650MI
-
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136616' and sp.pic_type='s'
UPS 700VA APC BVX700LUI MS
-
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135243' and sp.pic_type='s'
UPS 750VA APC BX750MI MS
-
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155381' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA APC BV800I-MST
-
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,430 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138105' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BVX900LI MS
-
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137615' and sp.pic_type='s'
UPS 900VA APC BR900MI
-
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155935' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC BV1000I-MST
-
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139315' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SMV1000I MS
-
9,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145400' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA APC SRV1KI-E
-
11,400 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136615' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BVX1200LI MS
-
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137565' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA APC BX1200MI MS
-
6,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126126' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA APC SMC1500IC
-
21,400 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138492' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BX1600MI MS
-
7,250 บาท
รวม VAT แล้ว
8,550 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137574' and sp.pic_type='s'
UPS 1600VA APC BR1600MI
-
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,700 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138493' and sp.pic_type='s'
UPS 2200VA APC BX2200MI MS
-
8,700 บาท
รวม VAT แล้ว
9,700 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

ABLEREX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148869' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ABLEREX EVO RT-1000
-
15,980 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 2,920 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148868' and sp.pic_type='s'
UPS 3000VA ABLEREX EVO-RT-3000
-
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
27,000 บาท
ประหยัด 4,100 บาท

DELTA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142605' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA DELTA N-Series N-1000VA
-
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,700 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142582' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA DELTA RT-Series RT-1K
-
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท

ETECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099252' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH Thor
ประกัน 2 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056713' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH Ego
ประกัน 2 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155050' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA ETECH ICT
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085428' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA ETECH Ego
ประกัน 2 ปี
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099254' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Thor
ประกัน 2 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064494' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Ego
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128551' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Ego Plus
ประกัน 2 ปี
1,625 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128927' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ETECH Eazy IG
ประกัน 2 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078238' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH Grand
ประกัน 2 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130609' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA ETECH E-Sport RGB
ประกัน 2 ปี
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,740 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078508' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH Grand
ประกัน 2 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130610' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA ETECH E-Sport RGB
ประกัน 2 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130612' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ETECH E-Sport RGB
ประกัน 2 ปี
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 650 บาท

SUN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061386' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061532' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108595' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109423' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061387' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Everest
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061539' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079539' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
3,020 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079540' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,740 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079541' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SUN Micro
ประกัน 2 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,030 บาท
ประหยัด 530 บาท

SYNDOME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111174' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco II 800
-
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121410' and sp.pic_type='s'
UPS 800VA SYNDOME Eco II 800i
-
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129886' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA SYNDOME Atom 850i
-
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071456' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071025' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087532' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Atom 1000
-
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151131' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco II 1000i
-
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141653' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME Eco II 1000
-
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075534' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYNDOME TE-1K
-
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135519' and sp.pic_type='s'
UPS 1200VA SYNDOME Eco II 1200
-
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135948' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME EcoII 1500
-
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087526' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA SYNDOME Atom 1500
-
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071070' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Atom 2000
-
6,450 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142186' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA SYNDOME Claire II
-
14,600 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 2,900 บาท

SYSTEM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0020514' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 220 บาท

VERTIV
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146708' and sp.pic_type='s'
UPS 650VA VERTIV PSA650-SOHO
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146709' and sp.pic_type='s'
UPS 850VA VERTIV PSA850-SOHO
-
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146710' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA VERTIV PSA1000-SOHO
-
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146711' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA VERTIV PSA1000MT3-230U
-
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150209' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA VERTIV GXT-1000MTPLUSC230
-
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,750 บาท
ประหยัด 760 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146712' and sp.pic_type='s'
UPS 1500VA VERTIV PSA1500MT3-230U
-
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,400 บาท
ประหยัด 610 บาท

ZIRCON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120982' and sp.pic_type='s'
UPS 1000VA ZIRCON ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
11,250 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141584' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ZIRCON Smooth-i
ประกัน 2 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,740 บาท
ประหยัด 1,750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120984' and sp.pic_type='s'
UPS 2000VA ZIRCON ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
20,800 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
ประหยัด 2,700 บาท