เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023421' GROUP BY pri.code order by pri.Url DC POWER BACKUP
พบสินค้า 6 รายการ
DC POWER BACKUP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056451' and sp.pic_type='s'
DC POWER BACKUP 1Amp (Linier) SYSTEM
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130209' and sp.pic_type='s'
DC POWER BACKUP 2Amp SK313 ETECH
ประกัน 1 ปี
1,239 บาท
รวม VAT แล้ว
1,359 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138452' and sp.pic_type='s'
DC POWER BACKUP 3Amp POE45 ZIRCON
ประกัน 1 ปี
1,259 บาท
รวม VAT แล้ว
1,399 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130210' and sp.pic_type='s'
DC POWER BACKUP 3Amp POE45 ETECH
ประกัน 1 ปี
1,259 บาท
รวม VAT แล้ว
1,399 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0043048' and sp.pic_type='s'
DC POWER BACKUP 5Amp (Linier) SYSTEM
ประกัน 1 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,360 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049632' and sp.pic_type='s'
DC POWER BACKUP 10Amp (Linier) SYSTEM
ประกัน 1 ปี
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
4,620 บาท
ประหยัด 570 บาท