เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025876' GROUP BY pri.code order by pri.Url Stabilizer เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
พบสินค้า 17 รายการ
SCHNEIDER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135244' and sp.pic_type='s'
Stabilizer 600VA LS600S-TH SCHNEIDER
ประกัน 2 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135245' and sp.pic_type='s'
Stabilizer 1000VA LS1000S-TH SCHNEIDER
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135246' and sp.pic_type='s'
Stabilizer 1500VA LS1500S-TH SCHNEIDER
ประกัน 2 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 400 บาท

ZIRCON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086291' and sp.pic_type='s'
Stabilizer 1000VA KB-Series RL-1000VA ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131745' and sp.pic_type='s'
Stabilizer 2000VA HD-RL ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137801' and sp.pic_type='s'
Stabilizer 2000VA HR1 ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 300 บาท

DK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102462' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 800VA DK Gray
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102464' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 800VA DK Yellow
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102463' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 800VA DK Green
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102466' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 1000VA DK Blue
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102465' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 1000VA DK Black
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126634' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 2000VA DK-2000 DK
ประกัน 2 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107949' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 3000VA DK-3000 DK
ประกัน 2 ปี
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107950' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 4000VA DK-4000 DK By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
5,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103663' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 5000VA DK-5000 DK By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
6,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117821' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 8000VA DR-8000 DK
ประกัน 2 ปี
11,600 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117820' and sp.pic_type='s'
Stabilizer AVR 10000VA DR-10000 DK By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป