เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024451' GROUP BY pri.code order by pri.Url Battery for UPS
พบสินค้า 24 รายการ
Battery for UPS 5Ah
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148679' and sp.pic_type='s'
Battery 5.0Ah 12V OD
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134140' and sp.pic_type='s'
Battery 5.0Ah 12V Slim ZIRCON
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050466' and sp.pic_type='s'
Battery 5.4Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144556' and sp.pic_type='s'
Battery 5.5Ah 12V KATZUNI
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057468' and sp.pic_type='s'
Battery 5.5Ah 12V MAXTRIX
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130439' and sp.pic_type='s'
Battery 5.5Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051409' and sp.pic_type='s'
Battery 5.5Ah 12V ACCU
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 50 บาท

Battery for UPS 7Ah
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049394' and sp.pic_type='s'
Battery 7.0Ah 12V MHB
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099510' and sp.pic_type='s'
Battery 7.0Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094428' and sp.pic_type='s'
Battery 7.0Ah 12V SYNDOME
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082678' and sp.pic_type='s'
Battery 7.2Ah 12V ETECH
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051408' and sp.pic_type='s'
Battery 7.2Ah 12V ACCU
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085002' and sp.pic_type='s'
Battery 7.2Ah 12V CSB GP1272 CSB
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128298' and sp.pic_type='s'
Battery 7.5Ah 12V OD
ประกัน 2 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144555' and sp.pic_type='s'
Battery 7.8Ah 12V KATZUNI
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057732' and sp.pic_type='s'
Battery 7.8Ah 12V MAXTRIX
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127448' and sp.pic_type='s'
Battery 7.8Ah 12V SYSTEM
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 55 บาท

Battery for UPS 9Ah
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144554' and sp.pic_type='s'
Battery 9.0Ah 12V KATZUNI
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080377' and sp.pic_type='s'
Battery 9.0Ah 12V MAXTRIX
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128299' and sp.pic_type='s'
Battery 9.0Ah 12V OD
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127449' and sp.pic_type='s'
Battery 9.0Ah 12V SYSTEM
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079551' and sp.pic_type='s'
Battery 9.0Ah 12V SYNDOME
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 95 บาท

Battery for UPS 10Ah UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089009' and sp.pic_type='s'
Battery 17Ah 12V CSB GP12170 CSB
ประกัน 2 ปี
3,085 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133432' and sp.pic_type='s'
Battery 18Ah 12V ZIRCON
ประกัน 2 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท