เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026629' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 89 รายการ
Other Converter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107693' and sp.pic_type='s'
Converter AV TO VGA MAGICTECH
(MT010)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127279' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+1 (M) TO HDMI (F) UGREEN
(20124)
ประกัน 2 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078031' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+5 (F) TO HDMI (M) GLINK
(GL2252)
ประกัน 1 เดือน
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135525' and sp.pic_type='s'
Converter Lightning TO HDMI ONTEN
(OTN-7565)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 80 บาท

Converter Display Port
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145498' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI VENTION
(HBCBB)
ประกัน 5 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064430' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124432' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI GLINK
(GL020)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140708' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(40363)
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082464' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138639' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20415)
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Converter USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145416' and sp.pic_type='s'
Converter USB 2.0 TO LAN UGREEN
(30305T)
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138148' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C Black
ประกัน 2 เดือน
32 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137210' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C UGREEN
(50533)
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092236' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137367' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN MAGICTECH
(MT-35)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124429' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN GLINK
(GL015)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091222' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK
(UE300)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146442' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK
(UE306)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117622' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN UGREEN
(20255)
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109983' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN + HUB 3 Port ORICO
(HR01-U3)
ประกัน 2 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 175 บาท

Converter HDMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082455' and sp.pic_type='s'
Converter Micro HDMI TO HDMI (F) GLINK
(GL2207)
ประกัน 1 เดือน
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076034' and sp.pic_type='s'
Converter Micro HDMI TO VGA
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077476' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO HDMI GLINK
(GL2223)
ประกัน 1 เดือน
13 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096676' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI 4K Repeater
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144450' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO HDMI + VGA AUDIO ONTEN
(OTN-5165HV)
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101853' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA SKYHORSE Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101854' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA SKYHORSE White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145497' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA VENTION
(ACRBB)
ประกัน 5 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068223' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Adapter คละสี
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082463' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO GLINK
(GL001)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150979' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UNITEK
(Y-6333) Black
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135535' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO ONTEN
(OTN-7557A)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117613' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096673' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT5e
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139641' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT6e/6 MAGICTECH
(MT-121)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126667' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130401' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126818' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Over Extender 120M MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149612' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Splitter 1:2 UGREEN
(40207) Black
ประกัน 2 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 220 บาท

Converter VGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137256' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO AV Mini GLINK
(MN107)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098161' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO GLINK
(GL009)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149632' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI UGREEN
(50945)
ประกัน 2 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Converter Type C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139639' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI MAGICTECH
(HC-03)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144660' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-91185)
ประกัน 1 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132880' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI UGREEN
(70444)
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136228' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-9175K)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128089' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI+USB 3.0 GLINK
(GL007C)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100013' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA GLINK
(GL007B)
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141113' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA ONTEN
(OTN-9588)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137554' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA VENTION
(TDBHB)
ประกัน 5 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
725 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135546' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA BELKIN
(AVC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124431' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN GLINK
(GL014)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133562' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN TP-LINK
(UE300C)
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135548' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN BELKIN
(INC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148129' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN UGREEN
(70446)
ประกัน 2 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127276' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGREEN
(30155)
ประกัน 2 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151065' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 TP-LINK
(UC400)
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145931' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in1 UGREEN
(50505T)
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137553' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in1 VENTION
(TFAHB)
ประกัน 5 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142970' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in1 BELKIN
(AVC005BTBK)
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139640' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 MAGITECH
(HC-11)
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135522' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ONTEN
(OTN-9573S)
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
765 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121568' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137965' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ORICO
(MC-U501P)
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135543' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 BELKIN
(AVC004BTBK)
ประกัน 2 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139643' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 MAGICTECH
(HC-13C)
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141170' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 RAPOO
(XD120)
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143498' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 UGREEN
(70411)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145499' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 VENTION
(CNCHB)
ประกัน 5 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,825 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145078' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 7 in1 BELKIN
(AVC009BTSGY)
ประกัน 2 ปี
1,895 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135542' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 7 in1 BELKIN
(F4U092BTSGY)
ประกัน 2 ปี
2,575 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 515 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137552' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 VENTION
(THAHB)
ประกัน 5 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131269' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 11 in1 ORICO
(MC-U111P)
ประกัน 2 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142968' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 11 in1 BELKIN
(INC004BTSGY)
ประกัน 2 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 800 บาท

Splitter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099612' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3 in1 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099613' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 5 in1 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140390' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3 in1 (4K) ONTEN (OTN-7589)
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096671' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 THREEBOY
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136268' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 (4K) GLINK (GL400)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099614' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099615' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099238' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140394' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) ONTEN (OTN-7595)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149613' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) UGREEN (40202)
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099616' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:8 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095918' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:16 (4K) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099184' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:2
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099185' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:4
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126823' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:8 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 35 บาท