เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025954' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 102 รายการ
Converter Display Port
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135527' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI ONTEN
(OTN-5113)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145498' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI VENTION
(HBCBB)
ประกัน 5 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138628' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI UGREEN
(40360)
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138266' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA + DVI DOPE
(DP-7823)
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127280' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA UGREEN
(20421)
ประกัน 2 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064430' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138268' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI DOPE
(DP-7822)
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140708' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(40363)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082464' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138639' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20415)
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Converter DVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078033' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+5 (M) TO VGA (F) GLINK
(GL2267)
ประกัน 1 เดือน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078031' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+5 (F) TO HDMI (M) GLINK
(GL2252)
ประกัน 1 เดือน
34 บาท
รวม VAT แล้ว
49 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127279' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+1 (M) TO HDMI (F) UGREEN
(20124)
ประกัน 2 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Converter HDMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082455' and sp.pic_type='s'
Converter Micro HDMI TO HDMI (F) GLINK
(GL2207)
ประกัน 1 เดือน
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076034' and sp.pic_type='s'
Converter Micro HDMI TO VGA
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077476' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO HDMI GLINK
(GL2223)
ประกัน 1 เดือน
13 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096676' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI 4K Repeater
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144450' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO HDMI + VGA AUDIO ONTEN
(OTN-5165HV)
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101853' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA SKYHORSE Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101854' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA SKYHORSE White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145497' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA VENTION
(ACRBB)
ประกัน 5 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068223' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Adapter คละสี
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082463' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO GLINK
(GL001)
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135535' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO ONTEN
(OTN-7557A)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117613' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135541' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO BELKIN
(AV10170BT)
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096673' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT5e
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139641' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT6e/6 MAGICTECH
(MT-121)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126667' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130401' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126818' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Over Extender 120M MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 400 บาท

Converter Lightning
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135525' and sp.pic_type='s'
Converter Lightning TO HDMI ONTEN
(OTN-7565)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 50 บาท

Converter Type C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135534' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO Display Port ONTEN
(OTN-9528)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139639' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI MAGICTECH
(HC-03)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100012' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI GLINK
(GL007A)
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144660' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-91185)
ประกัน 1 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134604' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI PISEN
(CH102)
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132880' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI UGREEN
(70444)
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136228' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-9175K)
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135545' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI BELKIN
(AVC002BTBK)
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100013' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA GLINK
(GL007B)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141113' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA ONTEN
(OTN-9588)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137554' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA VENTION
(TDBHB)
ประกัน 5 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135546' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA BELKIN
(AVC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124431' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN GLINK
(GL014)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144664' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN ONTEN
(OTN-9598)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133562' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN TP-LINK
(UE300C)
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135548' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN BELKIN
(INC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135529' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 ONTEN
(OTN-9130)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127276' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGREEN
(30155)
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145931' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in 1 UGREEN
(50505T)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142971' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in1 BELKIN
(AVC003BTBK)
ประกัน 2 ปี
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139640' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 MAGITECH
(HC-11)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135522' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ONTEN
(OTN-9573S)
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
755 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137965' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ORICO
(MC-U501P)
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121568' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141111' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in3 ONTEN
(OTN-7585B)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139643' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 MAGICTECH
(HC-13C)
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143903' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 ONTEN
(OTN-95116)
ประกัน 1 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141170' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 RAPOO
(XD120)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137962' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 ORICO
(MC-U601P)
ประกัน 2 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143498' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 UGREEN
(70411)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145499' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 VENTION
(CNCHB)
ประกัน 5 ปี
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145078' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 7 in1 BELKIN
(AVC009btSGY)
ประกัน 2 ปี
1,895 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135542' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 7 in1 BELKIN
(F4U092btSGY)
ประกัน 2 ปี
2,565 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 425 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128768' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 GLINK
(GL022)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137552' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 VENTION
(THAHB)
ประกัน 5 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121569' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 UGREEN
(40873)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138997' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 10 in1 UGREEN
(80133)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131269' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 11 in1 ORICO
(MC-U111P)
ประกัน 2 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142968' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 11 in1 BELKIN
(INC004btSGY)
ประกัน 2 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142391' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 12 in1 ONTEN
(OTN-UC601)
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 440 บาท

Converter USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082149' and sp.pic_type='s'
Converter USB TO Micro USB
ประกัน 1 ปี
21 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121570' and sp.pic_type='s'
Converter USB 2.0 TO LAN UGREEN
(30305)
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138148' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C Black
ประกัน 2 เดือน
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138149' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C Gray
ประกัน 2 เดือน
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137210' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C UGREEN
(50533)
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092236' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129903' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI GLINK
(GL012)
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092234' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO VGA MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118701' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO VGA GLINK
(GL008)
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136267' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI + VGA GLINK
(GL065)
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135532' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI + VGA ONTEN
(OTN-5201B)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137367' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN MAGICTECH
(MT-35)
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144451' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN ONTEN
(OTN-U5225)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091222' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK
(UE300)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146442' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK
(UE306)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117622' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN UGREEN
(20255)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099623' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO IDE + SATA MAGICTECH
(MT-11)
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท


Splitter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099612' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3 in1 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099613' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3 in1 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096671' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 THREEBOY
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099614' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099615' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099238' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140394' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) ONTEN (OTN-7595)
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099616' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:8 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095918' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:16 (4K) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099184' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:2
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099185' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:4
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099186' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:8
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126823' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:8 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 50 บาท