เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026345' GROUP BY pri.code order by pri.Url Network Storage (NAS)
พบสินค้า 32 รายการ
1-2 BAY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146270' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS120j, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146273' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS118, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149409' and sp.pic_type='s'
NAS TERRAMASTER (F2-210, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130757' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS220J, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135196' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS-5202T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149410' and sp.pic_type='s'
NAS TERRAMASTER (F2-223, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151519' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS223, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149411' and sp.pic_type='s'
NAS TERRAMASTER (F2-423, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
12,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131818' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS220+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151522' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS723+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

4-6 BAY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140625' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS1104T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
8,100 บาท
รวม VAT แล้ว
9,100 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149412' and sp.pic_type='s'
NAS TERRAMASTER (F4-210, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142217' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS3304T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
9,550 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151520' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS423, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
12,390 บาท
รวม VAT แล้ว
14,890 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145912' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-433-4G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149408' and sp.pic_type='s'
NAS TERRAMASTER (F4-223, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
15,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135197' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS-5304T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,490 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131820' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS420+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
18,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151521' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS423+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
19,200 บาท
ประหยัด 3,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131817' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS920+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
18,800 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147933' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS923+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
22,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147777' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-431XEU-2G, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
20,290 บาท
รวม VAT แล้ว
23,490 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145914' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-473A-8G, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
26,300 บาท
รวม VAT แล้ว
27,700 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147779' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-464U-4G, Without HDD.) By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย),ลงทะเบียนรับ Voucher 300 ถึง 30 ม.ย.66
ประกัน 3 ปี
41,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145600' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS1522+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
26,100 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147786' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-673A-8G, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
37,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133565' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS1621+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
31,550 บาท
รวม VAT แล้ว
37,350 บาท
ประหยัด 5,800 บาท

8 BAY UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147787' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-832PX-4G, Without HDD.) By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
35,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150150' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS1821+, Without HDD.) By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
42,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147788' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-873A-8G, Without HDD.) By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
47,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147789' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-H973AX-8G, Without HDD.) By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
44,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Accessory NAS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145525' and sp.pic_type='s'
Note Book DDR4(3200) 4GB ASUSTOR FOR NAS
ประกัน 3 ปี
3,130 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 120 บาท