เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024675' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Scanner
พบสินค้า 27 รายการ
เครื่องอ่านบัตรประชาชน
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137868' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader MAGIC TECH MT-65
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134518' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCR02
ประกัน 1 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090728' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCRN3300
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132138' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCR2700R
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 180 บาท

Scanner
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138931' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner NEW LAND NLSHR1070
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131801' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner NEW LAND HR1150R / 1150P
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0037301' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner OPTICON OPR3201
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077122' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner SYMBOL LS2208
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075345' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner HONEYWELL 1250G
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,180 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069962' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner HONEYWELL MK7120
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140237' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D MAGIC TECH YHD1100D+
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141418' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D MAGIC TECH YHD-6200D+
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141417' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D MAGIC TECH YHD-9200D
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143378' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D ELEMENT P100
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085226' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D THREE BOY 2804
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131802' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D NEW LAND HR20
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139900' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D NEW LAND NLS FR4080
ประกัน 1 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 940 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129590' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D ZEBRA DS2208
ประกัน 5 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 760 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130676' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D ZEBRA DS4608
ประกัน 5 ปี
4,200 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114323' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D YOUJIE HH660 By HONEYWELL
ประกัน 1 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120837' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D YOUJIE HF600 By HONEYWELL
ประกัน 1 ปี
3,880 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136279' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D HONEYWELL XENON 1950GSR
ประกัน 1 ปี
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140238' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Wireless MAGIC TECH YHD-1100DW
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059098' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Wireless THREEBOY WX-2106
ประกัน 1 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108031' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth BETER BT-4115
ประกัน 1 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129592' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth CIPHER LAB CIP1564A
ประกัน 1 ปี
8,980 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 2,920 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141419' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth / 2.4G / Wire 3IN1 MAGIC TECH YHD-6200D+
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 440 บาท