เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026521' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Scanner
พบสินค้า 23 รายการ
Barcode Scanner
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0037301' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner OPTICON OPR3201
ประกัน 1 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077122' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner SYMBOL LS2208
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075345' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner HONEYWELL 1250G
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069962' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner HONEYWELL MK7120
ประกัน 1 ปี
5,480 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140237' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D MAGIC TECH YHD1100D+
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141418' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D MAGIC TECH YHD-6200D+
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149851' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D MAGIC TECH YHD-6200DS+
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145585' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D THREEBOY TS 2120
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114323' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D YOUJIE HH660 By HONEYWELL
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,300 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120837' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D YOUJIE HF600 By HONEYWELL
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131802' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D NEWLAND HR20
ประกัน 1 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139900' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D NEWLAND NLS FR4080
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129590' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D ZEBRA DS2208
ประกัน 5 ปี
3,120 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136279' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner 2D HONEYWELL XENON 1950GSR
ประกัน 1 ปี
4,635 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 555 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141419' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth MAGIC TECH YHD-6200DB+
ประกัน 1 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149850' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth MAGIC TECH YHD-6200DBS+
ประกัน 1 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143377' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth VENUS AV2078
ประกัน 1 ปี
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,180 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129592' and sp.pic_type='s'
Barcode Scanner Bluetooth CIPHER LAB CIP1564A
ประกัน 1 ปี
9,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท

เครื่องอ่านบัตรประชาชน
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137868' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader MAGIC TECH MT-65
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134518' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCR02
ประกัน 1 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090728' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCRN3300
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147891' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCRN3300 Type C
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132138' and sp.pic_type='s'
Smart Card Reader SCR2700R
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 190 บาท