เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015516' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cash Drawer
พบสินค้า 9 รายการ
Cash Drawer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146594' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) RJ11 THREEBOY HER-405 (Black)
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148947' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) RJ11 MARKEN EK-330 (Black)
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137926' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) RJ11 MARKEN MK-420 (Black)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069691' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) RJ11 VENUS CD-410 (Black)
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137927' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) RJ11 MARKEN SK-425 (Black)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,440 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148948' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) USB MARKEN EK-330 (Black)
ประกัน 1 ปี
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128757' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) USB VENUS CD-410 (Black)
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046246' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) USB MARKEN MK-420 (Black)
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067620' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer (ลิ้นชักเก็บเงิน) USB MARKEN SK-425 (Black)
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 330 บาท