เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025554' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 48 รายการ
Micro SD Card 8GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072307' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card Class 4 BLACKBERRY
Life time
73 บาท
รวม VAT แล้ว
76 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079500' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card BLACKBERRY
(48MB/s,)
Life time
73 บาท
รวม VAT แล้ว
77 บาท
ประหยัด 4 บาท

Micro SD Card 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080498' and sp.pic_type='s'
16GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
74 บาท
รวม VAT แล้ว
78 บาท
ประหยัด 4 บาท

Micro SD Card 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080499' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
76 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151345' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card LEXAR
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
81 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141842' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card HP HFUD032-1U1BA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132675' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133313' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131399' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK High Endurance SDSQQNR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131402' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 3 ปี
326 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129039' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท

Micro SD Card 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151346' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card LEXAR
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141839' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card HP HFUD064-MX330
(U3 100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141834' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card PNY Elite X P-SDU64GU3100EX-GE
(U3 100MB/s,)
Life time
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132557' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146611' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAB-064G-GN6MN
(140MB/s,)
ประกัน 10 ปี
171 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144991' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme Gaming SDSQXAH-064G-GN6GN
(170MB/s.)
Life time
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144985' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAH-064G-GN6MN
(170MB/s.)
Life time
210 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131400' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK High Endurance SDSQQNR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
259 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131403' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147269' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobranded SDSQXAT-064G-GN3ZN
(100MB/s,)
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147545' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXCU-064G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
305 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129040' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
130 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141422' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC64KA
(130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
182 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 8 บาท

Micro SD Card 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147091' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card HIKVISION HS-TF-C1(STD)/128G/ZAZ01X00/OD
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
208 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141835' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card PNY Elite X P-SDU128GU3100EX-GE
(U3 100MB/s,)
Life time
218 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141840' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card HP HFUD128-MX330
(U3 100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
228 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132676' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
259 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146612' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAB-128G-GN6MN
(140MB/s,)
ประกัน 10 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144986' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAA-128G-GN6MN
(190MB/s.)
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144992' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme Gaming SDSQXAA-128G-GN6GN
(190MB/s.)
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131401' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK High Endurance SDSQQNR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131404' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144999' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCD-128G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147268' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobrande SDSQXAO-128G-GN3ZY
(100MB/s,)
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140664' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC128KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 15 บาท

Micro SD Card 256GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141804' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card PNY Pro Elite P-SDU256V32100PRO-GE
(U3 100MB/s,)
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141841' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card HP HFUD256-MX330
(U3 100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147468' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAC-256G-GN6MN
(150MB/s,)
ประกัน 10 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144987' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAV-256G-GN6MN
(190MB/s.)
Life time
710 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144993' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Extreme Gaming SDSQXAV-256G-GN6GN
(190MB/s.)
Life time
710 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144994' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCD-256G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
930 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147270' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobranded SDSQXAO-256G-GN3ZN
(100MB/s,)
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 50 บาท

Micro SD Card 512GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148659' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAC-512G-GN6MN
(150MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145003' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCD-512G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147271' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobranded SDSQXAO-512G-GN3ZN
(100MB/s,)
Life time
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,280 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129204' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,715 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142562' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC512KA
(U3 130MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 80 บาท