เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025554' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 43 รายการ
MICRO SD CARD 8GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072307' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card Class 4 BLACKBERRY
Life time
74 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079500' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card BLACKBERRY
(48MB/s,)
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080498' and sp.pic_type='s'
16GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080499' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
91 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147090' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card HIKVISION HS-TF-C1(STD)/32G/ZAZ01X00/OD
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141830' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card PNY Elite P-SDU32GU185GW-GE
(100MB/s,)
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141842' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card HP HFUD032-1U1BA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132675' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133313' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109639' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAF-032G-GN6MN
(100MB/s,)
Life time
198 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126637' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Extreme PRO SDSQXCG-032G-GN6MA
(100MB/s,)
Life time
286 บาท
รวม VAT แล้ว
298 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131402' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 3 ปี
331 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129039' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126948' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON Endurance SDCE
(95MB/s,)
Life time
314 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 15 บาท

MICRO SD CARD 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132557' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146611' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAB-064G-GN6MN
(140MB/s,)
ประกัน 10 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144991' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme Gaming SDSQXAH-064G-GN6GN
(170MB/s.)
Life time
244 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147545' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXCU-064G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
343 บาท
รวม VAT แล้ว
358 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131400' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Highe Endurance SDSQQNR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131403' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147269' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobranded SDSQXAT-064G-GN3ZN
(100MB/s,)
Life time
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129040' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
164 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141422' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC64KA
(130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 8 บาท

MICRO SD CARD 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147091' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card HIKVISION HS-TF-C1(STD)/128G/ZAZ01X00/OD
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
288 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141840' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card HP HFUD128-MX330
(U3 100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
326 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129041' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140664' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC128KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132676' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146612' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAB-128G-GN6MN
(140MB/s,)
ประกัน 10 ปี
354 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 16 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144999' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCD-128G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147268' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobrande SDSQXAO-128G-GN3ZY
(100MB/s,)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131401' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Highe Endurance SDSQQNR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท

MICRO SD CARD 256GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147468' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAC-256G-GN6MN
(150MB/s,)
ประกัน 10 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144987' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAV-256G-GN6MN
(190MB/s.)
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147270' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobranded SDSQXAO-256G-GN3ZN
(100MB/s,)
Life time
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129042' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s.)
Life time
745 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141141' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC256KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 35 บาท

MICRO SD CARD 512GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129204' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142562' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC512KA
(U3 130MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148659' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAC-512G-GN6MN
(150MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145003' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCD-512G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147271' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobranded SDSQXAO-512G-GN3ZN
(100MB/s,)
Life time
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,480 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142712' and sp.pic_type='s'
1TB Micro SD Card SANDISK Ultra DSQUA4-1T00-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 10 ปี
3,410 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 180 บาท