เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025558' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 45 รายการ
MICRO SD CARD 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141844' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card HP HFUD128-1U1BA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141832' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card PNY ELITE P-SDUX128U185GW-GE
(100MB)
Life time
365 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132676' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
389 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133315' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-128G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
429 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119609' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXA1-128G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131401' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK HIGH ENDURANCE SDSQQNR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
662 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 28 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131404' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK MAX ENDURANCE SDSQQVR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129041' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLUS SDCS2
(100MB/s,)
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131181' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON CANCAS GO PLUS SDCG3
(170MB/s.)
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126950' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON ENDURANCE SDCE
(95MB/s.)
Life time
719 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140664' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS MC128KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
382 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 17 บาท

MICRO SD CARD 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141831' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card PNY ELITE U1 P-SDUX64U185GW-GE
(100MB/s,)
Life time
143 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141834' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card PNY ELITE-X P-SDU64GU3100EX-GE
(U3 100MB/s,)
Life time
162 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141839' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card HP HFUD064-MX330
(U3 100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132557' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133314' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-064G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119608' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXA2-064G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131400' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK HIGH ENDURANCE SDSQQNR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131403' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK MAX ENDURANCE SDSQQVR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141422' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS MC64KA
(130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129040' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLUS SDCS2
(100MB/s,)
Life time
190 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 10 บาท

MICRO SD CARD 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141842' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card HP HFUD032-1U1BA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141830' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card PNY ELITE P-SDU32GU185GW-GE
(100MB/s,)
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132675' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133313' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109639' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXAF-032G-GN6MN
(100MB/s,)
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131399' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK HIGH ENDURANCE SDSQQNR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131402' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK MAX ENDURANCE SDSQQVR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 3 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129039' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLUS SDCS2
(100MB/s,)
Life time
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126948' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON ENDURANCE SDCE
(95MB/s,)
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109719' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS
(95MB/s,)
ประกัน 10 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 6 บาท

MICRO SD CARD 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080498' and sp.pic_type='s'
16GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 8GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072307' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card Class 4 BLACKBERRY
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079500' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card BLACKBERRY
(48MB/s,)
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 512GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141837' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card HP HFUD512-MX350
(U3 100MB/s)
ประกัน 5 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129204' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLU SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131183' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card KINGSTON CANCAS GO PLUS SDCG3
(170MB/s)
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129531' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-512G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138896' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXA1-512G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142562' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS MC512KA
(U3 130MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142712' and sp.pic_type='s'
1TB Micro SD Card SANDISK ULTRA DSQUA4-1T00-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 10 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 300 บาท

MICRO SD CARD 256GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141804' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card PNY PRO ELITE P-SDU256V32100PRO-GE
(U3 100MB/s,)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133316' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-256G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129042' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLU SDCS2
(100MB/s.)
Life time
930 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141141' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS MC256KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 40 บาท