เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023948' GROUP BY pri.code order by pri.Url
พบสินค้า 55 รายการ
หลอดไฟ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132896' and sp.pic_type='s'
หลอดไฟ LED LAMPTAN Smart Save 15W (DL)
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132900' and sp.pic_type='s'
หลอดไฟ LED LAMPTAN 60cm. 9W (DL)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132899' and sp.pic_type='s'
หลอดไฟ LED LAMPTAN MRT16 5W (DL) ดาวไลท์
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 20 บาท

Bubble
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059468' and sp.pic_type='s'
Air Bubble พลาสติกกันกระแทก 65x100cm.
-
430 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061069' and sp.pic_type='s'
Air Bubble พลาสติกกันกระแทก 130x100cm.
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061263' and sp.pic_type='s'
Bubble BAG 150x150+150mm.. ถุงแดง2ชั้น (500ชิ้น/แพ็ค)
-
770 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0060416' and sp.pic_type='s'
Bubble BAG 350x240+60mm.. 2ชั้น (250ชิ้น
/แพ็ค)
-
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0060401' and sp.pic_type='s'
Bubble BAG 220x240+60mm.. 2ชั้น (500ชิ้น
/แพ็ค)
-
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062640' and sp.pic_type='s'
Bubble BAG 420x300+60mm.. ถุงแดง 2ชั้น (250ชิ้น/แพ็ค)
-
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 60 บาท

เทป OPP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076510' and sp.pic_type='s'
เทปOPP 18mmx36Y สีใส (8ม้วน/แพ็ค)
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061397' and sp.pic_type='s'
เทปOPP 2''x50Y สีชา MAX (6ม้วน/แพ็ค)
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130087' and sp.pic_type='s'
เทปOPP 2''x100Y สีใส STICK Y (6ม้วน/แพ็ค)
-
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125096' and sp.pic_type='s'
เทปOPP 2''x100Y สีชา STICK Y (6ม้วน/แพ็ค)
-
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท

ถุงพลาสติก
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134359' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกหูหิ้วใส 6x14 (ครึ่งกิโลกรัม)
-
52 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 13 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141043' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE 2022 หูเจาะ 6x9 (100ใบ/ห่อ) Dealer
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141044' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE 2022 หูเจาะ 9x18 (100ใบ/ห่อ) Dealer
-
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141092' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE 2022 หูเจาะ 12x15 (100ใบ/ห่อ) Dealer
-
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141362' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE 2022 หูเจาะ 12x26 (50ใบ/ห่อ) Dealer
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134358' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE 2021 หูเจาะ 6x9 (100ใบ/ห่อ) Advice
-
70 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138542' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE 2021 หูเจาะ 12x20 (50ใบ/ห่อ) Advice
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133914' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE 2021 หูเจาะ 15x30 (50ใบ/ห่อ) Advice
-
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143344' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติก PE หูเจาะ 6*9 (100ใบ/ห่อ) The Match
-
70 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143343' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติก PE หูเจาะ 9*12 (100ใบ/ห่อ) The Match
-
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143342' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE หูเจาะ 12x25 (100ใบ/ห่อ) The Match
-
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143345' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE หูเจาะ 12x26 (50ใบ/ห่อ) The Match
-
210 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143341' and sp.pic_type='s'
ถุงพลาสติกPE หูเจาะ 15x30 (500ใบ/ห่อ) The Match
-
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท

แบบฟอร์มเคมีต่อเนื่อง
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104902' and sp.pic_type='s'
ใบเสร็จรับเงิน UNS สาขา
-
380 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104995' and sp.pic_type='s'
ใบเสร็จรับเงิน AVI สาขา
-
415 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097626' and sp.pic_type='s'
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 2ชั้น 7.5''x8.5'' Shop Mini (รหัส03)
-
500 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104994' and sp.pic_type='s'
ใบกำกับภาษี เต็มรูป UNS สาขา
-
355 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104993' and sp.pic_type='s'
ใบกำกับภาษี เต็มรูป AVI สาขา
-
390 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104808' and sp.pic_type='s'
ใบกำกับภาษี เต็มรูป AVI สำนักงานใหญ่
-
880 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059743' and sp.pic_type='s'
ใบกำกับภาษี เต็มรูป (ไม่พิมพ์หัว) 5 ชั้น
-
830 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 40 บาท

เสื้อพนักงาน
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137586' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนสั้น XS
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137589' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนสั้น L
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137588' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนสั้น M
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137590' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนสั้น XL
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137591' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนสั้น 2XL
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137579' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนยาว L
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137578' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนยาว M
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137580' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนยาว XL
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137581' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนยาว 2XL
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137582' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO ชาย แขนยาว 3XL
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137596' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนสั้น XS
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137598' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนสั้น M
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137599' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนสั้น L
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137600' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนสั้น XL
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137601' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนสั้น 2XL
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137602' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนสั้น 3XL
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137604' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนยาว XS
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137605' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนยาว S
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137607' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนยาว L
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137608' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนยาว XL
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137609' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนยาว 2XL
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137610' and sp.pic_type='s'
เสื้อAdvice POLO หญิง แขนยาว 3XL
-
195 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 195 บาท