เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026291' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook Accessories
พบสินค้า 68 รายการ
กระเป๋า
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138592' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 1321 (BLACK)
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138591' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 054 (BLACK)
-
182 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138593' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 1323 (BLACK)
-
222 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138594' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 1324 (BLACK)
-
222 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138595' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) MAGIC Backpack 6505 (BLACK)
-
242 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143465' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) LECOO Backpack BG 2 (Black)
-
430 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143466' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (เป้) LECOO Backpack BG 3 (Black)
-
486 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 124 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138596' and sp.pic_type='s'
กระเป๋า (สะพาย) MAGIC Backpack 1030 (BLACK)
-
232 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 58 บาท

Security Notebook
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135741' and sp.pic_type='s'
ชุดสายล็อกโน๊ตบุ๊ค (NAD-01)
-
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cable Adapter NB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102614' and sp.pic_type='s'
Cable Power AC NB 3 รู (1.5
M) สายแบน SKYHORSE
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Laptop Stan
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148310' and sp.pic_type='s'
Laptop Stand OKER (C-12) White
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148309' and sp.pic_type='s'
Laptop Stand OKER (C-12) Black
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148311' and sp.pic_type='s'
Laptop Stand OKER (C-12) Pink
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 95 บาท

Numeric Keypad
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117161' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad NK022 (Black) NUBWO
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 28 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092783' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad SK-975 (White) OKER
ประกัน 1 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092782' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad SK-975 (Black) OKER
ประกัน 1 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086428' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad 2017 (Black) OKER
ประกัน 1 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098891' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad PT-982 (Black) MD-TECH
ประกัน 1 ปี
121 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098890' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad PT-981 (Black) MD-TECH
ประกัน 1 ปี
121 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137308' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad K10 (Black) RAPOO
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146447' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad NKB105 (Black) NUBWO
ประกัน 1 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 78 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148234' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad KB-K30 (Black) RAPOO
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113847' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless K2610
(Black) OKER
ประกัน 1 ปี
231 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113850' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless K2610
(White) OKER
ประกัน 1 ปี
231 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113849' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless K2610
(Pink) OKER
ประกัน 1 ปี
231 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132298' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless BISCUIT
(GREEN) MOFii
ประกัน 2 ปี
252 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144724' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless BISCUIT
(YELLOW) MOFii
ประกัน 2 ปี
252 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132299' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless BISCUIT
(GREY) MOFii
ประกัน 2 ปี
252 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132300' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless CRACKER
(PINK) MOFii
ประกัน 2 ปี
252 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132302' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless CRACKER
(GREY) MOFii
ประกัน 2 ปี
252 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132301' and sp.pic_type='s'
Numeric Keypad Wireless CRACKER
(BLUE) MOFii
ประกัน 2 ปี
252 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 38 บาท

Cooler Pad (3 - 6 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142723' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) OKER C-718 Black
ประกัน 1 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104706' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) NUBWO NF130 Quatro Black
ประกัน 1 ปี
244 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 76 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143966' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) OKER F-769 Black
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142719' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (4 Fan) OKER X-729 Black
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138507' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (5 Fan RGB) NUBWO NX-F3 ZONIX Black
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126692' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan) OKER C-516 Black
ประกัน 1 ปี
258 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 57 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143967' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan) OKER F-749 Black
ประกัน 1 ปี
358 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 132 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138097' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (6 Fan RGB) OKER X747 Black
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 210 บาท

Cooler Pad (2 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121339' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) MAGICTECH M6 Black
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143961' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-192 Black
ประกัน 1 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133090' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) NUBWO NF-233 IGRIS Black
ประกัน 1 ปี
148 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133092' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) NUBWO NF-233 IGRIS RED
ประกัน 1 ปี
148 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088157' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-632 White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088156' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-632 Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143964' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-818 Red
ประกัน 1 ปี
167 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143963' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-818 Blue
ประกัน 1 ปี
167 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143965' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER C-818 Black
ประกัน 1 ปี
167 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052792' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-651 Black
ประกัน 1 ปี
182 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096590' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-393 Blue
ประกัน 1 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096589' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) OKER HVC-393 Red
ประกัน 1 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131297' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) NUBWO NF211 Shiron Black
ประกัน 1 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130622' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan RGB) SIGNO CP-510 Black
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135957' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan RGB) NUBWO NX-F2 SINDEL GAMING Black
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057589' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (2 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL U2 Plus Black
ประกัน 2 ปี
745 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 145 บาท

Cooler Pad (1 Fan)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121340' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) MAGICTECH M19 Black
ประกัน 1 ปี
81 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143960' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) OKER C-814
ประกัน 1 ปี
81 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143962' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) OKER C-195 Black
ประกัน 1 ปี
86 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046381' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) OKER N-19 Black
ประกัน 1 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079380' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) NUBWO NF80 Armour Black
ประกัน 1 ปี
133 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091972' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) MAGICTECH N-25C Black
ประกัน 1 ปี
133 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139472' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) NUBWO NF235 KARISHMA Black
ประกัน 1 ปี
143 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141604' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL I100
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121675' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL X-SLIM
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120344' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL L2 Black
ประกัน 2 ปี
358 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 132 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138506' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL XL Black
ประกัน 2 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120355' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER NOTEPAL ERGOSTAND IV
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146233' and sp.pic_type='s'
Cooler Pad (1 Fan) COOLER MASTER ERGO STAND III Black
ประกัน 2 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 295 บาท