เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024326' GROUP BY pri.code order by pri.Url Sticker Barcode (Semi coat)
พบสินค้า 5 รายการ
Sticker Barcode (Semi coat)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0037791' and sp.pic_type='s'
Sticker Barcode 3.2x2.5cm. เต็มดวง
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0007818' and sp.pic_type='s'
Sticker Barcode 3.2x2.5cm. แบ่งกลาง
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098836' and sp.pic_type='s'
Sticker Barcode 10X7.5cm.
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076974' and sp.pic_type='s'
Sticker Barcode 5X2.5cm.
-
96 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132568' and sp.pic_type='s'
Sticker Barcode 4''X3''
-
159 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 31 บาท