เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026467' GROUP BY pri.code order by pri.Url VIDEO CAPTURE
พบสินค้า 8 รายการ
Capture Card
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146598' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE OKER HD250
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137366' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE MAGITECH (HC-02)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139655' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE ONTEN US323
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145649' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE RAZER RIPSAW X HD
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126855' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE ELGATO CAMLINK 4K By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122623' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE ELGATO HD60 PRO
ประกัน 1 ปี
6,830 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 860 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136948' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE AVERMEDIA LIVE STREAMER NEXUS AX310
ประกัน 2 ปี
8,300 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122624' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE ELGATO 4K60 PRO By order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
10,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป