เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024787' GROUP BY pri.code order by pri.Url
พบสินค้า 104 รายการ
Panel Laptop LCD (14.0'' - 15.6'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128669' and sp.pic_type='s'
LCD 14.1'' Laptop (30PIN)
(LP141WX3-TLN1) 'Rebuilt' 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042358' and sp.pic_type='s'
LCD 14.1'' Laptop (30PIN) 'PowerMax' เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,580 บาท
ประหยัด 210 บาท

Panel Laptop LED (10.1'' - 13.4'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042646' and sp.pic_type='s'
LED 10.1'' Laptop (40PIN)
(M101NWT3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124224' and sp.pic_type='s'
LED 10.1'' Laptop (40PIN)
(B101AW03) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104007' and sp.pic_type='s'
LED 10.1'' Laptop (40PIN)
(CLAA101WA01A) Sony 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,060 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048037' and sp.pic_type='s'
LED 11.6'' Laptop (40PIN)
(B116XW02) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115164' and sp.pic_type='s'
LED 13.3'' Laptop (40PIN)
(LTN133AT18) For Toshiba L635,L735 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,880 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107100' and sp.pic_type='s'
LED 13.3'' Laptop (40PIN)
(LP133WH1-TLA1) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,430 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115163' and sp.pic_type='s'
LED 13.3'' Laptop (40PIN)
(LTN133AT17) For Compaq 320,G32 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,670 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051689' and sp.pic_type='s'
LED 13.3'' Laptop (40PIN)
(LTN133AT21) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,080 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104012' and sp.pic_type='s'
LED 13.4'' Laptop (40PIN)
(LTN134AT02) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,120 บาท
ประหยัด 270 บาท

Panel Laptop LED (14.0'' - 15.6'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124489' and sp.pic_type='s'
LED 14.0'' Laptop (40PIN)
(HB140WX1-100) 'Rebuilt' 'PowerMax'
ประกัน 6 เดือน
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102162' and sp.pic_type='s'
LED 14.0'' Laptop (40PIN) (LP140WH1-TLD2)
(แพรขวาล่าง) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,605 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098387' and sp.pic_type='s'
LED 14.0'' Laptop (40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042357' and sp.pic_type='s'
LED 14.0'' Laptop (40PIN)
(NT140WHM-N14) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112702' and sp.pic_type='s'
LED 14.0'' Laptop (30PIN)
(LP140WD1-TPD1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,730 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048097' and sp.pic_type='s'
LED 14.1'' Laptop (40PIN)
(LTN141AT15) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115162' and sp.pic_type='s'
LED 14.1'' Laptop (40PIN) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115165' and sp.pic_type='s'
LED 14.1'' Laptop (50PIN)
(LP141WP2-TLA1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,175 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 475 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115161' and sp.pic_type='s'
LED 14.1'' Laptop (40PIN)
(LTN141AT15) For Lenovo T410 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,485 บาท
รวม VAT แล้ว
4,010 บาท
ประหยัด 525 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096134' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (40PIN)
(B156XTT01.1) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112703' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (30PIN)
(LP156WH4-TPP1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131288' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (40PIN)
(NT156WHM-N50) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132774' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (40PIN) Full HD
(N156HGE-L11) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133349' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (40PIN) Full HD
(N156HGE-L21) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,230 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122703' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (30PIN)
(CLAA156WA12) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,220 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122704' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (30PIN)
(N156AT08) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,220 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122706' and sp.pic_type='s'
LED 15.6'' Laptop (30PIN)
(LP156WF1) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 480 บาท

Panel Laptop LED (17.0'' - 20.0'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133357' and sp.pic_type='s'
LED 17.3'' Laptop (40PIN) Full HD (LTN173HT02)
(Rebuilt) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 3 เดือน
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101798' and sp.pic_type='s'
LED 17.3'' Laptop (40PIN)
(N173FGE-L23) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101848' and sp.pic_type='s'
LED 17.3'' Laptop (30PIN)
(N173FGE-E23) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117479' and sp.pic_type='s'
LED 17.3'' Laptop (40PIN) Full HD (LTN173HT02/
(LP173WF1-TLC1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140530' and sp.pic_type='s'
LED 17.3'' Laptop (50PIN)
(LP173WF2-TPB1) ธรรมดา 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,050 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128880' and sp.pic_type='s'
LED 17.3'' Laptop (40PIN) Full HD
(N173HGE-L11) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,680 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104014' and sp.pic_type='s'
LED 17.3'' Laptop (30PIN) Full HD
(N173HGE-E21) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 620 บาท

Panel Laptop LED (Slim) (10.1'' - 13.3'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044254' and sp.pic_type='s'
LED Slim 10.1'' Laptop (40PIN)
(101A103SC) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115166' and sp.pic_type='s'
LED Slim 11.6'' Laptop (40PIN)
(N116BGE-L32) หูข้าง 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057790' and sp.pic_type='s'
LED Slim 11.6'' Laptop (40PIN)
(N116BGE-L42) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,435 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088394' and sp.pic_type='s'
LED Slim 11.6'' Laptop (30PIN)
(NT116WHM-N11) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,565 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098383' and sp.pic_type='s'
LED Slim 11.6'' Laptop (30PIN)
(N116BGE-EB2) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098384' and sp.pic_type='s'
LED Slim 11.6'' Laptop (40PIN)
(N116BGE-L42) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104010' and sp.pic_type='s'
LED Slim 12.5'' Laptop (40PIN)
(B125XW01) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,580 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104009' and sp.pic_type='s'
LED Slim 12.5'' Laptop (30PIN)
(M125NWN1) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,525 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104008' and sp.pic_type='s'
LED Slim 12.5'' Laptop (30PIN)
(HB125WX1-100) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,105 บาท
รวม VAT แล้ว
2,420 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103089' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (40PIN) A2
(B133XW03) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044256' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (40PIN) (B133XW03)
(A4) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056634' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (40PIN)
(LTN133AT25-601) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128674' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(N133HCE-GP1) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088395' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN)
(N133BGE-EAB) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,075 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098386' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (40PIN)
(27R2433) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,430 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104011' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN)
(N133BGE-EA1) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140523' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(B133HTN01.1/B133WHN-SPB6/B133HAN04.4) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098385' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN)
(LNT133AT31) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,740 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135965' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN) มีหู แพรซ้าย 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088398' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN)
(LTN133AT09) Mac 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069378' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (40PIN)
(LTN133AT23) Samsung AT23 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115176' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (40PIN)
(LTN133AT23-803) Samsung AT23 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,160 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051081' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(B133HTN01.1) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,220 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115156' and sp.pic_type='s'
LED Slim 13.3'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(B133HAN02.1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,220 บาท
ประหยัด 430 บาท

Panel Laptop LED (Slim) (14.0'' - 15.6'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129307' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (40PIN)
(LTN140AT21-001) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055904' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (40PIN)
(LTN140AT21-002) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129308' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (40PIN)
(LTN140AT21-806) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070220' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN)
(NT140WHM-N31/NT140WHM-N41) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,075 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131840' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN)
(N140BGA-EA4) ขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140527' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN)
(N140BGE-E54) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044257' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (40PIN)
(NT140WHM-N47) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140525' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(N140HCE-EBA) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140524' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(N140HCE-EBA/LP140WF6-SPD1/NV140FHM-N43) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096974' and sp.pic_type='s'
LED Silm 14.0'' Laptop (30PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107101' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (40PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104013' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN) Full HD
(N140HGE-EAA) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134312' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(NV140FHM-N4K/NV140FHM-N48) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139200' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN)
(NT140WHM-N44/NT140WHM-N46) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133359' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(NV140FHM-N65) ไม่มีหูขนาดเล็กพินตรง 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140526' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(N140HCA-EAC/N140HGA-EA1/NV140FHM-N48) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143269' and sp.pic_type='s'
LED Slim 14.0'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(NV140FHM-N61 V8.0) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,860 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141969' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) 'Rebuilt' 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,835 บาท
รวม VAT แล้ว
2,110 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075494' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN)
(N156BGA-EA2/N156BGA-EB2/NT156WHM-N32) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135966' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN)
(NT156WHM-N44) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134315' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN)
(N156BGA-EA3 Rev.C3/NT156WHM-N44) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096977' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,380 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131299' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN)
(N156BGA-EA3/NT156WHM-N44/N45/N49) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067039' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN)
(NT156WHM-N10) 'PowerMax' เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096002' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) Full HD
(NT156FHM-N41) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090082' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN)
(N156AT19) For Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129146' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(NV156FHM-N48) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124146' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(LM156LF6L) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107102' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN)
(LP156WHB-TLB1) 'SkyHorse'
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135967' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) Full HD
(B156HW03/N156HGE-LB1/B156HTN02.1) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,420 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133351' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD/IPS
(LP156WF4-SLB1) หูบนอย่างเดียว 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,470 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143564' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(B156HAN02.1/NV156FHM-N48/NV156FHM-N45/LM156LFCL06) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141971' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD/IPS
(NV156FHM-NY8) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141970' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD/IPS
(NV156FHM-NX4/N156HRA-EA1) ขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135968' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD/IPS
(LTN156FL06) มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,020 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121290' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD/IPS
(LP156WF4-SLB1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134314' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD/IPS
(NV156FHM-NX1 V8.0) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141968' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD
(NE156FHM-NZ1) ไม่มีหูขนาดเล็ก 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134313' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (40PIN) FHD/IPS EXACT
(N156HCE-GA2 REV.C3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140528' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(N156HHG-GA1/N156HCE-GA2) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,600 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140529' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) UHD/IPS
(B156ZAN02.0) หูด้านข้าง 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142880' and sp.pic_type='s'
LED Slim 15.6'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(NV156FHM-N4S V8.0) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 650 บาท

Panel Laptop LED (Slim) (17.3'' - 20.0'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131841' and sp.pic_type='s'
LED Slim 17.3'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(NV173FHM-N41) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,280 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141972' and sp.pic_type='s'
LED Slim 17.3'' Laptop (30PIN) FHD/IPS
(NV173FHM-N49/NV173FHM-N4F) ไม่มีหู 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,810 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129149' and sp.pic_type='s'
LED Slim 17.3'' Laptop (40PIN) FHD/IPS
(N173HCE-G32) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 630 บาท