เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025128' GROUP BY pri.code order by pri.Url Graphic Card (VGA)
พบสินค้า 123 รายการ
AMD RADEON R SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139654' and sp.pic_type='s'
VGA OCPC RADEON R7 240 - 2GB DDR3
ประกัน 3 ปี
1,525 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 35 บาท

AMD RADEON RX 550 - 580 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141175' and sp.pic_type='s'
VGA AFOX RADEON RX 550 - 4GB DDR5 [AFRX550-4096D5H4-V6]
ประกัน 1 ปี
4,930 บาท
รวม VAT แล้ว
5,130 บาท
ประหยัด 200 บาท

AMD RADEON RX 6400 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143988' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOR RADEON RX 6400 ITX - 4GB GDDR6 [AXRX-6400-4GBD6-DH]
ประกัน 3 ปี
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143712' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6400 EAGLE - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143713' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6400 LOW PROFILE - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143821' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6400 DUAL - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX 6500XT SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141440' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6500XT EAGLE - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141439' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6500XT GAMING OC - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141488' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6500XT DUAL O4G - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141489' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6500XT TUF O4G - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX 6600 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139458' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6600 DUAL - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX6600XT SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138336' and sp.pic_type='s'
VGA MSI RADEON RX 6600XT GAMING X - 8GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138338' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6600XT GAMING OC - 8GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138252' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6600XT GAMING PRO OC - 8GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138204' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6600XT DUAL O8G OC - 8GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138220' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6600XT ROG STRIX O8G GAMING OC - 8GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX6650 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143987' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOUR RADEON RX 6650XT HELLHOUND SAKURA OC - 8GB GDDR6 [AXRX-6650XT-8GBD6-3DHLV3]
ประกัน 3 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143986' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOUR RADEON RX 6650XT HELLHOUND OC - 8GB GDDR6 [AXRX-6650XT-8GBD6-3DHL/OC]
ประกัน 3 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143992' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6650XT EAGLE OC - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143991' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6650XT GAMING OC - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX6700 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140559' and sp.pic_type='s'
VGA ASROCK RADEON RX 6700XT CHALLENGER D OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135698' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOUR RADEON RX 6700XT HELLHOUND - 12GB GDDR6 [12GBD6-3DHL]
ประกัน 3 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135740' and sp.pic_type='s'
VGA MSI RADEON RX 6700XT GAMING X - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135392' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6700XT GAMING OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135988' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6700XT DUAL 12G - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140595' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6700XT DUAL O12G - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
30,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135660' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6700XT ROG STRIX O12G GAMING - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป


AMD RADEON RX6800 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134230' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOR RADEON RX 6800 FIGHTER - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135537' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOR RADEON RX 6800 RED DRAGON - 16GB GDDR6X [AXRX-6800-16GBD6-3DHR/OC]
ประกัน 3 ปี
36,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134227' and sp.pic_type='s'
VGA MSI RADEON RX 6800 GAMING X TRIO - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
38,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX6800XT SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134294' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6800XT TUF O16G GAMING - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
44,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX6900 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134472' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOR RADEON RX 6900XT RED DEVIL OC - 16GB GDDR6X [AXRX-6900XT-16GBD6-3DHE/OC]
ประกัน 3 ปี
55,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136714' and sp.pic_type='s'
VGA SAPPHIRE RADEON RX 6900XT TOXIC EXTREME EDITION - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
75,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135549' and sp.pic_type='s'
VGA MSI RADEON RX 6900XT GAMING X TRIO - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
55,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138353' and sp.pic_type='s'
VGA MSI RADEON RX 6900XT GAMING Z TRIO - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
60,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136947' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6900XT XTREME WATERFORCE WB - 16GB GDDR6X [GV-R69XTAORUSX-WB-16GD]
ประกัน 3 ปี
77,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134452' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6900XT TUF O16G GAMING - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
53,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140712' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS RADEON RX 6900XT TUF T16G GAMING - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
76,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON RX6950 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143985' and sp.pic_type='s'
VGA POWER COLOUR RADEON RX 6950XT RED DEVIL OC - 16GB GDDR6X [AXRX-6950XT-16GBD6-3DHE/OC]
ประกัน 3 ปี
44,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143989' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE RADEON RX 6950XT GAMING OC - 16GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
45,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AMD RADEON PRO SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139351' and sp.pic_type='s'
VGA AMD RADEON PRO W6600 - 8GB DDR6
ประกัน 3 ปี
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 200 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066992' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 210 - 1GB DDR3
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136063' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 210 - 1GB DDR3 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142308' and sp.pic_type='s'
VGA AFOX GEFORCE GT 210 - 1GB DDR3 [AF210-1024D3L5-V2]
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 25 บาท

NVIDIA 600 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139249' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 610 - 2GB DDR3 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 35 บาท

NVIDIA 700 -1030 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131771' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 710 - 2GB DDR3 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135851' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GT 710 - 2GB DDR3 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
1,905 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138274' and sp.pic_type='s'
VGA MSI GEFORCE GT 730 - 2GB DDR3 [N730K-2GD3H/LPV1]
ประกัน 3 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131770' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 730 - 2GB DDR5 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137272' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GT 730 - 2GB DDR5 [GV-N730D5-2GL]
ประกัน 3 ปี
2,635 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138399' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GT 730 SL BRK - 2GB DDR5
ประกัน 3 ปี
2,580 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141067' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GT 730 4H SL - 2GB DDR5
ประกัน 3 ปี
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,340 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113163' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GT 1030 LOW PROFLIE - 2GB DDR4
ประกัน 3 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100358' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GT 1030 LOW PROFLIE - 2GB DDR5
ประกัน 3 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136830' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GT 1030 OC - 2GB GDDR5 [GV-N1030OC-2GI]
ประกัน 3 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132348' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GT 1030 PH - 2GB DDR5
ประกัน 3 ปี
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,560 บาท
ประหยัด 145 บาท

NVIDIA 1050 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093652' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE GTX 1050 TI - 4GB GDDR5 [ZT-P10510A-10L]
ประกัน 3 ปี
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094049' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1050 TI - 4GB GDDR5 REV.1.1
ประกัน 3 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110961' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GTX 1050 TI CERBERUS O4G - 4GB DDR5
ประกัน 3 ปี
8,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 1650 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125441' and sp.pic_type='s'
VGA INNO3D GEFORCE GTX 1650 COMPACT - 4GB DDR5
ประกัน 3 ปี
8,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125155' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1650 OC - 4GB DDR5
ประกัน 3 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136887' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1650 - 4GB GDDR6 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
8,910 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133140' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1650 OC - 4GB GDDR6 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
9,455 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132698' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GTX 1650 TUF GAMING O4G-P - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
9,760 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 140 บาท

NVIDIA 1650 SUPER SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136598' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1650 SUPER - 4GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
10,745 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 155 บาท

NVIDIA 1660 - 1660TI SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138912' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1660 - 4GB GDDR5
ประกัน 3 ปี
13,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124178' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1660 OC - 6GB DDR5
ประกัน 3 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143214' and sp.pic_type='s'
VGA PNY GEFORCE GTX 1660 TI OC - 6GB GDDR6 [VCG1660T6DFPPB]
ประกัน 3 ปี
14,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123678' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1660 TI GAMING OC - 6GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138519' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GTX 1660TI TUF EVO O6G GAMING OC - 6GB DDR6
ประกัน 3 ปี
14,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 1660 SUPER SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128816' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GTX 1660 SUPER OC - 6GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129215' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GTX 1660 SUPER TUF O6G GAMING - 6GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 2060 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136181' and sp.pic_type='s'
VGA MSI GEFORCE RTX 2060 VENTUS GP OC - 6GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135982' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE RTX 2060 DUAL EVO O6G - 6GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142694' and sp.pic_type='s'
VGA PNY GEFORCE RTX 2060 DUAL - 12GB GDDR6 [VCG206012DFPPB]
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143886' and sp.pic_type='s'
VGA GALAX GEFORCE RTX 2060 PLUS 1-CLICK OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141273' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 2060 WINDFORCE OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141381' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE RTX 2060 DUAL EVO O12G OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 2060 SUPER SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127037' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE RTX 2060 SUPER MINI - 8GB GDDR6 [ZT-T20610E-10M]
ประกัน 3 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 3050 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144071' and sp.pic_type='s'
VGA GALAX GEFORCE RTX 3050 1-CLICK V2 - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144001' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE RTX 3050 AMP - 8GB GDDR6 [ZT-A30500F-10M]
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141741' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3050 GAMING OC - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 3060 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137300' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3060 EAGLE OC - 12GB GDDR6 LHR VERSION
ประกัน 3 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137121' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3060 GAMING OC - 12GB GDDR6 REV.2.0 LHR VERSION
ประกัน 3 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137756' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3060 AORUS ELITE - 12GB GDDR6 LHR VERSION
ประกัน 3 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 3070 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142946' and sp.pic_type='s'
VGA GALAX GEFORCE RTX 3070 1-CLICK OC - 8GB GDDR6 LHR VERSION
ประกัน 3 ปี
26,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137694' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE RTX 3070 TWIN EDGE GAMING OC - 8GB GDDR6 LHR VERSION [ZT-A30700H-10PLHR]
ประกัน 3 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138702' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE RTX 3070 ROG STRIX O8G GAMING WHITE - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
31,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 3070 TI SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143394' and sp.pic_type='s'
VGA GALAX GEFORCE RTX 3070TI 1-CLICK OC - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137203' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3070 TI VISION OC - 8GB GDDR6 REV.1.0
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 3080 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143275' and sp.pic_type='s'
VGA PNY GEFORCE RTX 3080 - 12GB GDDR6 [VCG308012LTFMPB]
ประกัน 3 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143393' and sp.pic_type='s'
VGA GALAX GEFORCE RTX 3080 SG - 10GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
38,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135822' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3080 AORUS XTREAM WATERFORCE WB - 10GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 3080 TI SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138139' and sp.pic_type='s'
VGA PNY GEFORCE RTX 3080 TI XLR8 GAMING REVEL EPIC-X RGB - 12GB GDDR6 [VCG3080T12TFXPPB]
ประกัน 3 ปี
56,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138665' and sp.pic_type='s'
VGA PNY GEFORCE RTX 3080 TI XLR8 GAMING URRISING EPIC-X RGB- 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
57,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141717' and sp.pic_type='s'
VGA MANLI GEFORCE RTX 3080 TI GALLARDO - 12GB GDDR6 [M-NRTX3080TIG/6RFHPPPV2-M3515]
ประกัน 3 ปี
55,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140210' and sp.pic_type='s'
VGA MANLI GEFORCE RTX 3080 TI GALLARDO - 12GB GDDR6 [M3486+N612]
ประกัน 3 ปี
58,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143392' and sp.pic_type='s'
VGA GALAX GEFORCE RTX 3080 TI SG - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
60,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137945' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE RTX 3080 TI TRINITY OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
57,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137671' and sp.pic_type='s'
VGA MSI GEFORCE RTX 3080 TI VENTUS 3X OC- 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
57,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137069' and sp.pic_type='s'
VGA MSI GEFORCE RTX 3080 TI GAMING X TRIO - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
58,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137056' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3080 TI GAMING OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
55,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137055' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3080 TI VISION OC - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
58,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137053' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE RTX 3080 TI ASUS TUF O12G GAMING - 12GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
56,300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA 3090 - 3090TI SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143560' and sp.pic_type='s'
VGA GALAX GEFORCE RTX 3090 SG- 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
69,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133094' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE RTX 3090 TRINITY - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
69,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133072' and sp.pic_type='s'
VGA MSI GEFORCE RTX 3090 GAMING X TRIO - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
72,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136651' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3090 AORUS MASTER - 24GB GDDR6X
ประกัน 3 ปี
79,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133690' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3090 AORUS XTREME - 24GB GDDR6 [GV-N3090AORUS X-24GD]
ประกัน 3 ปี
82,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133380' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE RTX 3090 ROG STRIX O24G GAMING - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
72,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143538' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE RTX 3090 TI AMP EXTREME HOLO - 24GB GDDR6 [ZT-A30910B-10P]
ประกัน 3 ปี
87,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144110' and sp.pic_type='s'
VGA MSI GEFORCE RTX 3090 TI GAMING X TRIO - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
83,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144111' and sp.pic_type='s'
VGA MSI GEFORCE RTX 3090 TI SUPRIM X - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
87,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143714' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE RTX 3090 TI AORUS XTREME WATERFORCE- 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
85,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143820' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE RTX 3090 TI TUF O24G GAMING - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
79,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144005' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE RTX 3090 TI ROG STRIX LC O24G GAMING - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
85,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NVIDIA QUADRO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138774' and sp.pic_type='s'
VGA LEADTEK NVIDIA QUADRO T400 - 2GB DDR6
ประกัน 3 ปี
4,345 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140820' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE NVIDIA QUADRO T400 - 2GB DDR6
ประกัน 3 ปี
4,545 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141658' and sp.pic_type='s'
VGA LEADTEK NVIDIA QUADRO T1000 - 8GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
14,190 บาท
รวม VAT แล้ว
14,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128354' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE NVIDIA QUADRO P2200 - 5GB DDR5
ประกัน 3 ปี
14,650 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141758' and sp.pic_type='s'
VGA LEADTEK NVIDIA QUADRO RTX A2000 - 6GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138164' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE NVIDIA QUADRO RTX A4000 - 16GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
43,800 บาท
รวม VAT แล้ว
44,500 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137670' and sp.pic_type='s'
VGA LEADTEK NVIDIA QUADRO RTX A5000 - 24GB GDDR6
ประกัน 3 ปี
85,400 บาท
รวม VAT แล้ว
85,900 บาท
ประหยัด 500 บาท