เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025602' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Acer
พบสินค้า 30 รายการ
Adapter NB Acer (5.5 x 1.7mm) (G)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051143' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(30W) 1.58A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130255' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(40W) 2.1A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133379' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(40W) 2.15A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115152' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(45W) 2.37A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096114' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(60W) 3.16A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042441' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(60W) 3.16A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096143' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(65W) 3.42A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039904' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(65W) 3.42A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024308' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(65W) 3.42A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110585' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(65W) 3.42A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130257' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039907' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096133' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024310' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110586' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A GENUINE
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107344' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19V
(140W) 7.1A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135082' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (G, 5.5*1.7mm) 19.5V
(180W) 9.23A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 250 บาท

Adapter NB Acer (5.5 x 2.5mm) (A)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096113' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (A, 5.5*2.5mm) 19V
(60W) 3.16A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024309' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (A, 5.5*2.5mm) 19V 3.42A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039905' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110622' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039908' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0027814' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116848' and sp.pic_type='s'
Adpater NB ACER (A, 5.5*2.5mm) 19V
(140W) 7.1A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท

Adapter NB Acer Other
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096136' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (K, 2.5*0.7mm) 19V
(40W) 2.1A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115153' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (L, 3.0*1.1mm) 19V
(45W) 2.37A GENUINE
ประกัน 1 ปี
702 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 178 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130258' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (L, 3.0*1.1mm) 19V
(65W) 3.42A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096135' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (4.8*1.7mm) 12V
(35W) 3.0A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096142' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (4.8*1.7mm) 19V
(40W) 4.74A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126047' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (A,G,L) 65W INNERGIE ING-ADP-65DW-YZUD
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 165 บาท