เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025606' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Asus
พบสินค้า 44 รายการ
Adapter NB Asus (2.5 x 0.7mm) (K)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130249' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (K, 2.5*0.7mm) 19V
(40W) 2.1A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
202 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 78 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096826' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (K, 2.5*0.7mm) 19V
(40W) 2.1A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098861' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (K, 2.5*0.7mm) 19V
(40W) 2.1A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085883' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (K, 2.5*0.7mm) 19V
(40W) 2.1A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116434' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (K, 2.5*0.7mm) 19V
(40W) 2.1A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB Asus (4.0 x 1.35mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130247' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(35W) 1.75A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098860' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (L, 3.0*1.1mm) 19V
(45W) 2.37A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096138' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(45W) 2.37A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083575' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(45W) 2.37A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098751' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(45W) 2.37A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130244' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(65W) 3.42A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070037' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(65W) 3.42A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098752' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(65W) 3.42A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130248' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(90W) 4.74A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท

Adapter NB Asus (4.5 x 3.0mm) (M)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110628' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (M, 4.5*3.0mm) 19V
(65W) 3.42A A Slim THREEBOY
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101840' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (M, 4.5*3.0mm) 19V
(65W) 3.42A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110347' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (M, 4.5*3.0mm) 19V
(120W) 6.32A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112653' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (M, 4.5*3.0mm) 19V
(120W) 6.32A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB Asus (4.8 x 1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115150' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V
(25W) 2.5A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115157' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V
(35W) 3.78A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044626' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V
(35W) 3A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098862' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V
(35W) 3A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039546' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V
(35W) 3A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111075' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V
(35W) 3A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB Asus (5.5 x 2.5mm) (A)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130245' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096951' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045045' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110624' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098753' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130246' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045046' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110625' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A Genuine
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110629' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098769' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(120W) 6.32A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098754' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19.5V
(180W) 9.23A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 250 บาท

Adapter NB Asus Other
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051141' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm) 19V
(40W) 2.1A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148412' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145908' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (6.0*3.7mm) 19V 6.32A Slim Original
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135084' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (6.0*3.7mm) 20V
(150W) 7.5A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126049' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A,N,K) 65W INNERGIE ING-ADP-65DW-YZUE
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096234' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (L, 3.0*1.1mm) 19V
(45W) 2.37A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110588' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (L, 3.0*1.1mm) 19V
(45W) 2.37A Slim THREEBOY
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101841' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (L, 3.0*1.1mm) 19V
(45W) 2.37A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111206' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (Micro USB) 19V
(35W) 1.75A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท