เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025616' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Dell
พบสินค้า 25 รายการ
Adapter NB DELL (4.0 x 1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131064' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm) 19.5V
(90W) 4.62A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148411' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm) 19.5V 4.62A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
328 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 92 บาท

Adapter NB DELL (4.5 x 3.0mm) (M)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092580' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(45W) 2.31A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111200' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(45W) 2.31A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130253' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(65W) 3.34A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135083' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(65W) 3.34A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
642 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 108 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098756' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(65W) 3.34A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
702 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 178 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130251' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148410' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
328 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 92 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111077' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(130W) 6.67A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท

Adapter NB DELL (5.5 x 2.5mm) (A)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085897' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (A, 5.5*2.5mm) 19V
(30W) 1.58A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท

Adapter NB DELL (7.4 x 5.0mm) (C)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130254' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(65W) 3.34A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096152' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(65W) 3.34A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115160' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(65W) 3.34A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130250' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098804' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042881' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
337 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 83 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046281' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110632' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'Original'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110635' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A Original
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111078' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(240W) 12.3A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 270 บาท

Adapter NB DELL 3 IN 1 (A,C,M)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126050' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (A,C,M) 65W 'INNERGIE' ING-ADP-65DW-YZUA
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 165 บาท

Adapter NB DELL Bullet
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107977' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.8*1.7) 19.5V
(45W) 4.62A Bullet 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB DELL (TYPE-C)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116849' and sp.pic_type='s'
Adpater NB DELL (TYPE-C) 20V
(45W) 2.25A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116850' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (TYPE-C) 20V
(65W) 3.25A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 195 บาท