เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025621' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB HP/COMPAQ
พบสินค้า 49 รายการ
Adapter NB HP/COMPAQ (4.0 x 1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098798' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19V
(30W) 1.58A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051142' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19V
(30W) 1.58A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111080' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19V
(30W) 1.58A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132834' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V
(30W) 1.58A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096231' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V
(40W) 2.05A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096145' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V
(40W) 2.05A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054701' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V
(40W) 2.05A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (4.5 x 3.0mm) (M)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111079' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(40W) 2.31A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130262' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(65W) 3.33A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078245' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(65W) 3.33A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130260' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
243 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092748' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112654' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(90W) 4.62A GENUINE
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107342' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(120W) 6.15A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138720' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (M, 4.5*3.0mm) 19.5V
(150W) 7.7A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (4.8 x 1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096957' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V
(65W) 3.5A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024313' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V
(65W) 3.5A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110636' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V
(65W) 3.5A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098770' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V
(65W) 3.5A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044870' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V
(90W) 4.9A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098805' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V
(90W) 4.9A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044623' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061496' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A Bullet THREEBOY
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062021' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V
(65W) 3.3A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098797' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V
(65W) 3.3A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129805' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V
(65W) 3.3A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0029212' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V
(90W) 4.74A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096147' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.33A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104476' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.33A PowerMax
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069878' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A PowerMax
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (7.4 x 5.0 mm) (C)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130263' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(65W) 3.5A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
213 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096959' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(65W) 3.5A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039911' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(65W) 3.5A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096148' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(65W) 3.5A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024314' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(65W) 3.5A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110233' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(65W) 3.5A GENUINE
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096144' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(120W) 6.5A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098899' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 18.5V
(120W) 6.5A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130261' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19V
(90W) 4.74A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
243 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039912' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19V
(90W) 4.74A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096149' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19V
(90W) 4.74A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024317' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19V
(90W) 4.74A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098718' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19V
(90W) 4.74A GENUINE
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096232' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(45W) 2.31A THREEBOY
ประกัน 1 ปี
243 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122701' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19.5V
(65W) 3.33A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111209' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (C, 7.4*5.0mm) 19V
(150W) 7.89A GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 215 บาท

Adapter NB HP Other
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126051' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (B1,F1,F) 65W INNERGIE ING-ADP-65DW-YZUB
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098800' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (G, 5.5*1.7mm) 19V
(90W) 4.74A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105672' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (USB) 15V
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท