เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025627' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB LENOVO
พบสินค้า 34 รายการ
Adapter NB LENOVO (2.0 x 0.8mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100226' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm) 12V
(25W) 2A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 46 บาท

Adapter NB LENOVO (4.0 x 1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131065' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V
(45W) 2.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132833' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V
(65W) 3.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108239' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V
(65W) 3.25A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111083' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Slim Original
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111084' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB LENOVO (5.5 x 2.5mm) (A)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073389' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098857' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 16V
(75W) 4.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098856' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104018' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 19.5V
(120W) 6.15A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044624' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 20V
(40W) 2.0A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098853' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 20V
(65W) 3.25A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098903' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 20V
(65W) 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131067' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 20V
(90W) 4.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107351' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A, 5.5*2.5mm) 20V
(170W) 8.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 140 บาท

Adapter NB LENOVO (7.9 x 5.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044625' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V
(65W) 3.25A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098850' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V
(65W) 3.25A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110639' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V
(65W) 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131066' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V
(90W) 4.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101703' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V
(90W) 4.5A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102056' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V
(90W) 4.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085881' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V
(90W) 4.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB LENOVO (USB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131071' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(65W) 3.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078246' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(65W) 3.25A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098765' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(65W) 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131069' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(90W) 4.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098849' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(90W) 4.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098766' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(90W) 4.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098859' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(130W) 6.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098767' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V
(135W) 6.75A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111087' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V
(40W) 2A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111088' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V
(65W) 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท

Adapter NB LENOVO (TYPE-C)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116440' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (TYPE-C) 20V
(65W) 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 140 บาท

Adapter NB LENOVO 3 IN 1 (A,D1,I)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126052' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (A,D1,I) 65W 'INNERGIE' ING-ADP-65DW-YZUC
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 165 บาท