เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024891' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable & Marker
พบสินค้า 132 รายการ
Cable UTP CAT5 - UTP CAT5E
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045059' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 3m. TOP 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045060' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 5m. TOP 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045061' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 5m. TOP (คละสี)
ประกัน 1 ปี
33 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045062' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 15m. TOP 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
43 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045063' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 20m. TOP 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
56 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 19 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045064' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 30m. TOP 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
67 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 23 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123786' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 30m. GLINK
(GLINK20) 'White'
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136105' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 1m. MAP (P5E-8010) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
38 บาท
รวม VAT แล้ว
59 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045943' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 1m. LINK
(US-5003) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
56 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126530' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 2m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136106' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 2m. MAP (P5E-8020) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
44 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045944' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 2m. LINK
(US-5006LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
71 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045945' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 3m. LINK
(US-5010LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
88 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 27 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126532' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 5m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 27 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143207' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 5m. MAP (P5E-8050) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045946' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 5m. LINK
(US-5015LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
121 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045947' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 10m. LINK
(US-5020) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126534' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 15m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120281' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 15m. LINK
(US-5025) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090742' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 20m. LINK
(US-5030) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 95 บาท

Cable UTP CAT6 - CAT6A
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130654' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 1m. MAP (P6-8010) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
43 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 22 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045948' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101LZ-X) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
59 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053881' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
23 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126536' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
51 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 19 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130655' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. MAP (P6-8020) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
51 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 19 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045949' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
78 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126537' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045950' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126538' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
73 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143209' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. MAP (P6-8050) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 46 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045951' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084786' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
53 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 22 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045952' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. LINK
(US-5110) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090743' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 15m. LINK
(US-5115LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090744' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 20m. LINK
(US-5120LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100387' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 30m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100388' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 40m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100389' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 50m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142404' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 1m. LINK
(US-5201SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135137' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 1m. COMMSCOPE
(NPC6ASZDB-BL001M) 'Blue'
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135138' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 2m. COMMSCOPE
(NPC6ASZDB-BL002M) 'Blue'
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142701' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 3m. DOPE
(DP-9495) 'Blue'
ประกัน 2 ปี
87 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142406' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 3m. LINK
(US-5203SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135139' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 3m. COMMSCOPE
(NPC6ASZDB-BL003M) 'Blue'
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142702' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 5m. DOPE
(DP-9496) 'Blue'
ประกัน 2 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142407' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 5m. LINK
(US-5205SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142703' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 10m. DOPE
(DP-9497) 'Blue'
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142408' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 10m. LINK
(US-5210SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142704' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 15m. DOPE
(DP-9498) 'Blue'
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142409' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 15m. LINK
(US-5215SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142705' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 20m. DOPE
(DP-9499) 'Blue'
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142410' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 20m. LINK
(US-5220SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131606' and sp.pic_type='s'
CAT6E UTP Cable 3m. BRILLIANT 'Black'
ประกัน 1 ปี
53 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 22 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131607' and sp.pic_type='s'
CAT6E UTP Cable 5m. BRILLIANT 'Black'
ประกัน 1 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 27 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131608' and sp.pic_type='s'
CAT6E UTP Cable 10m. BRILLIANT 'Black'
ประกัน 1 ปี
78 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 42 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131609' and sp.pic_type='s'
CAT6E UTP Cable 15m. BRILLIANT 'Black'
ประกัน 1 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 43 บาท

Cable UTP CAT7
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140627' and sp.pic_type='s'
CAT7 UTP Cable 3m. UGREEN
(11262) 'Black'
ประกัน 2 ปี
143 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 57 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140628' and sp.pic_type='s'
CAT7 UTP Cable 5m. UGREEN
(11263) 'Black'
ประกัน 2 ปี
193 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 67 บาท

Cable UTP CAT5 - CAT5E (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143822' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) MAGICTECH
(MT5501)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051368' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5001)
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141365' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015LSZH-1)
ประกัน 30 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143823' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) MAGICTECH
(MT5502) Outdoor
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103159' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5002) Outdoor
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144400' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5003N) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145314' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) GLINK
(GLG-5003) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117596' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9045-1) Outdoor
ประกัน 30 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127435' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015M-1) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127436' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015PW-1) Outdoor Power Wire
ประกัน 30 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127437' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015MW-1) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 30 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143824' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT5503)
ประกัน 1 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085504' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) GLINK
(GL5004)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113360' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) GLINK
(GL5008) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145414' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) DAHUA
(DH-PFM920I-5EUN)
ประกัน 10 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135992' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015LSZH)
ประกัน 30 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0011795' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) COMMSCOPE
(6-219590-2)
ประกัน 30 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045988' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9035)
ประกัน 30 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143825' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT5504) Outdoor
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 295 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123253' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL5010) Outdoor Sling
ประกัน 1 ปี
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117721' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL-5009) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126955' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) GLINK
(GLG-5009) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
2,145 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 505 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143458' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GLG-5011) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045942' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9045) Outdoor
ประกัน 30 ปี
3,730 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 960 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055319' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015M) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091317' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015PW) Outdoor Power Wire
ประกัน 30 ปี
7,640 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090730' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015MW) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 30 ปี
8,570 บาท
รวม VAT แล้ว
10,490 บาท
ประหยัด 1,920 บาท

Cable UTP CAT6 - CAT6A (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112080' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106A-1)
ประกัน 30 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145623' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106BLSZH-1)
ประกัน 30 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142940' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106LSZH-1)
ประกัน 30 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143826' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) MAGICTECH
(MT6502) Outdoor
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128327' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106OUT-1) Outdoor
ประกัน 30 ปี
1,685 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 405 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141369' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9106MD-1) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141370' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9106PW-1) Outdoor Power Wire
ประกัน 30 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 790 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141368' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9106MW-1) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 30 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 870 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143828' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT6503)
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 285 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100390' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL6003)
ประกัน 1 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145626' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) DAHUA
(DH-PFM922I-6UN-C)
ประกัน 10 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145415' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) DAHUA
(DH-PFM920I-6UN-C)
ประกัน 10 ปี
3,260 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 730 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112079' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106A)
ประกัน 30 ปี
3,470 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145624' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106BLSZH)
ประกัน 30 ปี
3,720 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 970 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141371' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9106LSZH)
ประกัน 30 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123149' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9116LSZH)
ประกัน 30 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045959' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9116)
ประกัน 30 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024490' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) COMMSCOPE 24AWG
(1427071-6)
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141372' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9126LSZH)
ประกัน 30 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045877' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) COMMSCOPE 23AWG
(884023394/10)
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124629' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9256LSZH)
ประกัน 30 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143829' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT6504) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113359' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL-6006) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,285 บาท
รวม VAT แล้ว
1,625 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125908' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL6008) Outdoor Sling
ประกัน 1 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125906' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL6007) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143270' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GLG-6008) Outdoor
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143271' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GLG-6011) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045960' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106OUT) Outdoor
ประกัน 30 ปี
4,909 บาท
รวม VAT แล้ว
6,109 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141663' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9106MW) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 30 ปี
10,640 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 2,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141373' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9146LSZH)
ประกัน 30 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141374' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9146ALSZH)
ประกัน 30 ปี
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 1,700 บาท

Cable F/UTP CAT6 - CAT6A (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079652' and sp.pic_type='s'
CAT6 F/UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9136LSZH)
ประกัน 30 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141127' and sp.pic_type='s'
CAT6A F/UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9266LSZH-1)
ประกัน 30 ปี
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135136' and sp.pic_type='s'
CAT6A F/UTP Cable (305m/Box) COMMSCOPE 23AWG LSZH
(884024508/10)
ประกัน 30 ปี
6,210 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 1,380 บาท

Cable Telephone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080926' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1022) 2 CORE, 24 AWG
ประกัน 30 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085923' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1032) 2 CORE, 22 AWG
ประกัน 30 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080827' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1024) 4 CORE, 24 AWG
ประกัน 30 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085924' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1034) 4 CORE, 22 AWG
ประกัน 30 ปี
885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 265 บาท

Cable Marker
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012057' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.0
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012058' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.1
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012060' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.3
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012061' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.4
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012062' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.5
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012063' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.6
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012064' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.7
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012065' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.8
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012066' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.9
-
26 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 9 บาท