เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024893' GROUP BY pri.code order by pri.Url Plate / Converter / Splitter
พบสินค้า 19 รายการ
Face Plate / Wall Box
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049428' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง LINK (US-2311) 'Shiny White
'
ประกัน 30 ปี
21 บาท
รวม VAT แล้ว
29 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050099' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2001A) 'Ivory'
ประกัน 30 ปี
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085903' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2001AWH) 'White'
ประกัน 30 ปี
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091474' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2121A) Shutter 'White'
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080036' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง LINK (US-2312) 'Shiny White
'
ประกัน 30 ปี
21 บาท
รวม VAT แล้ว
29 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080818' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง มีป้ายชื่อ GLINK (GL385) 'White'
ประกัน 1 ปี
14 บาท
รวม VAT แล้ว
19 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050100' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2002A) 'Ivory'
ประกัน 30 ปี
23 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085906' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2002AWH) 'White'
ประกัน 30 ปี
23 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091475' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง LINK (US-2122A) Shutter 'Wh
ite'
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080853' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 4 ช่อง LINK (US-2314) 'Shiny White
'
ประกัน 30 ปี
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057317' and sp.pic_type='s'
Face Plate ตัวแปลงหน้ากากตัวเมีย LINK (US-2006) 10/Pack Shutter 'White'
ประกัน 30 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090083' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากากเต้ารับ HDMI+VGA Wall Type Blacket 'White'
-
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052889' and sp.pic_type='s'
Wall Box 2x4 ลึก 38mm. LINK (US-20
15) 'Ivory'
ประกัน 30 ปี
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080854' and sp.pic_type='s'
Wall Box 2x4 ลึก 38mm. LINK (US-20
15WH) 'White'
ประกัน 30 ปี
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144489' and sp.pic_type='s'
Wall Box 2x4 ลึก 47mm. LINK (US-20
16) 'White'
ประกัน 30 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045986' and sp.pic_type='s'
Surface Mount Box With Shutter 2 Port LINK
(US-2119) Shutter 'White'
ประกัน 30 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 14 บาท

Splitter / Connector
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0022552' and sp.pic_type='s'
Connector RJ45 (FF)
ประกัน 1 ปี
5 บาท
รวม VAT แล้ว
9 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092700' and sp.pic_type='s'
Connector RJ45 LINK CAT5e
(US-4005IL)
ประกัน 30 ปี
66 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123909' and sp.pic_type='s'
Connector RJ45 LINK CAT6
(US-4006IL)
ประกัน 30 ปี
73 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 27 บาท