เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024896' GROUP BY pri.code order by pri.Url Fiber Optic Accessories
พบสินค้า 5 รายการ
Accessories Fiber Optic
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083499' and sp.pic_type='s'
Adapter Fiber Optic Duplex Snap-in Plate LINK (UF-2166) 3SC
(MM.)
ประกัน 30 ปี
108 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 42 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083498' and sp.pic_type='s'
Adapter Fiber Optic Simplex Snap-in Plate LINK (UF-2144) 6ST
(MM.)
ประกัน 30 ปี Pre Order
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083497' and sp.pic_type='s'
Rack Mount Fiber Optic Distribution Box LINK
(UF-2022A) 6-24F
ประกัน 30 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083496' and sp.pic_type='s'
Rack Mount DRAWER Fiber Optic Distribution Panel LINK
(UF-2012A) 6-24F
ประกัน 30 ปี Pre Order
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 730 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085944' and sp.pic_type='s'
Rack Mount DRAWER Fiber Optic Distribution Panel LINK
(UF-2013A) 12-36F
ประกัน 30 ปี Pre Order
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 730 บาท