เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024897' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tools
พบสินค้า 15 รายการ
Tool & Tester
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085927' and sp.pic_type='s'
Crimp ปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8256)
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082684' and sp.pic_type='s'
Crimp ปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8116)
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147066' and sp.pic_type='s'
Crimp ปอกสาย ทีวี/กล้องวงจรปิด RG59/RG6/RG11 LINK (UC-8116A)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,225 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092163' and sp.pic_type='s'
Crimp เข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 GLINK (GLT-103)
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085941' and sp.pic_type='s'
Crimp เข้าหัวสาย RG58, RG59, และ RG62 LINK (UC-8118A)
ประกัน 1 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123779' and sp.pic_type='s'
Crimp เข้าหัวสาย Lan / สายโทรศัพท์ GLINK (GLT002)
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072320' and sp.pic_type='s'
Crimp เข้าหัวสาย Lan / สายโทรศัพท์ LINK (TL-1103R)
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073332' and sp.pic_type='s'
Crimp เข้าหัวสาย Lan / สายโทรศัพท์ LINK (TL-1101R) Pro
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085943' and sp.pic_type='s'
Crimp อัด BNC RG59 และ RG6 LINK (TC-2315)
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085942' and sp.pic_type='s'
Crimp อัด BNC&RCA สำหรับ RG59, RG6 และ RG11 LINK (UC-8289)
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045984' and sp.pic_type='s'
อุปกรณ์เข้าหัวสายโทรศัพท์ LINK (UL-8802)
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079747' and sp.pic_type='s'
อุปกรณ์เข้าหัวสาย Lan ตัวเมีย LINK (TL-3116)
ประกัน 1 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077406' and sp.pic_type='s'
อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย Cable Tester LINK (TX-1302)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080037' and sp.pic_type='s'
อุปกรณ์ตรวจเช็คหาสายสัญญาณ Toner & Probe kit LINK (US-8015)
ประกัน 1 ปี
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045972' and sp.pic_type='s'
Set เครื่องมือครบชุด LINK (US-8030)
ประกัน 1 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 550 บาท