เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025544' GROUP BY pri.code order by pri.Url Switching HUB
พบสินค้า 58 รายการ

5 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130631' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 5 Port TP-LINK LS1005
(4'')
Life time
235 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091223' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SF1005D
(5")
Life time
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136909' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port MERCUSYS MS105G
(4")
ประกัน 1 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143255' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port KINGSYS KS-SG1005
(4'')
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048065' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port D-LINK DGS-1005A
(4")
Life time
380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139383' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port D-LINK DGS-105GL
(5'')
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
445 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140186' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK LS1005G
(4'')
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091233' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SG1005D
(5")
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091234' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SG105
(5")
Life time
509 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091609' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TOTOLINK S505G
(5") Lifetime Forever
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111245' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port ZYXEL GS-105B v3
(5")
ประกัน 2 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064592' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port LINKSYS LGS105-AP
(5")
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

5 PORT POE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126560' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 5 Port D-LINK DES-F1006P-E
(5'',4 POE,+2 Uplink)
Life time
925 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135271' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port D-LINK DGS-F1006P-E
(5'',4 POE,+2 Uplink)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109116' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SG1005P
(5'',4 POE)
Life time
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126557' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port ZYXEL GS1005HP
(5'',4 POE)
ประกัน 2 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 200 บาท

8 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142428' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port MERCUSYS MS108
(5'')
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130505' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port D-LINK DES-1008C
(5'')
Life time
265 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091224' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SF1008D
(7")
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078171' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port EDIMAX ES-3308P
(5") Lifetime Forever
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136910' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port MERCUSYS MS108G
(5")
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143256' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port KINGSYS KS-SG1008
(5'')
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138868' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port D-LINK DGS-108GL
(5'')
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091236' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SG108
(7")
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091485' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port TOTOLINK S808G
(5") Lifetime Forever
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064593' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port LINKSYS LGS108-AP
(6'')
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138138' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port CISCO CBS110-8T-D-EU
(6'')
Life time
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท

8 PORT POE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136758' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port WATASHI WSC082
(7'',8 POE+2 Uplink)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126561' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port D-LINK DES-F1010P-E
(7'',8 POE,+2 Uplink)
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091230' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SF1008P
(7'',4 POE)
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136777' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port WATASHI WSC084
(10'',8 POE,+2 Uplink,+1 Console)
ประกัน 2 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077614' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port D-LINK DGS-1008P
(6'',4 POE)
Life time
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135272' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port D-LINK DGS-F1010P-E
(7'',8 POE,+2 Uplink)
Life time
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091237' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SG1008P
(7'',4 PoE)
Life time
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126558' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port ZYXEL GS1008HP
(10'',8 POE)
ประกัน 2 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138979' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port CISCO CBS110-8PP-D-EU
(6'',4 POE)
Life time
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 500 บาท

16 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141142' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port AIRPHO AR-FS116
(6'')
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004827' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port D-LINK DES-1016D
(11")
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091225' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port TP-LINK TL-SF1016D
(11")
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091486' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port TOTOLINK SW16
(17") Lifetime Forever
Life time
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141143' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port PLANET FNSW-1601
(17'')
Life time
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098575' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port D-LINK DGS-1016C 16 Port
(11'')
Life time
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090593' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port TP-LINK TL-SG1016D
(11")
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091238' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port TP-LINK TL-SG1016
(17")
Life time
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137933' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port EDIMAX GS-1016
(17'')
Life time
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100233' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port ZYXEL GS-1100-16
(8'')
ประกัน 3 ปี
1,915 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069100' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port LINKSYS LGS116-AP
(11'')
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

16 PORT POE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143226' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port D-LINK DES-F1018P-E
(17'', 16 POE,2 Uplink,+ 1 SFP)
ประกัน 2 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137252' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port HIKVISION DS-3E0318P-E/MB
(10'',16 POE, +1 Gigabit,+ 1 SFP)
ประกัน 2 ปี
5,570 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134226' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port CISCO CBS110-16PP-EU
(11'',8 POE)
Life time
6,360 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 630 บาท

24 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0008941' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 24 Port D-LINK DES-1024D
(11")
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091229' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 24 Port TP-LINK TL-SF1024
(18")
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141144' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 24 Port PLANET FNSW-2401
(17'')
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091239' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port TP-LINK TL-SG1024D
(11")
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091240' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port TP-LINK TL-SG1024
(17'')
Life time
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091619' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port TOTOLINK SG24
(17'') Lifetime Forever
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111249' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port ZYXEL GS1100-24E
(11")
ประกัน 3 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137796' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO CBS110-24T-EU
(11'',+2 SFP)
ประกัน 3 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 700 บาท