เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025051' GROUP BY pri.code order by pri.Url Switching HUB
พบสินค้า 57 รายการ
5 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130504' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 5 Port D-LINK DES-1005C
(4'')
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130631' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 5 Port TP-LINK LS1005
(4'')
Life time
235 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091223' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SF1005D
(5")
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136909' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port MERCUSYS MS105G
(4")
ประกัน 3 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140186' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK LS1005G
(4'')
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143255' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port KINGSYS KS-SG1005
(4'')
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091233' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SG1005D
(5")
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048065' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port D-LINK DGS-1005A
(4")
Life time
485 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139383' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port D-LINK DGS-105GL
(5'')
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150142' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK LS105G
(4'')
Life time
529 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091234' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SG105
(5")
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111245' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port ZYXEL GS-105B v3
(5")
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145954' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port ZYXEL MG-105
(8'')
ประกัน 2 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 620 บาท

5 PORT POE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138668' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SF1005LP
(4'',4 POE)
Life time
915 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147725' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 6 Port TP-LINK TL-SF1006P
(6'',4 POE)
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126560' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 6 Port D-LINK DES-F1006P-E
(5'',4 POE,+2 Uplink)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109116' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port TP-LINK TL-SG1005P
(5'',4 POE)
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149628' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port D-LINK DGS-F1005P-E
(7'',4 POE,+1 Uplink)
Life time
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126557' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 5 Port ZYXEL GS1005HP
(5'',4 POE)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

8 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130505' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port D-LINK DES-1008C
(5'')
Life time
210 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130632' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port TP-LINK LS1008
(5")
Life time
285 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078171' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port EDIMAX ES-3308P (5")
(Lifetime Forever)
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091224' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SF1008D
(7")
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143256' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port KINGSYS KS-SG1008
(5")
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047485' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port D-LINK DGS-1008A
(5")
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
695 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091235' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SG1008D
(7")
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150143' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK LS108G
(6'')
Life time
840 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138868' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port D-LINK DGS-108GL
(5'')
Life time
735 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091236' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SG108
(7")
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064593' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port LINKSYS LGS108-AP
(6'')
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138138' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port CISCO CBS110-8T-D-EU
(6'')
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145955' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port ZYXEL MG-108
(10'')
ประกัน 2 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 800 บาท

8 PORT POE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091230' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SF1008P
(7'',4 POE)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147726' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SF1009P
(7'',8 POE ,+1 Uplink)
Life time
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136758' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port WATASHI WSC082
(7'',8 POE,+2 Uplink)
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126561' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 8 Port D-LINK DES-F1010P-E
(7'',8 POE,+2 Uplink)
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091237' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port TP-LINK TL-SG1008P
(7'',4 PoE)
Life time
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072440' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port LINKSYS LGS108P-AP
(8'',4 POE)
Life time
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135272' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port D-LINK DGS-F1010P-E
(7'',8 POE,+2 Uplink)
Life time
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136777' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 8 Port WATASHI WSC084
(10'',8 POE,+2 Uplink,+1 Console)
ประกัน 2 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 620 บาท

16 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004827' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port D-LINK DES-1016D
(11")
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098575' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port D-LINK DGS-1016C
(11'')
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090593' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port TP-LINK TL-SG1016D
(11")
Life time
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137087' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port D-LINK DGS-1016S
(11'')
Life time
2,060 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111247' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port ZYXEL GS1100-16
(8'')
ประกัน 3 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091238' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port TP-LINK TL-SG1016
(17")
Life time
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091611' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 16 Port TOTOLINK SG16 (17'')
(Lifetime Forever)
Life time
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 300 บาท

16 PORT POE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143226' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 16 Port D-LINK DES-F1018P-E
(17'', 16 POE,2 Uplink,+ 1 SFP)
Life time
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 580 บาท

24 PORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0008941' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 24 Port D-LINK DES-1024D
(11")
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136117' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port D-LINK DGS-1024C
(11'')
Life time
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091239' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port TP-LINK TL-SG1024D
(11")
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111249' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port ZYXEL GS1100-24E
(11")
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091240' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port TP-LINK TL-SG1024
(17'')
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091619' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port TOTOLINK SG24 (17'')
(Lifetime Forever)
Life time
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137796' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO CBS110-24T-EU
(11'',+2 SFP)
ประกัน 3 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 800 บาท

24 PORT POE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130060' and sp.pic_type='s'
Switching Hub 24 Port D-LINK DES-F1026P-E
(17'', 24 POE,+2 Gigabit,+1 Combo SFP)
Life time
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138980' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO CBS110-24PP-EU
(17'',12 POE,+2 SFP)
Life time
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
10,790 บาท
ประหยัด 1,300 บาท