เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024919' GROUP BY pri.code order by pri.Url POE Adapter & Cable POE Pasive
พบสินค้า 11 รายการ
Cable POE Pasive
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125484' and sp.pic_type='s'
Passive Power Over Ethernet Adapter Injector + Splitter Kit
(China)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 15 บาท

POE Adapter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079872' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 24V UBIQUITI
(POE-24V-0.5A)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133411' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 24V UBIQUITI
(POE-24V-0.5A-G) Gigabit
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090391' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 24V UBIQUITI
(POE-24V-1A)
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101909' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 24V EDIMAX
(GP-101IT) Gigabit
Life time
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023819' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 24V PLANET
(POE-100SK) Gigabit
Life time
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134956' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 48V RUIJIE
(RG-E-120GE) Gigabit
ประกัน 3 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
505 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101279' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 48V TP-LINK
(TL-PoE150S) Gigabit
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
505 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096123' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 48V UBIQUITI
(POE-48V-0.5A)
ประกัน 1 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092785' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 48V ALFA
(PSE-1000GU) Gigabit
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116678' and sp.pic_type='s'
Power Over Ethernet Adapter 48V UBIQUITI
(POE-48V-0.5A-G) Gigabit
ประกัน 1 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 85 บาท