เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026769' GROUP BY pri.code order by pri.Url Router
พบสินค้า 71 รายการ
Other
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089047' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6478AC) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140167' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6473AX) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
2,245 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 405 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080856' and sp.pic_type='s'
Router HUAWEI (HG232F) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123980' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW65293) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099169' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW6516) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154807' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (TR-069) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145886' and sp.pic_type='s'
Router TENDA (TX9-PRO) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 5 ปี
2,185 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150976' and sp.pic_type='s'
Router MSI (GRAX66) Wireless AX6600 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
8,385 บาท
รวม VAT แล้ว
9,550 บาท
ประหยัด 1,165 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092426' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR840N) Wireless N300
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091103' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR841N) Wireless N300
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091142' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR802N) Wireless N300 Nano
Life time
785 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124377' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C20 V5) Wireless AC750 Dual Band
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091150' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C50) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137813' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C64) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103349' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR902AC) Wireless AC750 Dual Band Portable
Life time
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146038' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C6_V4) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130146' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C80) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129216' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX10) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138734' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX23) Wireless AX1800 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143385' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX53) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140185' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX55) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139045' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX72) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135042' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX73) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151507' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX80) Wireless AX6000 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136221' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX90) Wireless AX6600 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
6,360 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 930 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156380' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer BE550) Wireless BE9300 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 7
Life time
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139046' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX11000) Wireless AX11000 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
14,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156381' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer BE800) Wireless BE19000 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 7
Life time
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138415' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX53U) Wireless AX1800 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
1,625 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143703' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX1800HP) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150429' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX57) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-FI 6
ประกัน 3 ปี
3,335 บาท
รวม VAT แล้ว
3,700 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146094' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX3000 V2) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit WIFI 6
ประกัน 3 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150430' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (TUF-AX4200) Wireless AX4200 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
4,485 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 505 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155936' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX5400) Wireless AX5400 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
4,980 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150428' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX82U V2) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit Wi-FI 6
ประกัน 3 ปี
5,230 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155427' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (EBR63) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
5,035 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 955 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150751' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (TUF-AX6000) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148106' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX86U Pro) Wireless AX5700 Dual Band Gigabit Wi Fi 6
ประกัน 3 ปี
8,580 บาท
รวม VAT แล้ว
9,500 บาท
ประหยัด 920 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143032' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX89X) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
8,550 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 1,340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127545' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (GT-AX11000) Wireless AX11000 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
15,325 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 2,665 บาท

D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076037' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-612) Wireless N300
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135820' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-1253) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
810 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150877' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X3000Z) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135040' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X5460) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 770 บาท

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136903' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MW325R) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136902' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (AC12) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 3 ปี
644 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141664' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MSS-MR50G) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136900' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MR70X) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143700' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MR80X) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 185 บาท

LINKSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133049' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (EA7500S-AH) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136898' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E8450-AH) Wireless AX3200 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134957' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136899' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E9450-AH) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 200 บาท

ZYXEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144784' and sp.pic_type='s'
Router ZYXEL (NBG7510) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155867' and sp.pic_type='s'
Router ZYXEL (SCR50AXE) Wireless AX5400 Tri-Band Wi-Fi6E
ประกัน 2 ปี
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 800 บาท

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091763' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N600R) Wireless N600 Lifetime Forever
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151516' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (X6000R) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,040 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139527' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A7100RU) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,340 บาท
ประหยัด 290 บาท

MIKROTIK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116574' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB260GS)
ประกัน 3 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095325' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB750Gr3)
ประกัน 3 ปี
2,215 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122913' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB760iGS)
ประกัน 3 ปี
2,905 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095318' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB2011UiAS-RM)
ประกัน 3 ปี
4,380 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122902' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CSS326-24G-2S+RM)
ประกัน 3 ปี
6,050 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 840 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142596' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB5009UG+S+IN)
ประกัน 3 ปี
8,020 บาท
รวม VAT แล้ว
9,090 บาท
ประหยัด 1,070 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122916' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB4011iGS+RM)
ประกัน 3 ปี
10,320 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
ประหยัด 1,470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100278' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB1100AHx4)
ประกัน 3 ปี
12,860 บาท
รวม VAT แล้ว
14,690 บาท
ประหยัด 1,830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122922' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,290 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142597' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR2004-16G-2S+)
ประกัน 3 ปี
17,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,500 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122903' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CRS328-24P-4S+RM)
ประกัน 3 ปี
20,690 บาท
รวม VAT แล้ว
23,490 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142598' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR2004-1G-12S+2XS)
ประกัน 3 ปี
24,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127428' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1016-12S-1S+) 16 Core
ประกัน 3 ปี
30,000 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 3,900 บาท