เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026030' GROUP BY pri.code order by pri.Url Router
พบสินค้า 58 รายการ
HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080856' and sp.pic_type='s'
Router HUAWEI (HG232F) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145345' and sp.pic_type='s'
Router HUAWEI (AX3-Pro) Wireless AX3000 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 350 บาท

ZYXEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144213' and sp.pic_type='s'
Router ZYXEL (NBG7815 ARMOR G5) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 2 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092426' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR840N) Wireless N300
Life time
485 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091103' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR841N) Wireless N300
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090592' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR940N) Wireless N450
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124377' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C20 V5) Wireless AC750 Dual Band
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091150' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C50) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137813' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C64) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146038' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C6_V4) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130146' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C80) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129216' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX10) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138734' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX23) Wireless AX1800 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143385' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX53) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140185' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX55) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139045' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX72) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135042' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX73) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136221' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX90) Wireless AX6600 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139046' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX11000) Wireless AX11000 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
15,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

KASDA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123980' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW65293) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099169' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW6516) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท

MIKROTIK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095324' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB750r2)
Life time
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142597' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR2004-16G-2S+)
Life time
18,140 บาท
รวม VAT แล้ว
20,290 บาท
ประหยัด 2,150 บาท

LINKSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133049' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (EA7500S-AH) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133163' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (MR9000X-AH) Wireless AC3000 Tri-Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134957' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136899' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E9450-AH) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
3,980 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135198' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E9452-AH) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
7,610 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 680 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143703' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX1800HP) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146094' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX3000 V2) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit WIFI 6
ประกัน 3 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133709' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (TUF-AX3000) Wireless AX3000 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143034' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (TUF-AX5400) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
5,080 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141174' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX86U) Wireless AX5700 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
8,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143032' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX89X) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144672' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (GT-AX6000) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127545' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (GT-AX11000) Wireless AX1100 Tri-band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NETGEAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079167' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (JWNR2010) Wireless N300
ประกัน 2 ปี
569 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 56 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084368' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R6220-100PES) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090738' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R6900) Wireless AC1900 Smart WiFi Router
ประกัน 2 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144607' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (RAX70) Wireless AX6600 Tri-band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 2 ปี
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
14,790 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

Tenda
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145886' and sp.pic_type='s'
Router TENDA (TX9-PRO) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 5 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 300 บาท

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133161' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6476AC V3) Wireless A1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140167' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6473AX) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 (
(Lifetime Forever))
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136903' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MW325R) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136902' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (AC12) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141664' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MSS-MR50G) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136900' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MR70X) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 1 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143700' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MR80X) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 1 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091053' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N300RT) Wireless N300 (
(Lifetime Forever))
Life time
545 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126228' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A3002RU V.2) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133712' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (X5000R) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
(Lifetime Forever)
Life time
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139527' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A7100RU) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117112' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A7000R) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 230 บาท

D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135820' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-1253) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132641' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X1560) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142008' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (EAGLE PRO R15) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
(Smart AI Router)
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137303' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X1870) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135040' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X5460) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป