เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024941' GROUP BY pri.code order by pri.Url Media Converter
พบสินค้า 11 รายการ
Single Mode
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141897' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode G-LINK
(GCVT-04)
ประกัน 6 เดือน
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142329' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(TL-FC311A-2)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142330' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(TL-FC311B-2)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091253' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC111CS)
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091254' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC112CS)
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091252' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC110CS)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093502' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC210CS)
ประกัน 1 ปี
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128109' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Single Mode LINK
(UT-0216E-SM30)
ประกัน 1 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129258' and sp.pic_type='s'
VDSL-II Converter (1-port) PLANET
(VC-231G)
ประกัน 3 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 350 บาท

Multi Mode
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091251' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Multi Mode TP-LINK
(MC100CM)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118501' and sp.pic_type='s'
Ethernet Media Converter Multi Mode TP-LINK
(MC200CM)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 130 บาท