เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024961' GROUP BY pri.code order by pri.Url Access Point
พบสินค้า 38 รายการ
D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077936' and sp.pic_type='s'
Access Point D-LINK (DAP-1665) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ZYXEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142761' and sp.pic_type='s'
Access Point ZYXEL (NWA1123ACv3) Wireless AC1200 Dual band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,679 บาท
รวม VAT แล้ว
2,899 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141936' and sp.pic_type='s'
Access Point SMEs Office ZYXEL
(NWA50AX) Wireless AX1800 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142762' and sp.pic_type='s'
Access Point Enterprise PoE+ ZYXEL
(NWA110AX) Wireless AX1800 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143206' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor Waterproof ZYXEL
(NWA55AXE) Wireless AX1800 Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
4,070 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 520 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130931' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (TL-WA801N) Wireless N300
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130928' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (TL-WA901N) Wireless N450
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092525' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP110) Wireless N300
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101447' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP115) Wireless N300
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131957' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (TL-WA1201) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101448' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP225) Wireless AC1350 Dual Band Gigabit
Life time
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101901' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP245) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138735' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP610) Wireless AX1800 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141093' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP265 HD) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145671' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP653) Wireless AX3000 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137051' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP620 HD) Wireless AX1800 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143699' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP670) Wireless AX5400 Dual band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091187' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK (CPE210) Wireless N300
(2.4GHz) 9dBi
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141198' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK
(EAP110-Outdoor) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091188' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK (CPE510) Wireless N300
(5GHz) 13dBi
ประกัน 3 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101902' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK (CPE220) Wireless N300
(2.4GHz) 12dBi
ประกัน 3 ปี
2,215 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114146' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK
(EAP225-Outdoor) Wireless AC1200 Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144541' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK
(EAP610-Outdoor) Wireless AX1800 Gigabit
ประกัน 3 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124277' and sp.pic_type='s'
Wireless Controller TP-LINK
(OC200) Omada Cloud
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ARUBA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133005' and sp.pic_type='s'
Access Point ARUBA Instant On AP22
(R4W02A) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 2 ปี
5,860 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143411' and sp.pic_type='s'
Access Point ARUBA Instant On AP22
(R6M51A) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 2 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144050' and sp.pic_type='s'
Access Point ARUBA Instant On AP505
(R2H28A) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
20,240 บาท
รวม VAT แล้ว
22,690 บาท
ประหยัด 2,450 บาท

CISCO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072905' and sp.pic_type='s'
Access Point CISCO (WAP121-E-K9-G5) Wireless N300 PoE
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 290 บาท

UBIQUITI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088778' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LR) Wireless AC1350 Dual Band Gigabit
Life time
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135228' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(U6-LITE) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
5,070 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088779' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-PRO) Wireless AC1750 Dual Band
Life time
6,530 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 760 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143163' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(U6-PRO) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
7,830 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 960 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135878' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(U6-LR) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,290 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

MIKROTIK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096077' and sp.pic_type='s'
Access Point MIKROTIK (RB941-2nD-TC) Wireless N300
Life time
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,115 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122904' and sp.pic_type='s'
Access Point MIKROTIK (RB952Ui-5ac2nD-TC) Wireless AC650 Dual Band Gigabit
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122909' and sp.pic_type='s'
Access Point MIKROTIK (RB962UiGS-5HacT2HnT) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
ประกัน 1 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 650 บาท

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078172' and sp.pic_type='s'
Access Point EDIMAX Pro (CAP300) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112435' and sp.pic_type='s'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1300) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
4,580 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 510 บาท