เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024974' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wirless Antenna & Surge Protector
พบสินค้า 5 รายการ

Antenna
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084344' and sp.pic_type='s'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 WBP)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083858' and sp.pic_type='s'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 BP)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084343' and sp.pic_type='s'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 MBP) + Magnetic Base
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111906' and sp.pic_type='s'
Antenna Indoor Omni 10dBi ALFA
(APA-M25) 2.4 GHz. / 5 GHz.
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089684' and sp.pic_type='s'
Antenna Outdoor Omni 12dBi ALFA
(AOA-5812) 5 GHz.
ประกัน 1 ปี
1,565 บาท
รวม VAT แล้ว
1,725 บาท
ประหยัด 160 บาท