เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024953' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless USB Adapter
พบสินค้า 41 รายการ
TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129712' and sp.pic_type='s'
Bluetooth USB 4.0 Adapter TP-LINK
(UB400)
Life time
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138732' and sp.pic_type='s'
Bluetooth USB 5.0 Adapter TP-LINK
(UB500)
Life time
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091198' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN727N) N150
Life time
189 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091101' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN725N) N150
Life time
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091199' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN823N) N300
Life time
259 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091046' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN821N) N300
Life time
279 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091042' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN722N) N150 High Gain
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123226' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Nano) AC600 Dual Band
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127083' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U V3) AC600 Dual Band
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091200' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN822N) N300 High Gain
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147727' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2UB Nano) AC600 Dual Band Bluetooth 4.2
Life time
599 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125503' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Plus) AC600 Dual Band High Power
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152174' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U Nano) AC1300 Dual Band
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126256' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U) AC1300 Dual Band
Life time
715 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091205' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T4U) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136222' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U PLUS) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145627' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer TX20U Plus) AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150725' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer TX20UH) AX1800 Dual Band Wi Fi 6
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114147' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-121) N150
Life time
159 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054537' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-123) N150
Life time
244 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113228' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-131) N300
Life time
279 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080373' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-171) AC600 Dual Band
Life time
445 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093838' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-172) AC600 Dual Band High Gain
Life time
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132204' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-181 Nano) AC1300 Dual Band
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123932' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-182) AC1300 Dual Band
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092288' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-192) AC1900 Dual Band
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138857' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-X1850) AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 110 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105322' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC53 Nano) AC1200 Dual Band
ประกัน 3 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
499 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150752' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AX55 Nano) AX1800 Dual Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 125 บาท

MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150974' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MSI
(GUAX18) AX1800 Dual Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
1,455 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 235 บาท

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091433' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK
(N150UA) N150 High Gain
Life time
264 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130143' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK
(A2000USM) AC1300 Dual Band
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144608' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK
(X6100UA) AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท

KINGSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143060' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter KINGSYS
(KS-U600AC) AC600 Dual Band
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143061' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter KINGSYS
(KS-U1300AC) AC1300 Dual Band
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 85 บาท

TENDA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140536' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TENDA
(W311MI) N150
ประกัน 5 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140539' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TENDA
(TD-U1) N300 High Gain
ประกัน 5 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 30 บาท

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136905' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW150US) N150
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136906' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW300UM) N300
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136907' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW300UH) N300 High Gain
ประกัน 1 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136908' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MU6H) AC650 Dual Band High Gain
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 45 บาท