เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024953' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless USB Adapter
พบสินค้า 51 รายการ
TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129712' and sp.pic_type='s'
Bluetooth USB 4.0 Adapter TP-LINK
(UB400)
Life time
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138732' and sp.pic_type='s'
Bluetooth USB 5.0 Adapter TP-LINK
(UB500)
Life time
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091198' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN727N) N150
Life time
190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091101' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN725N) N150
Life time
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091199' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN823N) N300
Life time
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091042' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN722N) N150 High Gain
Life time
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091046' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN821N) N300
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091200' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN822N) N300 High Gain
Life time
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123226' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Nano) AC600 Dual Band
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127083' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U V3) AC600 Dual Band
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147727' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2UB Nano) AC600 Dual Band Bluetooth 4.2
Life time
599 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091203' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN8200ND) N300 High Power
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125503' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Plus) AC600 Dual Band High Power
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126256' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U) AC1300 Dual Band
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136222' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U PLUS) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091205' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T4U) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098089' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T9UH) AC1900 Dual Band High Gain
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145627' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer TX20U Plus) AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114147' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-121) N150
Life time
159 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054537' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-123) N150
Life time
235 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113228' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-131) N300
Life time
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080373' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-171) AC600 Dual Band
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093838' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-172) AC600 Dual Band High Gain
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132204' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-181 Nano) AC1300 Dual Band
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123932' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-182) AC1300 Dual Band
Life time
745 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092288' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-192) AC1900 Dual Band
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138857' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-X1850) AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129944' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128506' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
199 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091433' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK
(N150UA) N150 High Gain Lifetime Forever
Life time
264 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105462' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A650UA) AC650 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140287' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A650USM) AC650 Dual Band (
(Lifetime Forever))
Life time
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130143' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A2000USM) AC1300 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
595 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144608' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK
(X6100UA) AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 135 บาท

KINGSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145352' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter KINGSYS
( KS-UA150AC) N150 High Gain
Life time
185 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145356' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter KINGSYS
(KS-UA600AC) AC600 Dual Band High Gain
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143060' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter KINGSYS
(KS-U600AC) AC600 Dual Band
Life time
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143061' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter KINGSYS
(KS-U1300AC) AC1300 Dual Band
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 85 บาท

TENDA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140536' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TENDA
(W311MI) N150
ประกัน 5 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140538' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TENDA
(TD-U3) N300
ประกัน 5 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140541' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TENDA
(TD-U12) AC1300 Dual Band
ประกัน 5 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 70 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105322' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC53 Nano) AC1200 Dual Band
ประกัน 3 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150752' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AX55 NANO) AX1800 Dual Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136905' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW150US) N150
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136906' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW300UM) N300
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136907' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW300UH) N300 High Gain
ประกัน 1 ปี
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136908' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MU6H) AC650 Dual Band High Gain
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 45 บาท

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109734' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7611ULB) N150
(Lifetime Forever)
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078096' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711USN) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133162' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX ( EW-7611UCB 2-in-1) AC600 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 75 บาท

MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150974' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MSI
(GUAX18) AX1800 Dual Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
1,665 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 225 บาท