เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024987' GROUP BY pri.code order by pri.Url 4G Router / Mifi / AirCard
พบสินค้า 20 รายการ
MIFI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136220' and sp.pic_type='s'
MiFi 4G TP-LINK (M7000) 150Mbps
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113648' and sp.pic_type='s'
MiFi 4G TP-LINK (M7200) 150Mbps
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091123' and sp.pic_type='s'
MiFi 4G TP-LINK (M7350) 150Mbps
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096071' and sp.pic_type='s'
MiFi 4G D-LINK (DWR-932C) 300Mbps
ประกัน 3 ปี
1,399 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091218' and sp.pic_type='s'
MiFi 4G YEACOMM 150Mbps (Unlock SIM)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092786' and sp.pic_type='s'
MIFI 4G YEACOMM 150Mbps รองรับได้สูงสุด 10 อุปกรณ์ (Unlock SIM) USB
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145884' and sp.pic_type='s'
MiFi 4G TENDA (4G185) 150Mbps
ประกัน 1 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 185 บาท

4G/5G Router
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130929' and sp.pic_type='s'
4G Router TP-LINK (TL-MR100) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103351' and sp.pic_type='s'
4G Router TP-LINK (TL-MR6400) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091168' and sp.pic_type='s'
4G Router TP-LINK (Archer MR200) Wireless AC750 Dual Band
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126755' and sp.pic_type='s'
4G Router TP-LINK (Archer MR400) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138733' and sp.pic_type='s'
4G Router TP-LINK (Archer MR600) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138174' and sp.pic_type='s'
4G Router D-LINK (DWR-M920) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125070' and sp.pic_type='s'
4G Router D-LINK (DWR-953V2) Wireless AC1200
ประกัน 3 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140544' and sp.pic_type='s'
4G Router D-LINK (DWR-961) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146096' and sp.pic_type='s'
4G Router TENDA (4G07) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132569' and sp.pic_type='s'
4G Router TOTOLINK (LR1200) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
2,230 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143031' and sp.pic_type='s'
4G Router ASUS (4G-AX56) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148468' and sp.pic_type='s'
5G Router YEACOMM (NR330) Wireless AX3600 Dual Band Wi-Fi 6
ประกัน 1 ปี
12,640 บาท
รวม VAT แล้ว
14,290 บาท
ประหยัด 1,650 บาท

AIRCARD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105028' and sp.pic_type='s'
AIRCARD 4G YEACOMM 150Mbps
(Unlock SIM)
ประกัน 1 ปี
959 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 66 บาท