เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024989' GROUP BY pri.code order by pri.Url Rack
พบสินค้า 120 รายการ
Wall Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110750' and sp.pic_type='s'
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121936' and sp.pic_type='s'
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30 'White'
ประกัน 30 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121937' and sp.pic_type='s'
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076810' and sp.pic_type='s'
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30 'Gray'
ประกัน 30 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076811' and sp.pic_type='s'
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135126' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406H) 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,825 บาท
รวม VAT แล้ว
2,195 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138935' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406HW) 'White'
ประกัน 30 ปี
1,825 บาท
รวม VAT แล้ว
2,195 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097370' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) FIBRECONNEX
(FXW-60406C) 'White'
ประกัน 30 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138561' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406H4) 'Black'+ รางไฟชนิด 4 Outlet
ประกัน 30 ปี
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097422' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) MAP
(M1-60406 MWAC-6406) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
2,285 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 505 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046446' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) GERMANY
(G1-60406) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080038' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,760 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086148' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129905' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) GLINK
(NC6U) 'Black'
ประกัน 1 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129904' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) GLINK
(NC6U) 'White'
ประกัน 1 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131570' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP
(M1-64506GL) 'Black'
ประกัน 1 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097423' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) MAP
(M1-60506 MWAC-6506) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066291' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) GERMANY
(G1-60506) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121962' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) DATA RACK
(D1-60506) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086119' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080043' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145580' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP
(ML1-60606B) 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131572' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP
(M1-60606GL) 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124760' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) DATA RACK
(D1-60606) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046257' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) GERMANY
(G1-60606) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105938' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) LINK
(CW2-60606W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 790 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097425' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (40 cm.) MAP
(M1-60409 MWAC-6409) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085913' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (40 cm.) GERMANY
(G1-60409) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097426' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (50 cm.) MAP
(M1-60509 MWAC-6509) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085915' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (50 cm.) GERMANY
(G1-60509) 'White'
ประกัน 30 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 730 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097424' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP
(M1-60606 MWAC-6606) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 730 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131573' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP
(M1-60609GL) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 860 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097427' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP
(M1-60609 MWAC-6609) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046258' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY
(G1-60609) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 880 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085928' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) LINK
(CW2-60609G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,820 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 970 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131574' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) MAP
(M1-60612GL) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,980 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090927' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (40 cm.) LINK
(CW1-60412G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097428' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) MAP
(M1-60612 MWAC-6612) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046259' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) GERMANY
(G1-60612) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 980 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080046' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) LINK
(CW2-60612W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
5,140 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 1,250 บาท

Close Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097429' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (60 cm.) MAP
(M3-60615) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
7,950 บาท
รวม VAT แล้ว
9,850 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086120' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (60 cm.) LINK
(CH-60615GS) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
8,890 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080052' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (60 cm.) GERMANY
(G3-60615) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
9,540 บาท
รวม VAT แล้ว
11,890 บาท
ประหยัด 2,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102610' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (80 cm.) GERMANY
(G3-60815) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
10,800 บาท
รวม VAT แล้ว
13,590 บาท
ประหยัด 2,790 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058456' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (90 cm.) GERMANY
(G3-60915) 'White'-Gray'
ประกัน 30 ปี
11,640 บาท
รวม VAT แล้ว
14,390 บาท
ประหยัด 2,750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097430' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (60 cm.) MAP
(M3-60627) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,390 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080054' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G3-60627) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
12,240 บาท
รวม VAT แล้ว
15,090 บาท
ประหยัด 2,850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124229' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (80 cm.) MAP
(M3-60827) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
11,540 บาท
รวม VAT แล้ว
14,190 บาท
ประหยัด 2,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124631' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (80 cm.) LINK
(CH-60827CW) 'Black'
ประกัน 30 ปี
14,540 บาท
รวม VAT แล้ว
17,590 บาท
ประหยัด 3,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073498' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (90 cm.) GERMANY
(G3-60927) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
13,040 บาท
รวม VAT แล้ว
16,290 บาท
ประหยัด 3,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140360' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (100 cm.) GERMANY
(G3-61027) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
14,740 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 3,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124230' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 36U (80 cm.) MAP
(M3-60836) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
13,340 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 2,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077041' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 36U (80 cm.) GERMANY
(G3-60836) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
16,240 บาท
รวม VAT แล้ว
20,390 บาท
ประหยัด 4,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124231' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (80 cm.) MAP
(M3-60842) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
14,440 บาท
รวม VAT แล้ว
17,590 บาท
ประหยัด 3,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080056' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (80 cm.) GERMANY
(G3-60842) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,790 บาท
ประหยัด 4,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124236' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (100 cm.) MAP
(M3-61042) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,790 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085962' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (100 cm.) LINK
(CH-61042CW) Curve-Wave 'Black'
ประกัน 30 ปี
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 4,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132966' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (110 cm.) GERMANY
(G8-81142DDB) 'Black'
ประกัน 30 ปี
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
31,990 บาท
ประหยัด 6,200 บาท

Open Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079852' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G0-60027) 'White'-Gray'
ประกัน 30 ปี
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 1,150 บาท

CCTV Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148905' and sp.pic_type='s'
Wall Rack CCTV (50 cm.) MAP ML1-C01B 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148906' and sp.pic_type='s'
Wall Rack CCTV (50 cm.) MAP ML1-C01G 'Gary'
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 240 บาท

Shelf For Case
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091439' and sp.pic_type='s'
Shelf For Wall Rack Deep 25 cm. LINK
(CK-12250)
ประกัน 30 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087336' and sp.pic_type='s'
Shelf For Wall Rack Deep 35 cm. LINK
(CK-12350)
ประกัน 30 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046380' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 25 cm. GERMANY
(G7-01025) Fix
ประกัน 30 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142293' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 25 cm. DATA RACK
(D7-01025) Fix
ประกัน 30 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127831' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 35 cm. LINK
(CK-20350) Fix
ประกัน 30 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097442' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-02045 FS-45) Fix
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097445' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-03045 SS-45) Slide
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050290' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-02045) Fix
ประกัน 30 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050291' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-03045) Slide
ประกัน 30 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125796' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 55 cm. LINK
(CK-20550) Fix
ประกัน 30 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097444' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. MAP
(M7-02065 FS-65) Fix
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
765 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083666' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-02065) Fix
ประกัน 30 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
875 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085922' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-03065) Slide
ประกัน 30 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075704' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-02075) Fix
ประกัน 30 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128131' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. LINK
(CK-20750) Fix
ประกัน 30 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097448' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. MAP
(M7-03075 SS-75) Slide
ประกัน 30 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072379' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-03075) Slide
ประกัน 30 ปี
1,625 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076197' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. GERMANY
(G7-02095) Fix
ประกัน 30 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138884' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. MAP
(M7-03095) Slide
ประกัน 1 ปี
1,715 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091432' and sp.pic_type='s'
น็อตสำหรับขันอุปกรณ์ตู้ Rack GERMANY (G7-09300SET) (10/Pack)
ประกัน 30 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท

พัดลม
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097431' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว MAP (M7-05001 VF-01)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053874' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05001)
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091440' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว LINK (CK-80104)
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097432' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว MAP (M7-05002 VF-02)
ประกัน 1 ปี
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091441' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว LINK (CK-81204)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149839' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว GERMANY (G7-05002B)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048592' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว GERMANY (G7-05002)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066325' and sp.pic_type='s'
พัดลม 3 ตัว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05003)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128130' and sp.pic_type='s'
พัดลม 3 ตัว 4 นิ้ว LINK (CK-81304)
ประกัน 1 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 330 บาท

รางไฟ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097435' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet MAP M7-00004 (PDU-04)
ประกัน 1 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053873' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004)
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126257' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004B)
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128108' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet POWERCONNEX (PXC5PHNNS-UL04-2)
ประกัน 2 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130658' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet MAP (M7-8006)
ประกัน 1 ปี
745 บาท
รวม VAT แล้ว
925 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097437' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet MAP M7-00006 (PDU-06)
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061245' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126258' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130659' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet MAP (M7-8008)
ประกัน 1 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091437' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet LINK (CH-10306A)
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139219' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet MAP M7-00008 (PDU-08)
ประกัน 1 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,415 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125499' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126260' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008B)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139220' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 10 Outlet MAP M7-00010 (PDU-10)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130660' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet MAP (M7-8012)
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097438' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet MAP (M7-00012 PDU-12)
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065699' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012)
ประกัน 1 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126262' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012B)
ประกัน 1 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091438' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet LINK (CH-10312A)
ประกัน 1 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101088' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet POWERCONNEX (PXB5PVNNB-UL12) w
ith Breaker
ประกัน 2 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126263' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 20 Outlet GERMANY (G7-00020)
ประกัน 1 ปี
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149788' and sp.pic_type='s'
รางไฟ Thermostat PANEL SETS With 2 Outlet GERMANY (G7-05112)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126265' and sp.pic_type='s'
รางไฟ Thermostat PANEL SETS With 2 Outlet GERMANY (G7-05112B
)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 320 บาท

Patch Panel
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096010' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port LINK
(US-3001)
ประกัน 30 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045987' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port CAT5e LINK
(US-3024)
ประกัน 30 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079656' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port CAT6 LINK
(US-3124A)
ประกัน 30 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097440' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel MAP M7-06003
(CM-02) with cover
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091427' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel GERMANY
(G7-06003B) With Cover
ประกัน 30 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065602' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel LINK
(US-3053A) With Cover
ประกัน 30 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091429' and sp.pic_type='s'
ห่วงจัดสายแนวตั้ง Vertical Ring GERMANY (G7-06004)
ประกัน 30 ปี
128 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 37 บาท