เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025826' GROUP BY pri.code order by pri.Url Range Extender & Mesh WiFI
พบสินค้า 43 รายการ
4G Mesh WiFi
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143384' and sp.pic_type='s'
4G Whole-Home Mesh TP-LINK
(Deco X20-4G) Wireless AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

WiFi Range Extender
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142004' and sp.pic_type='s'
Range Extender MERCUSYS (MSS-ME30) AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133679' and sp.pic_type='s'
Range Extender XIAOMI (DVB4235GL) N300
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 44 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120171' and sp.pic_type='s'
Range Extender D-LINK (DAP-1325) N300
Life time
365 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140187' and sp.pic_type='s'
Range Extender D-LINK (DAP-1610) AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143543' and sp.pic_type='s'
Range Extender D-LINK (Eagle Pro E15) AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145238' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (TL-WA854RE) N300
Life time
365 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091172' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (TL-WA850RE) N300
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091174' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE200US) AC750 Dual Band
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113647' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE205) AC750 Dual Band
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103354' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE305) AC1200 Dual Band
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091177' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE450) AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140278' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE505X) AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132572' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE650) AC2600 Dual Band Gigabit
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091431' and sp.pic_type='s'
Range Extender TOTOLINK (EX302) N300
(Lifetime Forever)
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท

Mesh WiFi
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142009' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh D-LINK (EAGLE PRO M15) Wireless AX1500 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143696' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh D-LINK (EAGLE PRO M15) Wireless AX1500 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 2)
Life time
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111559' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TOTOLINK (T10) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147731' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco S7) Wireless AC1900 Dual Band
(Pack 2)
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141513' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X50) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134225' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132428' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X20) Wireless AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 2)
Life time
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141511' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X50) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 2)
Life time
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142059' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X60) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 2)
Life time
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149621' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X95) Wireless AX7800 Dual Band WI-FI 6
Life time
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141512' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X50) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 3)
Life time
9,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142058' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X60) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 3)
Life time
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149622' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X95) Wireless AX7800 Dual Band WI-FI 6
(Pack 2)
Life time
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,790 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145543' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas 6
(MX2001-AH) Wireless AX3000 Dual Band WI-FI
ประกัน 3 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144374' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas Pro 6
(MX5501-AH) Wireless AX5400 Dual Band WI-FI
ประกัน 3 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135637' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP
(MX4200-AH) Wireless AX4200 Tri-Band
ประกัน 3 ปี
6,249 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145544' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas 6
(MX2002-AH) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141514' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas Pro 6 (MX5502-AH) Wireless AX5400 Dual Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
8,700 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145545' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas 6
(MX2003-AH) Wireless AX3000 Dual Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
11,290 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130061' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas Pro 6
(MX5300-AH) Wireless AX5300 Tri-Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,290 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135638' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX8400-AH) Wireless AX4200 Tri-Band
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
12,440 บาท
รวม VAT แล้ว
13,690 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141515' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX5503-AH) Wireless AX5400 Dual Band WI-FI 6
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
13,190 บาท
รวม VAT แล้ว
14,890 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135639' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX12600-AH) Wireless AX4200 Tri-Band
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,290 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143705' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI (XT8/2PK) Wireless AX6600 Tri-Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
19,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145121' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI (XT12/2-PK) Wireless AX11000 Tri-Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
29,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103333' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK30) Wireless AC2200 Tri-band
ประกัน 2 ปี
11,540 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140289' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi (MK63) Wireless AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 3)
ประกัน 2 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,590 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144762' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK852) Wireless AX6000 Tri-band Wi-Fi 6
ประกัน 2 ปี
27,790 บาท
รวม VAT แล้ว
30,990 บาท
ประหยัด 3,200 บาท