เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025826' GROUP BY pri.code order by pri.Url Range Extender & Mesh WiFI
พบสินค้า 48 รายการ
4G Mesh WiFi
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143384' and sp.pic_type='s'
4G Whole-Home Mesh TP-LINK
(Deco X20-4G) Wireless AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

WiFi Range Extender
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136904' and sp.pic_type='s'
Range Extender MERCUSYS (MW300RE) N300
ประกัน 3 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091172' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (TL-WA850RE) N300
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091431' and sp.pic_type='s'
Range Extender TOTOLINK (EX302) N300
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143543' and sp.pic_type='s'
Range Extender D-LINK (Eagle Pro E15) AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113647' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE205) AC750 Dual Band
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103354' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE305) AC1200 Dual Band
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140278' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE505X) AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091177' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE450) AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132572' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE650) AC2600 Dual Band Gigabit
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Mesh WiFi
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147731' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco S7) Wireless AC1900 Dual Band
(Pack 2)
Life time
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141513' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X50) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134225' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132428' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X20) Wireless AX1800 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 2)
Life time
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141511' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X50) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 2)
Life time
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142059' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X60) Wireless AX5400 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 2)
Life time
8,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149621' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X95) Wireless AX7800 Dual Band WI-FI 6
Life time
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141512' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X50) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 3)
Life time
9,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142058' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X60) Wireless AX5400 Dual Band Wi-Fi 6
(Pack 3)
Life time
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149622' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X95) Wireless AX7800 Dual Band WI-FI 6
(Pack 2)
Life time
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156382' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco BE65) Wireless BE11000 Dual Band WI-FI 7
(Pack 2)
Life time
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156383' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco BE65) Wireless BE11000 Dual Band WI-FI 7
(Pack3)
Life time
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156384' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco BE85) Wireless BE22000 Dual Band WI-FI7 System
(Pack2)
Life time
38,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156385' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco BE85) Wireless BE22000 Dual Band WI-FI7 System
(Pack3)
Life time
57,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142009' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh D-LINK (EAGLE PRO M15) Wireless AX1500 Dual Band Wi-Fi 6
Life time
865 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145543' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas 6
(MX2001-AH) Wireless AX3000 Dual Band WI-FI
ประกัน 3 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144374' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas Pro 6
(MX5501-AH) Wireless AX5400 Dual Band WI-FI
ประกัน 3 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145544' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas 6
(MX2002-AH) Wireless AX3000 Dual Band Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
6,460 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135637' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP
(MX4200-AH) Wireless AX4200 Tri-Band
ประกัน 3 ปี
6,450 บาท
รวม VAT แล้ว
7,050 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141514' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas Pro 6 (MX5502-AH) Wireless AX5400 Dual Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145545' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas 6 (MX2003-AH) Wireless AX3000 Dual Band WI-FI 6
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
9,035 บาท
รวม VAT แล้ว
10,390 บาท
ประหยัด 1,355 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130061' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS Atlas Pro 6
(MX5300-AH) Wireless AX5300 Tri-Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
9,995 บาท
รวม VAT แล้ว
11,250 บาท
ประหยัด 1,255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135638' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX8400-AH) Wireless AX4200 Tri-Band
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
12,250 บาท
รวม VAT แล้ว
13,590 บาท
ประหยัด 1,340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141515' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX5503-AH) Wireless AX5400 Dual Band WI-FI 6
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
13,495 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 1,495 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135639' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX12600-AH) Wireless AX4200 Tri-Band
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
17,580 บาท
รวม VAT แล้ว
19,290 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155944' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS (XD4S) Wireless AX1800 Dual-Band WI-FI 6
(Pack2)
ประกัน 3 ปี
5,935 บาท
รวม VAT แล้ว
6,500 บาท
ประหยัด 565 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155940' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI (XD5) Wireless AX3000 Dual-Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
8,100 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155928' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI PRO
(XT12) Wireless AX11000 Tri-Band WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
15,250 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143705' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI (XT8/2PK) Wireless AX6600 Tri-Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
17,000 บาท
รวม VAT แล้ว
19,450 บาท
ประหยัด 2,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145121' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI (XT12/2-PK) Wireless AX11000 Tri-Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
26,600 บาท
รวม VAT แล้ว
29,700 บาท
ประหยัด 3,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151740' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ROG Rapture (GT6) Wireless AX10000 Tri-Band WI-FI 6
(Pack2)
ประกัน 3 ปี
29,370 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 3,530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155896' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI PRO (ET12) Wireless AX11000 Tri-Band WI-FI 6E
(Pack2)
ประกัน 3 ปี
31,590 บาท
รวม VAT แล้ว
34,990 บาท
ประหยัด 3,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111559' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TOTOLINK (T10) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151517' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TOTOLINK (X18) Wireless AX1800 Dual Band WI-FI 6
(Pack 2)
Life time
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154885' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh IP-COM (EP9) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 3 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154883' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh IP-COM (EW9) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120543' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK20) Wireless AC2200 Tri-band
ประกัน 2 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,100 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144762' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK852) Wireless AX6000 Tri-band Wi-Fi 6
ประกัน 2 ปี
27,605 บาท
รวม VAT แล้ว
30,990 บาท
ประหยัด 3,385 บาท