เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025044' GROUP BY pri.code order by pri.Url Monitor 15"-19.5"
พบสินค้า 14 รายการ
Monitor 15" - 19.5"
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146124' and sp.pic_type='s'
Monitor 16'' VIEWSONIC VG1655 PORTABLE
(IPS, USB-C, SPK) 60Hz
-
8,230 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146125' and sp.pic_type='s'
Monitor 16'' VIEWSONIC TD1655 PORTABLE
(IPS, USB-C, SPK) TOUCH 60Hz
-
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097740' and sp.pic_type='s'
Monitor 18.5'' LG 19M38A-B
(TN, VGA) 60Hz
-
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,600 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088942' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' AOC E2070SWNE/67
(TN, VGA) 60Hz
-
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,600 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147409' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5" DAHUA LM19-L200
(TN, VGA, HDMI)75Hz
-
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072266' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' PHILIPS 203V5LSB2/97
(TN, VGA) 60Hz
-
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124634' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' LG 20MK400A-B
(TN, VGA) 60Hz
-
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,700 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141641' and sp.pic_type='s'
Monitor 19'' DAHUA LM19-A200
(TN, VGA, HDMI) 75Hz
-
2,625 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144977' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' PHILIPS 203V5LHSB2/67
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136437' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' ACER K202HQLbi
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146474' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' LENOVO D20-30
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131173' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' ACER EH200Qbi
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082751' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' DELL E2016HV
(TN, VGA) 60Hz
-
3,180 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133654' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' HP V20 HD+
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 70 บาท