เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025176' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Charger
พบสินค้า 6 รายการ
USB+Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091949' and sp.pic_type='s'
Car Charger 2USB + Bluetooth MAGIC
(10W,2A/BC-06B) Black
ประกัน 1 ปี
229 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137332' and sp.pic_type='s'
Car Charger 2USB + Bluetooth MAGIC
(12W,2.4A/BC52) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท

USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140334' and sp.pic_type='s'
Car Charger 2USB WK (12W,2.4A/WP-C35) White
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142258' and sp.pic_type='s'
Car Charger 2USB PISEN (24W,2.4A/TS-C103) Black
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131679' and sp.pic_type='s'
Car Charger 2USB PISEN (24W,2.4A/TS-C103) White
ประกัน 1 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141211' and sp.pic_type='s'
Car Charger 4USB ASAKI (36W,2.4A-3.1A/A-32C) Black
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท