เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025306' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard Gaming
พบสินค้า 126 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138576' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (F2028) BLACK
ประกัน 2 ปี
377 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 113 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139993' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (F3010) BLACK
ประกัน 2 ปี
377 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 113 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138578' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (S2022) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145683' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (S2022) BLUE -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138579' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (F2066-II) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138580' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (F3030) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
741 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 149 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138581' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (F2058) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142431' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA (F3018) - (WHITE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 210 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137704' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER (MK110) RGB BLACK
ประกัน 2 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139393' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER (CK352 RGB) - (BLUE-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139394' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER (CK352 RGB) - (RED-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138425' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER (CK550 V2 RGB) - (BLUE-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138427' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER (CK550 V2 RGB) - (RED-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138426' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER (CK550 V2 RGB) - (BROWN-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 285 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138429' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD COOLER MASTER (CK721 RGB) BLACK - (BROWN-SWITCH)
(EN/TH) [CK-721-GKTM1-TA]
ประกัน 2 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 740 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146282' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD COOLER MASTER (CK721 RGB) BLACK - (RED-SWITCH)
(EN/TH) [CK-721-GKTR1-TA]
ประกัน 2 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 740 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138430' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD COOLER MASTER (CK721 RGB) WHITE - (RED-SWITCH)
(EN/TH) [CK-721-SKTR1-TA]
ประกัน 2 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 740 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138431' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD COOLER MASTER (CK721 RGB) WHITE - (BROWN-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 740 บาท

EGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139658' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K6) BLACK
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144402' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K8) BLACK
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146863' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (K104 LITE TKL) WHITE -
(BLUE SW)
ประกัน 2 ปี
699 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146859' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (K103 LITE) WHITE -
(BLUE SW)
ประกัน 2 ปี
729 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148180' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K9) BLACK -
(BLUE SWITCH)
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148181' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K9) BLACK -
(RED SWITCH)
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139596' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K3) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139597' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K3) BLACK -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139598' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K3) WHITE -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140338' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA (TYPE-K7) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113267' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (K511)
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146826' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK887) BLACK
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147759' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK887) BLACK
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147760' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK887) WHITE
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147761' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK887) WHITE
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139080' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK856) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134428' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK853) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135756' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK853) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140411' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK855) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139079' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK855) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148009' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK860) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148010' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH (MK860) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137851' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING (K100)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129679' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING (GK400F) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132199' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING (GK100) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132202' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING (GK320) -
(BLACK-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130137' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING (GK400Y) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 320 บาท

LOGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147712' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGA (RAVANA PRO HEAVAN) -
(GATERON BROWN PRO 2.0 SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,305 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 585 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147578' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGA (RAVANA PRO HEAVAN) -
(JWK RED SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,305 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 585 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147710' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGA (RAVANA PRO HEAVAN) -
(GATERON SILVER PRO 2.0 SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,305 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 585 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147548' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGA X CARNIVAL 96
ประกัน 2 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 750 บาท

NEOLUTION ESPORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129738' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT (MYSTIC PLUS) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137293' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT (TERRABLADE) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 380 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143877' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER (K-425) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
486 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 104 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143878' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER (K-425) WHITE/GREEN -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
486 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 104 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135509' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER (K-430 RGB) (BLACK) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137410' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER (KB-99B GAMING RGB)
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146684' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD OKER
(K489 RGB)
ประกัน 1 ปี
1,801 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 389 บาท

ONIKUMA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142981' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ONIKUMA (SAKURA) PINK
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142982' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ONIKUMA (MAJIN) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148586' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ONIKUMA (HARU MINI RGB) WHITE-PINK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 320 บาท

SIGNO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124954' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-712 ILLUMINATED)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121979' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-730 CENTAURUS)
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133567' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-718 INDIGO) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126337' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-728 INVEGO) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125482' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-738 INFESTA) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127468' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-738 INFESTA) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145850' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-761B MAIDEN) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145851' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-761R MAIDEN) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134423' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-741 PINKKER) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140326' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-741 R PINKKER) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144409' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-791 MARRAZE) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144410' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-791 MARRAZE) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129881' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-771 TROOPER) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140327' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-771 TROOPER) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133973' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-781 MAGUSTA) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134071' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT (KB-781 MAGUSTA) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144735' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-751 NUZZON) BLACK -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144736' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-751 NUZZON) BLACK -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144737' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-751 NUZZON) WHITE -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144738' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO (KB-751 NUZZON) WHITE -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133920' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS (TUF GAMING K1) - [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142171' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS (ROG STRIX SCOPE NX TKL) BLACK -
(BLUE-SWITCH) [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144101' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS (ROG STRIX FLARE II ANIMATE) -
(BLUE-SWITCH) [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 2,650 บาท

CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135584' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K60) -
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135585' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K60 PRO RGB) -
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143053' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K65 RGB MINI) BLACK - (MX-RED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143054' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K65 RGB MINI) WHITE - (MX-RED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140442' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K65 RGB MINI) BLACK - (MX-SPEED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
3,513 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 677 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140443' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K65 RGB MINI) WHITE - (MX-SPEED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
3,735 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 455 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136781' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K70 TKL RGB) BLACK - (MX-SPEED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135583' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR (K100 RGB) - (OPX-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
8,380 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 810 บาท

HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135826' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX (ALLOY ORIGINS CORE) - (BLUE-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145510' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX (ALLOY ORIGINS 60) - (AQUA-TACTILE-SWITCH)
(US)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144532' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX (ALLOY ORIGINS 65) - (RED/LINEAR-SW)
(US)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144533' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX (ALLOY ORIGINS 65) - (AQUA/TACTILE SW)
(US)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129960' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX (ALLOY ORIGINS) -
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134037' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX (ALLOY ORIGINS) -
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093057' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G213 PRODIGY)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131520' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G512 RGB) - (GX-RED-LINEAR-SWITCH)
(ENTH)
ประกัน 2 ปี
3,049 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 341 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131522' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G512 RGB) - (GX-BLUE-CLICKY-SWITCH)
(ENTH)
ประกัน 2 ปี
3,049 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 341 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131521' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G512 RGB) - (GX-BROWN-TACTILE-SWITCH)
(ENTH)
ประกัน 2 ปี
3,049 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 341 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130447' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G PRO X RGB) - (GX-BLUE- CLICKY-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128467' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G813 TACTILE RGB)
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128468' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G813 LINEAR RGB) -
(TH)
ประกัน 2 ปี
4,180 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145930' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G713 RGB) WHITE - (GX-BROWN-TACTILE-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
5,110 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145925' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G713 RGB) WHITE - (GX-RED-LINEAR-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145928' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH (G713 RGB) WHITE - (GX-BROWN-TACTILE-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132021' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH (G913 GAMING TKL RGB) - (GL-CLICKY-SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,666 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 624 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128473' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH (G913 GAMING RGB) - (GL-CLICKY-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
6,170 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 1,020 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128470' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH (G913 GAMING RGB) - (GL-TACTIL-SWITCH)
(EN/TH)
ประกัน 2 ปี
6,740 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128472' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH (G913 GAMING RGB) - (GL-LINEAR-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
6,740 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 450 บาท

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141672' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (CYNOSA CHROMA LITE)
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144932' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (ORNATA V3) (TH)
ประกัน 2 ปี
2,425 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135795' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (BLACKWIDOW V3 TKL) - (GREEN-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135791' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (BLACKWIDOW V3) - (GREEN-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135792' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (BLACKWIDOW V3) - (YELLOW-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139413' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (HUNTSMAN V2 TKL) - (CLICKY-PURPLE-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139412' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (HUNTSMAN V2 TKL) - (LINER-RED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139414' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (HUNTSMAN V2) - (LINEAR-RED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142048' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER (HUNTSMAN V2) - (CLICKY-PURPLE-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 750 บาท

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131568' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES (APEX 3) (ENTH) -
(WHISPER-QUIET-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131569' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES (APEX 5)
(EN)
ประกัน 1 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129408' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES (APEX 7 TKL) - (RED-SWITCH)
(EN)
ประกัน 1 ปี
5,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 990 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147157' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES (APEX 9 MINI)
ประกัน 1 ปี
5,940 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147158' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES (APEX 9 TKL)
ประกัน 1 ปี
6,760 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 1,230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147159' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES (APEX 9 PRO MINI)
ประกัน 1 ปี
7,570 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,420 บาท

THERMALTAKE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144629' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD THERMALTAKE (ARGENT K5 RGB) - (SIlVER-SWITCH)
(EN)
ประกัน 2 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 450 บาท