เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025323' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset
พบสินค้า 35 รายการ
LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136401' and sp.pic_type='s'
Headset LOGITECH Stereo (H110) Black
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135447' and sp.pic_type='s'
Headset LOGITECH Stereo (H151) Black
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135448' and sp.pic_type='s'
Headset LOGITECH Stereo (H340) Black
ประกัน 2 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136343' and sp.pic_type='s'
USB Headset LOGITECH (H370) Black
ประกัน 2 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137880' and sp.pic_type='s'
USB Headset LOGITECH (H390) Black
ประกัน 2 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135449' and sp.pic_type='s'
USB Headset LOGITECH (H540) Black
ประกัน 2 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 250 บาท

POLY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140863' and sp.pic_type='s'
USB Headset POLY Blackwire
(C3210) Black
ประกัน 2 ปี
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 255 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129774' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H100) Black
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134517' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H120) Black
ประกัน 2 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129775' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H220) Black
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130738' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H360) Black
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130739' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H200) Black
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135174' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H320) Black
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136384' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H500) Gold
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 110 บาท

LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146493' and sp.pic_type='s'
Headset LECOO By LENOVO (HT106) Pink
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146494' and sp.pic_type='s'
Headset LECOO By LENOVO (HT106) Cyan
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140912' and sp.pic_type='s'
Headset LECOO By LENOVO (HT401) Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093133' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Cyclone (HS388) Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093134' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Cyclone (HS388) Blue
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093136' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Cyclone (HS388) Green
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141213' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (A6) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 20 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067566' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075532' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-715) Green
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067569' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-715) Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130888' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (OE-2699) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138221' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-839) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086843' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086842' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-839) Green
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127113' and sp.pic_type='s'
Headset OKER Lava Sonic (L-3) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 65 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128539' and sp.pic_type='s'
Headset RAPOO (H100) Black
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128540' and sp.pic_type='s'
USB Headset RAPOO (H120) Black
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141195' and sp.pic_type='s'
USB Headset RAPOO (H150) Black
ประกัน 1 ปี
369 บาท
รวม VAT แล้ว
499 บาท
ประหยัด 130 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136624' and sp.pic_type='s'
HeadSet MICROSOFT LifeChat LX-3000
(JUG-00017)
ประกัน 3 ปี
885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137499' and sp.pic_type='s'
USB Headset MICROSOFT Modern
(6ID-00016) Black
ประกัน 2 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140276' and sp.pic_type='s'
HeadSet MICROSOFT Modern USB-C
(I6N-00007)
ประกัน 1 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 285 บาท