เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025336' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker มีสาย (Aux)
พบสินค้า 43 รายการ
Speaker 1.0 (Aux)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128382' and sp.pic_type='s'
(1.0) MICROLAB SOUND BAR
(B51) USB
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 45 บาท

Speaker Sound Bar (Aux)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138710' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO SOUND BAR (DS102) USB Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139508' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA SOUND BAR (N-169B) USB RGB
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท

Speaker 2.0 (Aux)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102698' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-733) USB White
ประกัน 2 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094201' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Blue
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094203' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Green
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094202' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-218) USB Red
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084183' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Green
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084182' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Blue
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084181' and sp.pic_type='s'
(2.0) MAGICTECH (SP-219) USB Red
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128045' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-202) USB Black
ประกัน 2 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136770' and sp.pic_type='s'
(2.0) FANTECH (GS-202) USB Pink
(Sakura Edition)
ประกัน 2 ปี
299 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132963' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-18) USB Pink
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136889' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (SP-568) USB Pink
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127149' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SCREECH (NS-39) USB
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079933' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) USB RGB Green
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079932' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) USB RGB Blue
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079939' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO SPARK (NS011) USB RGB Transparent
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146056' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO (DS151) USB Gray
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138553' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-107) USB
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129304' and sp.pic_type='s'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) USB Black
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129305' and sp.pic_type='s'
(2.0) GENIUS (SP-HF180) USB Wood
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138554' and sp.pic_type='s'
(2.0) AULA (N-521) USB
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137291' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO (DS105) USB Wood
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144113' and sp.pic_type='s'
(2.0) CREATIVE (PEBBLE) USB Black
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144114' and sp.pic_type='s'
(2.0) CREATIVE (PEBBLE) USB White
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0081713' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B16) USB
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138705' and sp.pic_type='s'
(2.0) SAAG ARROW (D71) USB RGB
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138706' and sp.pic_type='s'
(2.0) SAAG ACHER (D72) USB RGB
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138713' and sp.pic_type='s'
(2.0) OKER (SP-570) USB Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098615' and sp.pic_type='s'
(2.0) MD-TECH (SP-11) USB Black/Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139214' and sp.pic_type='s'
(2.0) LECOO (DS104) USB Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139831' and sp.pic_type='s'
(2.0) MUSIC D.J. (MJ200) USB
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139833' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B26) USB
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132314' and sp.pic_type='s'
(2.0) GENIUS (SP-HF280) USB Wooden
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084333' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B56) USB
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139835' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B22) USB
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 150 บาท

Speaker Sub Woofer (Aux)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138555' and sp.pic_type='s'
(2.1) AULA (N-189) USB
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139838' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (U210)
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066470' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (X1) USB
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066474' and sp.pic_type='s'
(5.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146300' and sp.pic_type='s'
(2.1) BMB KARAOKE SPEAKER
(CSN-510) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146299' and sp.pic_type='s'
(2.1) BMB KARAOKE SPEAKER
(CSD-880) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป