เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026734' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 79 รายการ
Speaker Bluetooth 1.0 / 2.0 / Sound Bar
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151074' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง OKER (T-68) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151075' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง OKER (T-68) BLU
ETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151076' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง OKER (T-68) BLU
ETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126841' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง OKER (T-78) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126842' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง OKER (T-78) BLU
ETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139611' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง OKER (T-78) BLU
ETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128096' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MAGICTECH (TG506) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128097' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MAGICTECH (TG506) BL
UETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128188' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MAGICTECH (TG106) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128187' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MAGICTECH (TG106) BL
UETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128189' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MAGICTECH (TG106) BL
UETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136283' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MAGICTECH (TG534) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136284' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MAGICTECH (TG534) BL
UETOOTH Camouflage
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153439' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (TRIP) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153440' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (TRIP) BLU
ETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153441' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (TRIP) BLU
ETOOTH Grey
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153448' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (TRIP) BLU
ETOOTH Camouflage
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153446' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (TRIP) BLU
ETOOTH Orange
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150899' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง CEFLAR (M-880DC)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122364' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (P58) BLUE
TOOTH Black
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122368' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (P58) BLUE
TOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126088' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M999X)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113201' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M7000IS)
BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
4,825 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 665 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150443' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (A60A) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 1,160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109090' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M100) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142707' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง LECOO (DS153) BL
UETOOTH Black
-
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153342' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง DOSS (SOUNDBOX
XL) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153343' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง DOSS (EXTREME B
OOM PRO) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151211' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง AULA (AK811) BL
UETOOTH Red
-
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,300 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151207' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง AULA (AK812) BL
UETOOTH Red
-
4,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,000 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151208' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง AULA (AK812) BL
UETOOTH Orange
-
4,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,000 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151203' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง AULA (AK815) BL
UETOOTH Black
-
4,820 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151204' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง AULA (AK815) BL
UETOOTH Red
-
4,820 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151746' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง NUBWO DAZZLER (NX-S3) BL
UETOOTH Black
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153443' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (Bang SE)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,700 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153442' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (Bang Mini
) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153451' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (Force Max
) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,245 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 545 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153450' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง TRONSMART (Halo100)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141903' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง KREAFUNK (AGO) BLUE
TOOTH Cool Grey
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141908' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง KREAFUNK (ACUBE) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,535 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141918' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง KREAFUNK (AJAZZ) BL
UETOOTH Cool Grey
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141919' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง KREAFUNK (AJAZZ) BL
UETOOTH Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150340' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง JABRA SPEAK (750 MS) B
LUETOOTH Black
ประกัน 2 ปี
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138704' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง SAAG ROCKET (D70BT) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148491' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO-X (VIBRANT N
X-S1) BLUETOOTH Black
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120374' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MICROLAB (B70) BLUE
TOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128383' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MICROLAB (B77) BLUE
TOOTH Black/Wood
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148492' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO-X SOUND BAR (VIBRATE N
X-S2) Black
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125016' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J.SOUND BAR (M-2019) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147281' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง SIGNO SOUND BAR (ENRIKO SB
-610) Black
ประกัน 2 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 100 บาท

Speaker Sub Woofer Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092814' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (SP-21) BL
UETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092818' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (SP-21) BL
UETOOTH Wood
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092702' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M-106) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146002' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (G100) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130674' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง SAAG ORBIT (EM-3107F)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120372' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M200) BLU
ETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092760' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M3) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087259' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (SA-2100A)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075384' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M9100B)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091320' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M16) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132479' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (T11) BLUE
TOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098631' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M560GC)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095191' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (TMN-9BT)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095192' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M-660) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122358' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB BLUETOOTH (M-600) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139296' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M200) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,360 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132481' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB SOUNDBAR (TM-100) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 400 บาท

Speaker ช่วยสอน Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126083' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M16C) B
LUETOOTH Green
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117252' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M16G/CP
178) BLUETOOTH Silver/Orange
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117249' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M16G/CP
213) BLUETOOTH Silver/Orange
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109092' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M991) BLUETOOTH (Black)
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109094' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M999) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095652' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M16A) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146003' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M560G)
BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,770 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095193' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M20C) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089398' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M20) BL
UETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148958' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง CEFLAR (K-10) BLU
ETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109091' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M20B) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089399' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M20A) B
LUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 580 บาท