เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026105' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 87 รายการ
Speaker Amplifier Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146298' and sp.pic_type='s'
BMB KARAOKE AMPLIFIER Bluetooth
(DAR-350H) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Speaker 1.0 Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126841' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126842' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128096' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128097' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128098' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132959' and sp.pic_type='s'
(1.0) MD-TECH (SP-19) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128187' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128188' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Balck
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128189' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136283' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136284' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Camouflage
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097406' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097409' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Gold
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122368' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) Black BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122364' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) Black BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097413' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097410' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097415' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Gold
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117261' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 2 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140724' and sp.pic_type='s'
(1.0) DOPE SOUND BOX BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128761' and sp.pic_type='s'
(1.0) CREATIVE MUVO PLAY BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136967' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133413' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL GO 3 BLUETOOTH Yellow
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146057' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS155) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141910' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Easy Mint
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142707' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS153) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148762' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148763' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Light Blue
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148764' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Taupe
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148765' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Coral Pink
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148766' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Lemon Yellow
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148767' and sp.pic_type='s'
(1.0) SONY SRS-XB13 BLUETOOTH Powder Blue
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136970' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136973' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Black/Orange
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136971' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148740' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL CLIP 4 BLUETOOTH Blue/Pink
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141917' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141918' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH Cool Grey
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141919' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148203' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL FLIP 6 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
4,165 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141929' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACAPPELLA) BLUETOOTH Care
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141933' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ALOOMI) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141932' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AGLOW) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135364' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK (510 MS) BLUETOOTH
ประกัน 2 ปี
4,720 บาท
รวม VAT แล้ว
6,050 บาท
ประหยัด 1,330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135366' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK (710 MS+) BLUETOOTH
ประกัน 2 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148207' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL XTREME 3 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136975' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL XTREME 3 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
10,270 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148206' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PARTYBOX 110 BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
16,110 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,790 บาท

Speaker Sound Bar Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138712' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO SOUND BAR (DS102) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139841' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO SOUND BAR (DS101) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125016' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J.SOUND BAR
(M-2019) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125014' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J.SOUND BAR
(M-2019) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท

Speaker 2.0 Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148491' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO-X (VIBRANT NX-S1)
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120374' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B70) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128383' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B77) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139297' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (SOLO26) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 90 บาท

Speaker Sub Woofer Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138707' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG COMET (D90)
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146002' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (G100) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123399' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-X3) Black
ประกัน 1 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137618' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG METEORA (EM-3698F)
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087274' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-F4)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087259' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (SA-2100A)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137619' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG SATURN (EM-3085F)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075383' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M9100A)
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075388' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-A8)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092760' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M3)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091320' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M16)
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087268' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (D860B)
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098631' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. FM USB (M-M560GC)
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095192' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M-660)
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132481' and sp.pic_type='s'
(1.1) MICROLAB SOUND BAR-SUB WOOFER
(TM-100)
ประกัน 1 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142049' and sp.pic_type='s'
(2.1) BMB KARAOKE AMPLIFIER Bluetooth Advance SET
(DAH-100)
ประกัน 1 ปี
26,100 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 6,800 บาท

Speaker ช่วยสอน Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126086' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M992X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117252' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16G) BLUETOOTH Silver
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110783' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117247' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999D) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109094' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126088' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095652' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109090' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M100) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146003' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M560G) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095193' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20C) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113200' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IT) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089399' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113199' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IP) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113201' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IS) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 650 บาท