เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026614' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 69 รายการ
Speaker Bluetooth 1.0 / 2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132959' and sp.pic_type='s'
(1.0) MD-TECH (SP-19) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151074' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-68) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151075' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-68) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151076' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-68) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126841' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128096' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128097' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128098' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128187' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128189' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136283' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136284' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Camouflage
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150899' and sp.pic_type='s'
(1.0) CEFLAR (M-880DC) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122364' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117247' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999D) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150443' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (A60A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146057' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS155) BLUETOOTH Black
-
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142708' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS152) BLUETOOTH Black
-
1,525 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151210' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK811) BLUETOOTH Black
-
3,860 บาท
รวม VAT แล้ว
4,300 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151212' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK811) BLUETOOTH Brown
-
3,860 บาท
รวม VAT แล้ว
4,300 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151211' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK811) BLUETOOTH Red
-
3,860 บาท
รวม VAT แล้ว
4,300 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151206' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK812) BLUETOOTH Black
-
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,000 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151207' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK812) BLUETOOTH Red
-
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,000 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151208' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK812) BLUETOOTH Orange
-
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,000 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151203' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK815) BLUETOOTH Black
-
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151205' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK815) BLUETOOTH Brown
-
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151204' and sp.pic_type='s'
(1.0) AULA (AK815) BLUETOOTH Red
-
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141910' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Easy Mint
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141919' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135364' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK (510 MS) BLUETOOTH Black
ประกัน 2 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,700 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135366' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK (710 MS+) BLUETOOTH Black
ประกัน 2 ปี
8,550 บาท
รวม VAT แล้ว
9,850 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150340' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK (750 MS) BLUETOOTH Black By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148491' and sp.pic_type='s'
(2.0) NUBWO-X (VIBRANT NX-S1) BLUETOOTH Black
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120374' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B70) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 245 บาท

Speaker Soundbar Bluetooth 1.0 / 2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139841' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO SOUNDBAR (DS101) BLUETOOTH White
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125014' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. SOUNDBAR
(M-2019) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147281' and sp.pic_type='s'
(2.0) SIGNO SOUNDBAR (ENRIKO SB-610) Black
ประกัน 2 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 120 บาท

Speaker Sub Woofer Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092814' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (SP-21) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092818' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (SP-21) BLUETOOTH Wood
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146002' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (G100) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123399' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-X3) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092702' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M-106) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137619' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG SATURN (EM-3085F) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087259' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (SA-2100A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087274' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-F4) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075388' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-A8) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098631' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M560GC) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091320' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M16) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087268' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (D860B) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095192' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M-660) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132481' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB SOUNDBAR (TM-100) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142049' and sp.pic_type='s'
(2.1) BMB KARAOKE AMPLIFIER BLUETOOTH ADVANCE SET By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Speaker ช่วยสอน Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126086' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M992X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126083' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16C) BLUETOOTH Green
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126082' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16C) BLUETOOTH Orange
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117252' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16G/CP178) BLUETOOTH Silver/Orange
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117249' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16G/CP213) BLUETOOTH Silver/Orange
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110783' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109094' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095652' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109090' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M100) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109089' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M100) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146003' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M560G) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,770 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095193' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20C) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089398' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148958' and sp.pic_type='s'
(1.0) CEFLAR (K-10) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109091' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20B) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107033' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M200) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089399' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20A) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป