เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026436' GROUP BY pri.code order by pri.Url Pen Mouse
พบสินค้า 12 รายการ
Pen Mouses
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069530' and sp.pic_type='s'
PEN MOUSE GENIUS EASYPEN I405X 4''X55''
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134018' and sp.pic_type='s'
ONE BY WACOM PEN SMALL CTL-472/K0-CX BLACK/RED
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134602' and sp.pic_type='s'
ONE BY WACOM PEN MEDIUM CTL-672/K0-CX BLACK/RED
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114080' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN S, CTL-4100/K0-CX BLACK
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114081' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN S, BLUETOOTH CTL-4100WL/P0-CA PISTACHIO GREEN
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114082' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN S, BLUETOOTH CTL-4100WL/K0-CA BLACK
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114083' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN S, BLUETOOTH CTL-4100WL/P0-CA BERRY PINK
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114085' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN M, BLUETOOTH CTL-6100WL/K0-CA BLACK
ประกัน 1 ปี
7,060 บาท
รวม VAT แล้ว
7,500 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114086' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN M, BLUETOOTH CTL-6100WL/P0-CA BERRY PINK
ประกัน 1 ปี
7,060 บาท
รวม VAT แล้ว
7,500 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114084' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN M, BLUETOOTH CTL-6100WL/E0-CA PISTACHIO GREEN
ประกัน 1 ปี
7,060 บาท
รวม VAT แล้ว
7,500 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129888' and sp.pic_type='s'
WACOM ONE13 GRAPHIC TABLET DTC-133W0C
ประกัน 1 ปี
12,460 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121112' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PRO L BLUETOOTH PTH-860/K0-CX BLACK
ประกัน 1 ปี
18,500 บาท
รวม VAT แล้ว
19,300 บาท
ประหยัด 800 บาท